Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.11% (3 lượt)
01
   1.11% (3 lượt)
02
   1.85% (5 lượt)
03
   1.48% (4 lượt)
04
   0.74% (2 lượt)
05
   1.48% (4 lượt)
06
   2.59% (7 lượt)
07
   1.11% (3 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   1.11% (3 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
12
   0.37% (1 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   0.37% (1 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
16
   0.74% (2 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   2.22% (6 lượt)
19
   1.85% (5 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   2.22% (6 lượt)
22
   0.37% (1 lượt)
23
   1.48% (4 lượt)
24
   1.48% (4 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   1.85% (5 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   0.37% (1 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
39
   2.59% (7 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
41
   1.48% (4 lượt)
42
   0.37% (1 lượt)
43
   1.48% (4 lượt)
44
   1.85% (5 lượt)
45
   1.48% (4 lượt)
46
   1.85% (5 lượt)
47
   0.74% (2 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
51
   1.48% (4 lượt)
52
   0.37% (1 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   0.74% (2 lượt)
57
   0.37% (1 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   0.37% (1 lượt)
61
   0.74% (2 lượt)
62
   1.11% (3 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   1.85% (5 lượt)
65
   1.11% (3 lượt)
66
   0.37% (1 lượt)
67
   1.11% (3 lượt)
68
   1.48% (4 lượt)
69
   1.11% (3 lượt)
70
   1.48% (4 lượt)
71
   1.48% (4 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   0.37% (1 lượt)
74
   0.37% (1 lượt)
75
   2.22% (6 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   1.48% (4 lượt)
80
   1.48% (4 lượt)
81
   0.37% (1 lượt)
82
   0.74% (2 lượt)
83
   2.22% (6 lượt)
84
   0.74% (2 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   0.37% (1 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   0.74% (2 lượt)
90
   1.11% (3 lượt)
91
   0.37% (1 lượt)
92
   1.48% (4 lượt)
93
   0.37% (1 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   0.37% (1 lượt)
96
   0.74% (2 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   1.48% (4 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 27/04/2016

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 5 Lần Không tăng
46 5 Lần Tăng 2
02 4 Lần Tăng 1
41 4 Lần Không tăng
68 4 Lần Tăng 1
75 4 Lần Không tăng
80 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 7 Lần Không tăng
39 7 Lần Không tăng
18 6 Lần Tăng 1
21 6 Lần Giảm 1
75 6 Lần Không tăng
83 6 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

41 15 Lần Không tăng
62 15 Lần Không tăng
02 14 Lần Tăng 1
18 13 Lần Tăng 1
32 13 Lần Không tăng
39 13 Lần Không tăng
68 13 Lần Tăng 1
75 13 Lần Không tăng
26 12 Lần Không tăng
33 12 Lần Giảm 2
43 12 Lần Tăng 1
92 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

68 (3 Ngày) (3 lần)
55 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

11      30 lần
35      14 lần
58      14 lần
56      10 lần
14      9 lần
33      9 lần
42      9 lần
77      9 lần
91      9 lần
66      8 lần
73      8 lần
74      8 lần
76      8 lần
07      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
19 Lần 1
0 14 Lần 2
11 Lần 4
1 13 Lần 1
15 Lần 1
2 16 Lần 5
9 Lần 1
3 12 Lần 4
16 Lần 1
4 12 Lần 5
8 Lần 2
5 15 Lần 3
16 Lần 3
6 16 Lần 4
13 Lần 6
7 8 Lần 1
20 Lần 10
8 14 Lần 1
8 Lần 0
9 15 Lần 5
WWW . ĐỔI SỐ TRÚNG . COM