www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.48% (4 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   1.85% (5 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
04
   0.37% (1 lượt)
05
   0.74% (2 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   1.11% (3 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   2.22% (6 lượt)
14
   1.11% (3 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   1.48% (4 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   0.74% (2 lượt)
22
   0.37% (1 lượt)
23
   1.48% (4 lượt)
24
   1.48% (4 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   0.74% (2 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   1.48% (4 lượt)
30
   0.37% (1 lượt)
31
   2.59% (7 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.48% (4 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   0.37% (1 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
39
   0.37% (1 lượt)
40
   0.74% (2 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   1.85% (5 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
45
   0.37% (1 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   1.11% (3 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   1.48% (4 lượt)
51
   1.85% (5 lượt)
52
   0.74% (2 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   1.11% (3 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   1.48% (4 lượt)
57
   1.48% (4 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   0.37% (1 lượt)
62
   0.37% (1 lượt)
63
   2.22% (6 lượt)
64
   1.85% (5 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   0.74% (2 lượt)
71
   1.11% (3 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   0.74% (2 lượt)
74
   0.37% (1 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   0.74% (2 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   1.48% (4 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
82
   0.74% (2 lượt)
83
   0.74% (2 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   1.48% (4 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   0.74% (2 lượt)
91
   1.11% (3 lượt)
92
   1.85% (5 lượt)
93
   1.48% (4 lượt)
94
   1.85% (5 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   1.48% (4 lượt)
99
   2.22% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 16/07/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

63 5 Lần Không tăng
43 4 Lần Tăng 1
50 4 Lần Tăng 1
99 4 Lần Tăng 1
07 3 Lần Tăng 1
11 3 Lần Giảm 1
15 3 Lần Tăng 1
24 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Không tăng
42 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 7 Lần Tăng 2
11 6 Lần Không tăng
63 6 Lần Không tăng
99 6 Lần Tăng 1
02 5 Lần Giảm 1
43 5 Lần Tăng 1
51 5 Lần Không tăng
64 5 Lần Không tăng
92 5 Lần Không tăng
94 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

64 17 Lần Không tăng
16 13 Lần Không tăng
21 13 Lần Tăng 1
29 13 Lần Không tăng
58 13 Lần Không tăng
94 13 Lần Giảm 2
97 13 Lần Không tăng
03 12 Lần Tăng 1
15 12 Lần Tăng 1
63 12 Lần Không tăng
86 12 Lần Giảm 2

Các cặp số ra liên tiếp :

50 (4 Ngày) (4 lần)
99 (3 Ngày) (4 lần)
14 (2 Ngày) (2 lần)
21 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (2 lần)
91 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

98      17 lần
95      15 lần
48      13 lần
12      12 lần
13      11 lần
58      11 lần
06      10 lần
90      10 lần
04      9 lần
39      9 lần
45      9 lần
74      8 lần
36      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 6
0 14 Lần 3
14 Lần 3
1 19 Lần 9
15 Lần 1
2 11 Lần 1
15 Lần 9
3 13 Lần 0
13 Lần 2
4 13 Lần 0
18 Lần 8
5 14 Lần 4
16 Lần 3
6 15 Lần 6
11 Lần 2
7 10 Lần 2
10 Lần 1
8 10 Lần 3
12 Lần 2
9 16 Lần 3