www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.11% (3 lượt)
01
   1.85% (5 lượt)
02
   0.37% (1 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   1.11% (3 lượt)
05
   0.74% (2 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   1.11% (3 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   0.74% (2 lượt)
10
   2.22% (6 lượt)
11
   0.74% (2 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
17
   1.11% (3 lượt)
18
   1.48% (4 lượt)
19
   1.48% (4 lượt)
20
   1.11% (3 lượt)
21
   0.37% (1 lượt)
22
   0.74% (2 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   0.74% (2 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   1.11% (3 lượt)
30
   1.48% (4 lượt)
31
   0.37% (1 lượt)
32
   1.85% (5 lượt)
33
   0.74% (2 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   1.48% (4 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   2.59% (7 lượt)
39
   0.74% (2 lượt)
40
   2.59% (7 lượt)
41
   1.85% (5 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   1.85% (5 lượt)
45
   0.37% (1 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   1.11% (3 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   0.37% (1 lượt)
50
   0.74% (2 lượt)
51
   1.85% (5 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   1.48% (4 lượt)
56
   2.96% (8 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   1.85% (5 lượt)
59
   1.48% (4 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   1.11% (3 lượt)
62
   1.11% (3 lượt)
63
   1.85% (5 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   1.11% (3 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   0.37% (1 lượt)
69
   0.37% (1 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   0.37% (1 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   1.48% (4 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   1.48% (4 lượt)
76
   0.74% (2 lượt)
78
   2.22% (6 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
81
   1.48% (4 lượt)
82
   1.85% (5 lượt)
83
   0.74% (2 lượt)
85
   1.48% (4 lượt)
86
   0.74% (2 lượt)
87
   1.11% (3 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   0.74% (2 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
91
   0.74% (2 lượt)
92
   1.48% (4 lượt)
93
   0.37% (1 lượt)
94
   0.37% (1 lượt)
95
   1.48% (4 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 01/07/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 4 Lần Tăng 1
32 4 Lần Tăng 2
38 4 Lần Không tăng
56 4 Lần Giảm 1
35 3 Lần Không tăng
40 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Không tăng
58 3 Lần Giảm 1
59 3 Lần Giảm 1
60 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Tăng 2
70 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Giảm 1
85 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

56 8 Lần Không tăng
38 7 Lần Không tăng
40 7 Lần Không tăng
10 6 Lần Tăng 2
78 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 15 Lần Không tăng
17 15 Lần Không tăng
85 15 Lần Không tăng
56 13 Lần Tăng 1
63 13 Lần Không tăng
72 13 Lần Tăng 2
01 12 Lần Tăng 1
31 12 Lần Giảm 2
38 12 Lần Giảm 1
40 12 Lần Không tăng
70 12 Lần Giảm 2
81 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

56 (4 Ngày) (4 lần)
03 (2 Ngày) (2 lần)
24 (2 Ngày) (2 lần)
32 (2 Ngày) (3 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)
73 (2 Ngày) (2 lần)
86 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80      15 lần
77      12 lần
84      12 lần
23      11 lần
42      11 lần
16      10 lần
96      10 lần
68      9 lần
69      9 lần
71      9 lần
64      8 lần
90      8 lần
04      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 3
0 12 Lần 0
13 Lần 3
1 10 Lần 0
10 Lần 2
2 18 Lần 6
16 Lần 2
3 11 Lần 2
16 Lần 2
4 11 Lần 4
23 Lần 6
5 16 Lần 4
11 Lần 3
6 16 Lần 8
13 Lần 3
7 11 Lần 1
11 Lần 1
8 15 Lần 2
10 Lần 2
9 15 Lần 4