www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.48% (4 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   2.59% (7 lượt)
03
   0.37% (1 lượt)
04
   1.85% (5 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   1.48% (4 lượt)
07
   1.11% (3 lượt)
08
   0.37% (1 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   0.74% (2 lượt)
12
   1.48% (4 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
19
   2.22% (6 lượt)
20
   1.48% (4 lượt)
21
   0.74% (2 lượt)
22
   1.85% (5 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
31
   1.11% (3 lượt)
32
   1.11% (3 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
35
   1.48% (4 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
39
   1.11% (3 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
41
   0.37% (1 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
45
   1.85% (5 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   2.22% (6 lượt)
48
   1.48% (4 lượt)
49
   1.11% (3 lượt)
50
   1.11% (3 lượt)
51
   1.11% (3 lượt)
52
   1.85% (5 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   0.37% (1 lượt)
55
   1.48% (4 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   0.74% (2 lượt)
60
   0.37% (1 lượt)
61
   1.48% (4 lượt)
62
   1.48% (4 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   1.85% (5 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   1.11% (3 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   1.48% (4 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   1.85% (5 lượt)
71
   0.37% (1 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   1.48% (4 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   0.37% (1 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
79
   0.37% (1 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   0.74% (2 lượt)
82
   0.37% (1 lượt)
83
   1.11% (3 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   1.11% (3 lượt)
88
   0.37% (1 lượt)
89
   1.48% (4 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   0.37% (1 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
93
   1.85% (5 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
96
   1.85% (5 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   1.48% (4 lượt)
99
   1.85% (5 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 24/09/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

19 4 Lần Giảm 1
52 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Tăng 1
06 3 Lần Không tăng
20 3 Lần Giảm 1
22 3 Lần Tăng 1
39 3 Lần Tăng 1
44 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Giảm 1
50 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 7 Lần Tăng 1
19 6 Lần Tăng 1
47 6 Lần Không tăng
04 5 Lần Không tăng
22 5 Lần Tăng 1
45 5 Lần Tăng 1
52 5 Lần Không tăng
64 5 Lần Tăng 1
70 5 Lần Không tăng
93 5 Lần Không tăng
96 5 Lần Không tăng
99 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 15 Lần Không tăng
64 15 Lần Không tăng
86 14 Lần Không tăng
19 13 Lần Không tăng
43 13 Lần Không tăng
63 13 Lần Không tăng
94 13 Lần Không tăng
52 12 Lần Giảm 1
99 12 Lần Tăng 1
07 11 Lần Tăng 1
16 11 Lần Giảm 2
22 11 Lần Tăng 1
29 11 Lần Không tăng
31 11 Lần Không tăng
47 11 Lần Giảm 1
58 11 Lần Không tăng
68 11 Lần Giảm 1
73 11 Lần Tăng 1
92 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

02 (2 Ngày) (3 lần)
39 (2 Ngày) (2 lần)
51 (2 Ngày) (2 lần)
89 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      25 lần
36      17 lần
23      13 lần
09      11 lần
18      11 lần
24      11 lần
26      11 lần
14      10 lần
41      9 lần
56      9 lần
60      9 lần
71      9 lần
76      9 lần
03      8 lần
91      8 lần
79      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 3
0 16 Lần 1
15 Lần 3
1 11 Lần 2
11 Lần 1
2 20 Lần 1
18 Lần 8
3 13 Lần 3
14 Lần 3
4 13 Lần 3
15 Lần 2
5 11 Lần 4
16 Lần 3
6 10 Lần 1
12 Lần 3
7 11 Lần 4
10 Lần 5
8 11 Lần 2
13 Lần 2
9 19 Lần 6