Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.85% (5 lượt)
01
   1.48% (4 lượt)
03
   0.37% (1 lượt)
04
   1.11% (3 lượt)
05
   1.48% (4 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   0.37% (1 lượt)
10
   1.48% (4 lượt)
11
   0.74% (2 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   0.37% (1 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   1.48% (4 lượt)
20
   0.37% (1 lượt)
21
   0.74% (2 lượt)
22
   1.48% (4 lượt)
23
   1.11% (3 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   0.37% (1 lượt)
27
   1.48% (4 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   0.37% (1 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
32
   2.22% (6 lượt)
33
   1.85% (5 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   1.48% (4 lượt)
36
   0.37% (1 lượt)
38
   1.11% (3 lượt)
39
   1.48% (4 lượt)
40
   1.48% (4 lượt)
41
   0.74% (2 lượt)
42
   0.74% (2 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   2.59% (7 lượt)
45
   2.22% (6 lượt)
46
   2.59% (7 lượt)
47
   0.74% (2 lượt)
48
   0.37% (1 lượt)
49
   2.22% (6 lượt)
50
   1.48% (4 lượt)
51
   0.74% (2 lượt)
52
   1.85% (5 lượt)
53
   1.48% (4 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   1.48% (4 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   2.22% (6 lượt)
60
   1.48% (4 lượt)
61
   1.11% (3 lượt)
63
   1.48% (4 lượt)
64
   0.37% (1 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   0.37% (1 lượt)
67
   2.22% (6 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   1.11% (3 lượt)
70
   1.48% (4 lượt)
71
   0.74% (2 lượt)
72
   1.85% (5 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   1.11% (3 lượt)
76
   0.37% (1 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
81
   0.74% (2 lượt)
82
   0.37% (1 lượt)
83
   2.22% (6 lượt)
84
   1.11% (3 lượt)
85
   0.37% (1 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   1.11% (3 lượt)
89
   1.11% (3 lượt)
90
   1.48% (4 lượt)
91
   0.74% (2 lượt)
92
   0.74% (2 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   0.74% (2 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 07/12/2016

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

32 4 Lần Tăng 1
44 4 Lần Không tăng
45 4 Lần Giảm 1
67 4 Lần Không tăng
01 3 Lần Không tăng
07 3 Lần Tăng 1
10 3 Lần Tăng 3
22 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Giảm 1
46 3 Lần Giảm 1
55 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

44 7 Lần Giảm 2
46 7 Lần Không tăng
32 6 Lần Tăng 2
45 6 Lần Không tăng
49 6 Lần Tăng 1
59 6 Lần Giảm 1
67 6 Lần Không tăng
83 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

44 15 Lần Không tăng
83 15 Lần Tăng 1
32 14 Lần Tăng 2
04 13 Lần Không tăng
57 13 Lần Giảm 1
00 12 Lần Giảm 1
07 12 Lần Không tăng
59 12 Lần Không tăng
70 12 Lần Không tăng
05 11 Lần Không tăng
16 11 Lần Tăng 1
17 11 Lần Tăng 1
22 11 Lần Không tăng
30 11 Lần Giảm 1
45 11 Lần Không tăng
49 11 Lần Tăng 2
52 11 Lần Giảm 1
60 11 Lần Tăng 1
89 11 Lần Không tăng
92 11 Lần Không tăng
98 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

01 (2 Ngày) (2 lần)
07 (2 Ngày) (2 lần)
25 (2 Ngày) (2 lần)
32 (2 Ngày) (3 lần)
73 (2 Ngày) (2 lần)
93 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

88      16 lần
02      15 lần
31      15 lần
37      15 lần
62      14 lần
56      11 lần
06      10 lần
77      10 lần
80      10 lần
26      8 lần
35      8 lần
76      8 lần
98      8 lần
20      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 2
0 14 Lần 1
12 Lần 6
1 13 Lần 4
15 Lần 3
2 13 Lần 2
8 Lần 0
3 19 Lần 8
20 Lần 2
4 13 Lần 0
12 Lần 2
5 12 Lần 1
14 Lần 2
6 8 Lần 3
15 Lần 6
7 18 Lần 3
13 Lần 5
8 11 Lần 5
13 Lần 3
9 14 Lần 2