Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.48% (4 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   2.59% (7 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   1.48% (4 lượt)
05
   0.74% (2 lượt)
06
   2.22% (6 lượt)
07
   0.74% (2 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   1.48% (4 lượt)
10
   0.37% (1 lượt)
11
   0.37% (1 lượt)
12
   0.37% (1 lượt)
13
   1.11% (3 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   0.37% (1 lượt)
16
   0.74% (2 lượt)
17
   1.11% (3 lượt)
18
   1.85% (5 lượt)
19
   1.48% (4 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   1.48% (4 lượt)
22
   0.37% (1 lượt)
23
   1.48% (4 lượt)
24
   1.48% (4 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   0.37% (1 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   1.48% (4 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.11% (3 lượt)
33
   0.37% (1 lượt)
34
   0.37% (1 lượt)
35
   0.37% (1 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
39
   1.11% (3 lượt)
40
   1.48% (4 lượt)
41
   2.59% (7 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   0.74% (2 lượt)
45
   1.48% (4 lượt)
46
   1.85% (5 lượt)
47
   0.74% (2 lượt)
48
   1.48% (4 lượt)
49
   1.11% (3 lượt)
50
   0.74% (2 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   0.74% (2 lượt)
53
   0.37% (1 lượt)
54
   0.37% (1 lượt)
55
   2.59% (7 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   0.37% (1 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   0.37% (1 lượt)
62
   1.48% (4 lượt)
63
   0.74% (2 lượt)
64
   1.85% (5 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   2.22% (6 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   2.59% (7 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   0.37% (1 lượt)
74
   0.74% (2 lượt)
75
   1.85% (5 lượt)
77
   1.11% (3 lượt)
78
   0.37% (1 lượt)
79
   1.11% (3 lượt)
80
   1.48% (4 lượt)
81
   0.74% (2 lượt)
82
   1.11% (3 lượt)
83
   1.48% (4 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   0.74% (2 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   1.85% (5 lượt)
89
   1.85% (5 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   0.74% (2 lượt)
92
   1.48% (4 lượt)
93
   0.37% (1 lượt)
94
   1.48% (4 lượt)
95
   0.37% (1 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   1.48% (4 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 25/05/2016

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

55 6 Lần Không tăng
02 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Tăng 2
89 4 Lần Tăng 1
04 3 Lần Tăng 1
13 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Giảm 1
68 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Tăng 1
94 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 7 Lần Không tăng
41 7 Lần Không tăng
55 7 Lần Tăng 1
71 7 Lần Tăng 2
06 6 Lần Giảm 2
68 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 16 Lần Không tăng
18 15 Lần Tăng 1
39 15 Lần Không tăng
62 15 Lần Giảm 2
41 14 Lần Giảm 2
68 14 Lần Tăng 1
32 13 Lần Tăng 1
40 12 Lần Không tăng
19 11 Lần Không tăng
43 11 Lần Không tăng
55 11 Lần Tăng 1
71 11 Lần Tăng 1
75 11 Lần Giảm 1
77 11 Lần Tăng 1
88 11 Lần Giảm 1
89 11 Lần Tăng 1
92 11 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

55 (3 Ngày) (5 lần)
04 (2 Ngày) (2 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)
66 (2 Ngày) (2 lần)
70 (2 Ngày) (2 lần)
71 (2 Ngày) (4 lần)
89 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

56      14 lần
42      13 lần
76      12 lần
84      10 lần
28      9 lần
78      9 lần
44      8 lần
51      8 lần
97      8 lần
63      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 4
0 15 Lần 5
12 Lần 1
1 16 Lần 5
13 Lần 8
2 13 Lần 3
10 Lần 2
3 10 Lần 1
14 Lần 0
4 11 Lần 0
11 Lần 1
5 18 Lần 7
16 Lần 4
6 8 Lần 1
17 Lần 8
7 12 Lần 3
11 Lần 2
8 14 Lần 2
14 Lần 3
9 18 Lần 4
WWW . ĐỔI SỐ TRÚNG . COM