www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.85% (5 lượt)
01
   0.37% (1 lượt)
02
   2.22% (6 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   1.48% (4 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   0.37% (1 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   1.11% (3 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.48% (4 lượt)
16
   1.85% (5 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   0.37% (1 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   1.11% (3 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   0.74% (2 lượt)
23
   0.74% (2 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   0.37% (1 lượt)
27
   0.74% (2 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   1.85% (5 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
31
   1.48% (4 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.85% (5 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
40
   0.74% (2 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   1.85% (5 lượt)
44
   0.74% (2 lượt)
45
   1.48% (4 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   1.85% (5 lượt)
48
   0.74% (2 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   1.48% (4 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   1.48% (4 lượt)
54
   0.37% (1 lượt)
55
   1.85% (5 lượt)
56
   1.11% (3 lượt)
57
   1.11% (3 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   0.74% (2 lượt)
62
   0.74% (2 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   1.85% (5 lượt)
65
   2.22% (6 lượt)
66
   1.48% (4 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   1.85% (5 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   0.74% (2 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   0.37% (1 lượt)
74
   0.74% (2 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   1.11% (3 lượt)
81
   1.48% (4 lượt)
82
   0.37% (1 lượt)
83
   0.37% (1 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   1.11% (3 lượt)
88
   0.37% (1 lượt)
89
   0.74% (2 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
91
   1.11% (3 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   2.59% (7 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 27/08/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 4 Lần Không tăng
04 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Tăng 1
45 4 Lần Tăng 1
47 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

99 7 Lần Tăng 1
02 6 Lần Không tăng
65 6 Lần Tăng 1
00 5 Lần Tăng 1
16 5 Lần Tăng 1
29 5 Lần Tăng 1
34 5 Lần Không tăng
43 5 Lần Giảm 1
47 5 Lần Không tăng
55 5 Lần Tăng 2
64 5 Lần Không tăng
68 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

64 17 Lần Giảm 1
02 14 Lần Không tăng
16 14 Lần Không tăng
29 14 Lần Tăng 1
94 14 Lần Tăng 1
47 13 Lần Tăng 2
86 13 Lần Giảm 1
03 12 Lần Không tăng
43 12 Lần Không tăng
63 12 Lần Không tăng
68 12 Lần Không tăng
97 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

45 (4 Ngày) (4 lần)
16 (2 Ngày) (2 lần)
31 (2 Ngày) (2 lần)
46 (2 Ngày) (2 lần)
48 (2 Ngày) (2 lần)
55 (2 Ngày) (3 lần)
58 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      21 lần
39      15 lần
36      13 lần
23      9 lần
54      9 lần
11      8 lần
59      8 lần
88      8 lần
09      7 lần
18      7 lần
24      7 lần
26      7 lần
84      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 0
0 14 Lần 5
9 Lần 1
1 8 Lần 3
8 Lần 2
2 13 Lần 4
13 Lần 1
3 9 Lần 0
21 Lần 11
4 14 Lần 3
11 Lần 5
5 18 Lần 3
20 Lần 5
6 13 Lần 2
12 Lần 2
7 18 Lần 5
11 Lần 2
8 14 Lần 4
15 Lần 0
9 14 Lần 6