www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.11% (3 lượt)
01
   1.85% (5 lượt)
02
   1.85% (5 lượt)
04
   1.11% (3 lượt)
05
   0.37% (1 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   0.74% (2 lượt)
08
   1.85% (5 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   0.37% (1 lượt)
12
   2.59% (7 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   1.85% (5 lượt)
16
   0.37% (1 lượt)
17
   2.22% (6 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
21
   0.37% (1 lượt)
22
   0.37% (1 lượt)
24
   1.85% (5 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   1.48% (4 lượt)
28
   1.85% (5 lượt)
29
   0.37% (1 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
31
   2.96% (8 lượt)
32
   1.11% (3 lượt)
33
   1.48% (4 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
39
   0.37% (1 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
42
   0.37% (1 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   0.37% (1 lượt)
45
   1.48% (4 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   1.48% (4 lượt)
48
   0.37% (1 lượt)
50
   0.74% (2 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   1.11% (3 lượt)
55
   0.37% (1 lượt)
56
   0.74% (2 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   0.74% (2 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
61
   1.48% (4 lượt)
62
   1.85% (5 lượt)
63
   1.85% (5 lượt)
64
   0.37% (1 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.85% (5 lượt)
69
   1.11% (3 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   0.74% (2 lượt)
72
   2.22% (6 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   1.85% (5 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   2.22% (6 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   1.48% (4 lượt)
82
   0.37% (1 lượt)
84
   1.11% (3 lượt)
85
   2.96% (8 lượt)
86
   0.37% (1 lượt)
87
   1.48% (4 lượt)
88
   1.48% (4 lượt)
89
   1.48% (4 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   1.11% (3 lượt)
92
   0.74% (2 lượt)
93
   0.37% (1 lượt)
94
   0.37% (1 lượt)
95
   1.11% (3 lượt)
97
   2.22% (6 lượt)
98
   0.37% (1 lượt)
99
   1.85% (5 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 25/02/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

31 5 Lần Giảm 1
08 4 Lần Tăng 1
12 4 Lần Tăng 2
45 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Tăng 1
85 4 Lần Không tăng
97 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 8 Lần Không tăng
85 8 Lần Không tăng
12 7 Lần Không tăng
17 6 Lần Tăng 1
72 6 Lần Tăng 1
79 6 Lần Tăng 2
97 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 18 Lần Tăng 2
02 16 Lần Không tăng
85 16 Lần Tăng 1
31 15 Lần Không tăng
47 14 Lần Không tăng
70 14 Lần Không tăng
99 14 Lần Không tăng
08 13 Lần Tăng 1
19 13 Lần Không tăng
68 13 Lần Không tăng
69 13 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

08 (3 Ngày) (3 lần)
62 (3 Ngày) (3 lần)
85 (3 Ngày) (3 lần)
12 (2 Ngày) (3 lần)
47 (2 Ngày) (3 lần)
67 (2 Ngày) (2 lần)
69 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (2 lần)
79 (2 Ngày) (3 lần)
84 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15      19 lần
41      19 lần
23      16 lần
60      16 lần
83      16 lần
96      13 lần
73      12 lần
03      11 lần
49      11 lần
20      10 lần
52      10 lần
36      8 lần
39      8 lần
05      7 lần
48      7 lần
51      7 lần
55      7 lần
58      7 lần
86      7 lần
92      7 lần
93      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 1
0 11 Lần 2
14 Lần 3
1 10 Lần 2
16 Lần 7
2 16 Lần 7
15 Lần 0
3 6 Lần 3
10 Lần 3
4 16 Lần 1
8 Lần 4
5 18 Lần 4
18 Lần 8
6 10 Lần 4
14 Lần 4
7 23 Lần 7
15 Lần 3
8 13 Lần 0
11 Lần 2
9 12 Lần 5