www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   0.74% (2 lượt)
01
   0.37% (1 lượt)
02
   1.11% (3 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
04
   0.74% (2 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   1.11% (3 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   2.22% (6 lượt)
10
   1.48% (4 lượt)
12
   1.85% (5 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.48% (4 lượt)
16
   2.22% (6 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   1.85% (5 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   1.11% (3 lượt)
21
   1.85% (5 lượt)
22
   1.48% (4 lượt)
23
   0.37% (1 lượt)
24
   0.37% (1 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   0.74% (2 lượt)
27
   0.74% (2 lượt)
28
   1.11% (3 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
30
   1.85% (5 lượt)
31
   0.37% (1 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.48% (4 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
39
   0.74% (2 lượt)
40
   0.74% (2 lượt)
41
   1.85% (5 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   1.48% (4 lượt)
44
   1.48% (4 lượt)
45
   1.11% (3 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   1.48% (4 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   0.74% (2 lượt)
51
   0.74% (2 lượt)
52
   1.85% (5 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   1.85% (5 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   1.11% (3 lượt)
58
   2.59% (7 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   0.37% (1 lượt)
61
   0.37% (1 lượt)
62
   0.37% (1 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   2.59% (7 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   0.37% (1 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.48% (4 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   0.37% (1 lượt)
72
   0.37% (1 lượt)
73
   1.85% (5 lượt)
74
   1.85% (5 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   0.74% (2 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
79
   1.11% (3 lượt)
82
   2.22% (6 lượt)
83
   0.74% (2 lượt)
84
   2.22% (6 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   0.37% (1 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   0.37% (1 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
91
   0.74% (2 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
94
   1.85% (5 lượt)
95
   1.11% (3 lượt)
96
   0.37% (1 lượt)
97
   2.22% (6 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 23/04/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

41 4 Lần Tăng 1
58 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Tăng 1
94 4 Lần Tăng 3
07 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Tăng 1
30 3 Lần Không tăng
53 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Không tăng
56 3 Lần Tăng 1
84 3 Lần Tăng 1
86 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

58 7 Lần Tăng 1
64 7 Lần Giảm 1
08 6 Lần Không tăng
16 6 Lần Không tăng
82 6 Lần Giảm 1
84 6 Lần Tăng 1
97 6 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

94 17 Lần Tăng 3
15 16 Lần Không tăng
64 15 Lần Không tăng
22 14 Lần Tăng 1
58 14 Lần Không tăng
74 14 Lần Tăng 1
97 14 Lần Tăng 2
30 13 Lần Không tăng
54 13 Lần Tăng 1
98 13 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

41 (3 Ngày) (3 lần)
52 (2 Ngày) (2 lần)
56 (2 Ngày) (2 lần)
58 (2 Ngày) (2 lần)
84 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93      27 lần
81      17 lần
80      16 lần
11      13 lần
69      12 lần
09      11 lần
57      11 lần
66      9 lần
24      8 lần
35      8 lần
61      8 lần
62      8 lần
65      8 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 1
0 10 Lần 0
13 Lần 1
1 10 Lần 3
16 Lần 3
2 16 Lần 5
14 Lần 4
3 17 Lần 4
14 Lần 0
4 15 Lần 6
20 Lần 6
5 10 Lần 0
9 Lần 2
6 16 Lần 2
15 Lần 5
7 10 Lần 0
11 Lần 0
8 20 Lần 7
14 Lần 5
9 11 Lần 0