www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   0.37% (1 lượt)
01
   1.48% (4 lượt)
02
   0.37% (1 lượt)
03
   1.48% (4 lượt)
04
   0.37% (1 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   1.11% (3 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   0.74% (2 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   0.74% (2 lượt)
12
   1.11% (3 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
16
   0.37% (1 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   1.11% (3 lượt)
19
   1.48% (4 lượt)
20
   1.48% (4 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   0.74% (2 lượt)
23
   0.37% (1 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   0.37% (1 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   1.11% (3 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   0.37% (1 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   0.74% (2 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   2.22% (6 lượt)
39
   0.37% (1 lượt)
40
   1.48% (4 lượt)
41
   1.48% (4 lượt)
43
   1.48% (4 lượt)
44
   1.85% (5 lượt)
45
   0.37% (1 lượt)
46
   1.48% (4 lượt)
47
   0.74% (2 lượt)
48
   1.85% (5 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
51
   1.48% (4 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   0.37% (1 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   2.59% (7 lượt)
56
   2.96% (8 lượt)
57
   0.37% (1 lượt)
58
   1.85% (5 lượt)
59
   2.22% (6 lượt)
60
   1.48% (4 lượt)
61
   1.48% (4 lượt)
62
   1.48% (4 lượt)
63
   1.85% (5 lượt)
65
   1.85% (5 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
70
   1.48% (4 lượt)
72
   1.48% (4 lượt)
73
   0.74% (2 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   1.11% (3 lượt)
76
   1.48% (4 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   1.48% (4 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
82
   2.22% (6 lượt)
83
   1.11% (3 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   1.48% (4 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   1.11% (3 lượt)
88
   1.48% (4 lượt)
89
   1.11% (3 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
91
   0.74% (2 lượt)
92
   0.74% (2 lượt)
93
   0.74% (2 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 22/07/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

03 4 Lần Tăng 1
38 4 Lần Giảm 1
55 4 Lần Tăng 1
59 4 Lần Không tăng
65 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

56 8 Lần Giảm 1
55 7 Lần Tăng 1
38 6 Lần Giảm 1
59 6 Lần Tăng 1
82 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

63 15 Lần Không tăng
72 14 Lần Không tăng
85 14 Lần Không tăng
17 13 Lần Giảm 1
40 13 Lần Không tăng
56 13 Lần Không tăng
12 12 Lần Giảm 1
38 12 Lần Không tăng
55 12 Lần Tăng 1
78 12 Lần Không tăng
79 12 Lần Không tăng
81 12 Lần Không tăng
96 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

55 (4 Ngày) (4 lần)
96 (3 Ngày) (3 lần)
03 (2 Ngày) (2 lần)
46 (2 Ngày) (2 lần)
59 (2 Ngày) (2 lần)
79 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

77      15 lần
42      14 lần
68      12 lần
69      12 lần
71      12 lần
64      11 lần
00      9 lần
14      8 lần
25      8 lần
31      8 lần
39      8 lần
91      8 lần
45      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 5
0 12 Lần 1
9 Lần 0
1 10 Lần 2
12 Lần 1
2 15 Lần 2
12 Lần 0
3 14 Lần 4
12 Lần 4
4 11 Lần 4
16 Lần 3
5 15 Lần 2
17 Lần 2
6 17 Lần 3
13 Lần 1
7 11 Lần 5
18 Lần 10
8 16 Lần 0
13 Lần 3
9 14 Lần 4