Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   0.74% (2 lượt)
01
   0.37% (1 lượt)
02
   1.11% (3 lượt)
04
   0.74% (2 lượt)
05
   0.74% (2 lượt)
06
   1.11% (3 lượt)
07
   1.11% (3 lượt)
08
   1.48% (4 lượt)
09
   1.11% (3 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   1.11% (3 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   2.22% (6 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
17
   1.11% (3 lượt)
19
   1.85% (5 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   0.37% (1 lượt)
23
   1.85% (5 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   1.85% (5 lượt)
26
   1.48% (4 lượt)
27
   2.22% (6 lượt)
28
   1.48% (4 lượt)
29
   1.85% (5 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.85% (5 lượt)
34
   1.85% (5 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   1.85% (5 lượt)
38
   2.22% (6 lượt)
39
   0.37% (1 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
41
   2.59% (7 lượt)
42
   0.74% (2 lượt)
43
   1.48% (4 lượt)
44
   0.37% (1 lượt)
45
   1.11% (3 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   0.37% (1 lượt)
48
   2.59% (7 lượt)
49
   1.85% (5 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   1.48% (4 lượt)
53
   0.37% (1 lượt)
55
   0.74% (2 lượt)
56
   1.11% (3 lượt)
58
   0.37% (1 lượt)
59
   0.74% (2 lượt)
61
   1.85% (5 lượt)
62
   1.85% (5 lượt)
63
   0.74% (2 lượt)
65
   0.37% (1 lượt)
66
   2.22% (6 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   1.11% (3 lượt)
71
   1.48% (4 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   0.74% (2 lượt)
74
   0.74% (2 lượt)
75
   1.11% (3 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   0.37% (1 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
83
   1.11% (3 lượt)
84
   0.74% (2 lượt)
85
   1.48% (4 lượt)
86
   2.22% (6 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   0.37% (1 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
91
   2.96% (8 lượt)
92
   0.37% (1 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   0.37% (1 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   1.85% (5 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 22/03/2017

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

41 6 Lần Không tăng
27 5 Lần Không tăng
48 5 Lần Không tăng
23 4 Lần Tăng 1
37 4 Lần Tăng 1
43 4 Lần Tăng 1
66 4 Lần Tăng 1
91 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

91 8 Lần Không tăng
41 7 Lần Tăng 1
48 7 Lần Không tăng
14 6 Lần Không tăng
27 6 Lần Không tăng
38 6 Lần Tăng 1
66 6 Lần Giảm 1
86 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

44 16 Lần Không tăng
91 14 Lần Tăng 1
49 13 Lần Tăng 1
00 12 Lần Không tăng
08 12 Lần Không tăng
27 12 Lần Giảm 1
33 12 Lần Giảm 1
38 12 Lần Tăng 1
45 12 Lần Không tăng
61 12 Lần Không tăng
66 12 Lần Tăng 1
86 12 Lần Không tăng
98 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

41 (4 Ngày) (6 lần)
66 (3 Ngày) (3 lần)
09 (2 Ngày) (2 lần)
23 (2 Ngày) (3 lần)
97 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      16 lần
57      16 lần
70      16 lần
16      15 lần
18      12 lần
64      12 lần
54      11 lần
03      10 lần
60      10 lần
82      10 lần
15      9 lần
99      9 lần
63      8 lần
73      8 lần
74      8 lần
00      7 lần
39      7 lần
44      7 lần
51      7 lần
53      7 lần
67      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 6
0 9 Lần 5
13 Lần 4
1 21 Lần 3
18 Lần 2
2 11 Lần 1
18 Lần 8
3 11 Lần 0
20 Lần 4
4 8 Lần 3
6 Lần 1
5 14 Lần 6
11 Lần 1
6 14 Lần 0
6 Lần 0
7 13 Lần 2
13 Lần 0
8 19 Lần 3
18 Lần 7
9 15 Lần 4