www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Sóc Trăng (theo lô)

01
   2.22% (2 lượt)
02
   2.22% (2 lượt)
07
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   2.22% (2 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
56
   4.44% (4 lượt)
59
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
62
   2.22% (2 lượt)
65
   3.33% (3 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
71
   3.33% (3 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   2.22% (2 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
96
   3.33% (3 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 22/04/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

56 4 Lần Tăng 2
65 3 Lần Không tăng
71 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Không tăng
01 2 Lần Không tăng
02 2 Lần Không tăng
08 2 Lần Không tăng
09 2 Lần Không tăng
16 2 Lần Tăng 1
17 2 Lần Giảm 1
18 2 Lần Tăng 2
22 2 Lần Giảm 1
23 2 Lần Không tăng
24 2 Lần Không tăng
33 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Tăng 1
46 2 Lần Không tăng
52 2 Lần Tăng 1
59 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Không tăng
62 2 Lần Không tăng
66 2 Lần Giảm 2
69 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Tăng 1
76 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Giảm 1
89 2 Lần Tăng 1
98 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

65 6 Lần Tăng 1
34 5 Lần Không tăng
46 5 Lần Không tăng
56 5 Lần Tăng 1
19 4 Lần Không tăng
22 4 Lần Giảm 1
33 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Tăng 1
52 4 Lần Tăng 1
59 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Không tăng
77 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

22 12 Lần Không tăng
33 12 Lần Không tăng
65 12 Lần Tăng 1
71 12 Lần Không tăng
34 10 Lần Giảm 1
42 10 Lần Tăng 1
09 9 Lần Không tăng
46 9 Lần Không tăng
52 9 Lần Tăng 1
56 9 Lần Tăng 2
61 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

40 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

14      19 lần
90      19 lần
06      18 lần
31      17 lần
95      17 lần
83      16 lần
94      14 lần
64      13 lần
88      13 lần
25      12 lần
58      11 lần
00      10 lần
21      10 lần
54      10 lần
57      10 lần
63      10 lần
38      9 lần
43      9 lần
45      9 lần
84      9 lần
03      8 lần
04      8 lần
41      8 lần
70      8 lần
91      8 lần
99      8 lần
05      7 lần
13      7 lần
36      7 lần
53      7 lần
55      7 lần
72      7 lần
73      7 lần
81      7 lần
85      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
6 Lần 3
0 6 Lần 1
10 Lần 3
1 8 Lần 1
8 Lần 1
2 11 Lần 2
8 Lần 1
3 4 Lần 1
12 Lần 8
4 6 Lần 2
6 Lần 1
5 6 Lần 3
16 Lần 4
6 15 Lần 1
13 Lần 5
7 14 Lần 5
3 Lần 1
8 7 Lần 2
8 Lần 1
9 13 Lần 2