Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.48% (4 lượt)
01
   0.37% (1 lượt)
02
   0.37% (1 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   2.59% (7 lượt)
05
   1.48% (4 lượt)
06
   1.11% (3 lượt)
07
   0.74% (2 lượt)
09
   1.11% (3 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   0.37% (1 lượt)
12
   1.48% (4 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   0.37% (1 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
18
   1.48% (4 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   0.74% (2 lượt)
23
   0.74% (2 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   0.74% (2 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
31
   0.37% (1 lượt)
32
   1.11% (3 lượt)
33
   1.85% (5 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
35
   1.48% (4 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   1.48% (4 lượt)
39
   1.48% (4 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   0.74% (2 lượt)
44
   2.96% (8 lượt)
45
   1.11% (3 lượt)
46
   1.48% (4 lượt)
47
   0.37% (1 lượt)
49
   2.22% (6 lượt)
50
   1.11% (3 lượt)
51
   0.74% (2 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   1.48% (4 lượt)
54
   0.37% (1 lượt)
55
   0.37% (1 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   1.11% (3 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   2.59% (7 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   1.48% (4 lượt)
62
   0.37% (1 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   0.37% (1 lượt)
65
   1.11% (3 lượt)
66
   0.37% (1 lượt)
67
   1.48% (4 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   0.37% (1 lượt)
70
   1.85% (5 lượt)
71
   1.11% (3 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
74
   0.37% (1 lượt)
75
   1.85% (5 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   0.74% (2 lượt)
79
   1.48% (4 lượt)
80
   0.74% (2 lượt)
81
   0.74% (2 lượt)
82
   1.11% (3 lượt)
83
   2.22% (6 lượt)
84
   1.11% (3 lượt)
85
   2.22% (6 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   1.11% (3 lượt)
89
   1.11% (3 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   0.37% (1 lượt)
92
   1.48% (4 lượt)
93
   0.37% (1 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   1.85% (5 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   0.37% (1 lượt)
98
   1.48% (4 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 26/10/2016

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

59 6 Lần Tăng 1
04 5 Lần Tăng 1
44 5 Lần Giảm 1
49 5 Lần Tăng 1
35 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

44 8 Lần Không tăng
04 7 Lần Tăng 1
59 7 Lần Tăng 1
49 6 Lần Tăng 1
83 6 Lần Không tăng
85 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

83 15 Lần Không tăng
04 14 Lần Tăng 1
57 13 Lần Không tăng
98 13 Lần Giảm 1
05 12 Lần Không tăng
06 12 Lần Giảm 1
16 12 Lần Tăng 1
59 12 Lần Tăng 1
75 12 Lần Không tăng
00 11 Lần Tăng 1
09 11 Lần Giảm 1
13 11 Lần Tăng 1
30 11 Lần Tăng 1
39 11 Lần Tăng 1
44 11 Lần Giảm 1
55 11 Lần Không tăng
70 11 Lần Không tăng
85 11 Lần Không tăng
92 11 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

49 (3 Ngày) (4 lần)
59 (3 Ngày) (5 lần)
04 (2 Ngày) (2 lần)
39 (2 Ngày) (3 lần)
53 (2 Ngày) (3 lần)
90 (2 Ngày) (2 lần)
94 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

41      15 lần
29      14 lần
48      14 lần
08      11 lần
17      11 lần
88      10 lần
02      9 lần
31      9 lần
37      9 lần
93      9 lần
62      8 lần
78      8 lần
89      8 lần
12      7 lần
27      7 lần
28      7 lần
57      7 lần
95      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 2
0 18 Lần 6
11 Lần 4
1 9 Lần 0
6 Lần 0
2 12 Lần 7
19 Lần 7
3 15 Lần 5
17 Lần 0
4 16 Lần 1
17 Lần 4
5 14 Lần 3
14 Lần 2
6 14 Lần 2
13 Lần 3
7 9 Lần 2
14 Lần 3
8 9 Lần 1
13 Lần 2
9 19 Lần 6