www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   2.59% (7 lượt)
01
   1.11% (3 lượt)
02
   0.74% (2 lượt)
03
   0.37% (1 lượt)
04
   1.11% (3 lượt)
05
   0.74% (2 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   0.37% (1 lượt)
08
   1.48% (4 lượt)
09
   1.48% (4 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   0.74% (2 lượt)
12
   2.59% (7 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   1.85% (5 lượt)
15
   0.37% (1 lượt)
16
   0.37% (1 lượt)
17
   2.59% (7 lượt)
18
   1.11% (3 lượt)
20
   0.37% (1 lượt)
21
   0.37% (1 lượt)
22
   0.74% (2 lượt)
23
   0.74% (2 lượt)
24
   1.48% (4 lượt)
25
   1.48% (4 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   2.96% (8 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   0.74% (2 lượt)
34
   1.48% (4 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   1.48% (4 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
39
   1.11% (3 lượt)
40
   1.48% (4 lượt)
42
   0.37% (1 lượt)
43
   0.74% (2 lượt)
45
   2.22% (6 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   2.22% (6 lượt)
48
   0.37% (1 lượt)
49
   0.37% (1 lượt)
50
   1.48% (4 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   1.11% (3 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   0.74% (2 lượt)
59
   0.74% (2 lượt)
60
   0.74% (2 lượt)
61
   0.37% (1 lượt)
62
   1.48% (4 lượt)
63
   1.48% (4 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   0.37% (1 lượt)
66
   1.11% (3 lượt)
67
   1.11% (3 lượt)
68
   0.74% (2 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   0.74% (2 lượt)
72
   2.22% (6 lượt)
73
   0.37% (1 lượt)
74
   1.48% (4 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   1.85% (5 lượt)
77
   1.48% (4 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
79
   1.85% (5 lượt)
80
   1.11% (3 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
82
   0.74% (2 lượt)
84
   1.11% (3 lượt)
85
   1.85% (5 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   1.48% (4 lượt)
93
   0.37% (1 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   1.11% (3 lượt)
96
   2.96% (8 lượt)
97
   1.48% (4 lượt)
98
   0.37% (1 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 01/04/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

96 8 Lần Tăng 1
17 5 Lần Giảm 1
00 4 Lần Tăng 3
12 3 Lần Giảm 1
25 3 Lần Tăng 2
31 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Tăng 1
72 3 Lần Giảm 1
74 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Không tăng
91 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 8 Lần Giảm 1
96 8 Lần Tăng 1
00 7 Lần Tăng 3
12 7 Lần Tăng 1
17 7 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 19 Lần Tăng 1
31 16 Lần Giảm 1
85 16 Lần Tăng 1
17 14 Lần Giảm 1
02 13 Lần Không tăng
09 13 Lần Tăng 1
70 13 Lần Không tăng
08 12 Lần Không tăng
33 12 Lần Không tăng
47 12 Lần Giảm 2
69 12 Lần Không tăng
89 12 Lần Không tăng
96 12 Lần Tăng 1
99 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

96 (4 Ngày) (8 lần)
91 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

41      24 lần
83      21 lần
52      15 lần
92      12 lần
19      11 lần
44      11 lần
89      10 lần
21      8 lần
43      8 lần
65      8 lần
87      8 lần
06      7 lần
38      7 lần
42      7 lần
97      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 5
0 13 Lần 1
15 Lần 3
1 8 Lần 4
14 Lần 8
2 15 Lần 4
12 Lần 1
3 12 Lần 3
11 Lần 3
4 12 Lần 1
13 Lần 1
5 14 Lần 6
12 Lần 1
6 22 Lần 3
19 Lần 2
7 17 Lần 6
10 Lần 2
8 9 Lần 7
17 Lần 3
9 13 Lần 4