www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   0.74% (2 lượt)
01
   0.37% (1 lượt)
02
   1.11% (3 lượt)
03
   2.22% (6 lượt)
04
   0.37% (1 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   1.85% (5 lượt)
09
   0.37% (1 lượt)
10
   2.22% (6 lượt)
12
   1.48% (4 lượt)
13
   1.11% (3 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   1.85% (5 lượt)
17
   1.11% (3 lượt)
18
   2.22% (6 lượt)
19
   0.74% (2 lượt)
20
   1.11% (3 lượt)
21
   1.48% (4 lượt)
22
   1.11% (3 lượt)
23
   0.37% (1 lượt)
24
   0.37% (1 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   1.85% (5 lượt)
28
   1.11% (3 lượt)
29
   1.85% (5 lượt)
30
   1.85% (5 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.11% (3 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
39
   1.11% (3 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   1.48% (4 lượt)
44
   2.22% (6 lượt)
45
   0.74% (2 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   1.48% (4 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   0.37% (1 lượt)
51
   0.74% (2 lượt)
52
   1.48% (4 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   1.48% (4 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   0.37% (1 lượt)
58
   1.85% (5 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   0.37% (1 lượt)
61
   0.37% (1 lượt)
62
   0.74% (2 lượt)
63
   0.74% (2 lượt)
64
   2.96% (8 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.48% (4 lượt)
70
   1.48% (4 lượt)
71
   0.74% (2 lượt)
72
   0.37% (1 lượt)
73
   1.48% (4 lượt)
74
   1.85% (5 lượt)
75
   0.37% (1 lượt)
76
   0.74% (2 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
79
   1.11% (3 lượt)
82
   2.59% (7 lượt)
83
   1.11% (3 lượt)
84
   1.48% (4 lượt)
85
   1.11% (3 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   0.37% (1 lượt)
88
   0.74% (2 lượt)
89
   0.37% (1 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   0.74% (2 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   1.85% (5 lượt)
96
   0.37% (1 lượt)
97
   1.85% (5 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 09/04/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

58 5 Lần Không tăng
07 4 Lần Không tăng
18 4 Lần Tăng 1
73 4 Lần Tăng 1
22 3 Lần Tăng 2
30 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Tăng 1
86 3 Lần Không tăng
95 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 8 Lần Không tăng
82 7 Lần Không tăng
03 6 Lần Không tăng
10 6 Lần Không tăng
18 6 Lần Tăng 1
44 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

15 15 Lần Tăng 1
64 15 Lần Tăng 1
74 15 Lần Không tăng
94 15 Lần Không tăng
22 14 Lần Tăng 2
43 13 Lần Không tăng
58 13 Lần Không tăng
97 13 Lần Tăng 1
98 13 Lần Không tăng
30 12 Lần Không tăng
37 12 Lần Không tăng
51 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Không tăng
67 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

55 (3 Ngày) (3 lần)
28 (2 Ngày) (2 lần)
39 (2 Ngày) (2 lần)
73 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93      25 lần
81      15 lần
80      14 lần
50      13 lần
77      12 lần
11      11 lần
69      10 lần
09      9 lần
57      9 lần
01      8 lần
60      8 lần
66      7 lần
75      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 2
0 12 Lần 3
18 Lần 9
1 8 Lần 2
13 Lần 2
2 17 Lần 5
15 Lần 4
3 15 Lần 3
16 Lần 8
4 15 Lần 3
14 Lần 1
5 11 Lần 3
9 Lần 2
6 15 Lần 6
14 Lần 3
7 14 Lần 3
14 Lần 2
8 19 Lần 2
12 Lần 0
9 9 Lần 1