www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
22
   3.33% (3 lượt)
23
   3.33% (3 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   2.22% (2 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
33
   4.44% (4 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   2.22% (2 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
46
   3.33% (3 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
61
   4.44% (4 lượt)
63
   3.33% (3 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   3.33% (3 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   3.33% (3 lượt)
71
   3.33% (3 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
85
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   3.33% (3 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 28/01/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

33 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 2
23 3 Lần Không tăng
46 3 Lần Tăng 2
63 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Tăng 1
93 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

33 7 Lần Tăng 1
61 6 Lần Tăng 1
09 5 Lần Không tăng
22 5 Lần Không tăng
65 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

93 12 Lần Giảm 1
13 11 Lần Giảm 1
09 10 Lần Không tăng
21 10 Lần Không tăng
27 10 Lần Tăng 1
65 10 Lần Không tăng
71 10 Lần Tăng 1
04 9 Lần Giảm 1
07 9 Lần Không tăng
36 9 Lần Không tăng
82 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

67 (3 Ngày) (3 lần)
25 (2 Ngày) (2 lần)
33 (2 Ngày) (2 lần)
46 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

40      28 lần
59      19 lần
60      16 lần
69      16 lần
81      16 lần
29      14 lần
43      13 lần
16      12 lần
86      12 lần
89      12 lần
07      11 lần
08      11 lần
19      11 lần
48      11 lần
20      10 lần
99      10 lần
17      9 lần
21      9 lần
36      8 lần
47      8 lần
77      8 lần
14      7 lần
30      7 lần
57      7 lần
62      7 lần
90      7 lần
91      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
3 Lần 0
0 7 Lần 1
6 Lần 3
1 9 Lần 1
13 Lần 4
2 9 Lần 5
11 Lần 2
3 13 Lần 2
9 Lần 3
4 10 Lần 3
9 Lần 4
5 14 Lần 7
16 Lần 2
6 9 Lần 3
11 Lần 1
7 7 Lần 2
5 Lần 1
8 7 Lần 3
7 Lần 0
9 5 Lần 1