Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   0.74% (2 lượt)
01
   1.11% (3 lượt)
02
   1.11% (3 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
05
   0.37% (1 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   1.48% (4 lượt)
12
   1.11% (3 lượt)
13
   1.11% (3 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   1.48% (4 lượt)
19
   1.48% (4 lượt)
20
   0.37% (1 lượt)
21
   0.37% (1 lượt)
22
   1.48% (4 lượt)
23
   1.48% (4 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   0.74% (2 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   1.48% (4 lượt)
29
   0.37% (1 lượt)
30
   1.48% (4 lượt)
31
   1.11% (3 lượt)
32
   2.22% (6 lượt)
33
   1.48% (4 lượt)
34
   1.48% (4 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
37
   1.48% (4 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
39
   1.48% (4 lượt)
40
   2.22% (6 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
47
   1.48% (4 lượt)
48
   1.48% (4 lượt)
49
   0.37% (1 lượt)
50
   1.85% (5 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   1.48% (4 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   1.85% (5 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   1.85% (5 lượt)
57
   1.11% (3 lượt)
58
   1.48% (4 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   1.48% (4 lượt)
61
   1.11% (3 lượt)
62
   1.48% (4 lượt)
63
   1.48% (4 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   1.11% (3 lượt)
66
   1.11% (3 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   1.85% (5 lượt)
69
   0.37% (1 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   0.37% (1 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   0.74% (2 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   1.11% (3 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
83
   0.74% (2 lượt)
85
   0.37% (1 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   0.37% (1 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   2.22% (6 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
91
   2.22% (6 lượt)
92
   1.48% (4 lượt)
93
   1.48% (4 lượt)
94
   0.37% (1 lượt)
95
   1.48% (4 lượt)
96
   0.37% (1 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 03/02/2016

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

89 5 Lần Tăng 1
33 4 Lần Tăng 1
40 4 Lần Không tăng
01 3 Lần Tăng 1
09 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 2
48 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Giảm 1
60 3 Lần Tăng 1
68 3 Lần Tăng 2
70 3 Lần Tăng 1
80 3 Lần Không tăng
88 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Tăng 1
95 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 6 Lần Tăng 1
40 6 Lần Không tăng
89 6 Lần Tăng 1
91 6 Lần Không tăng
09 5 Lần Không tăng
50 5 Lần Không tăng
54 5 Lần Không tăng
56 5 Lần Không tăng
68 5 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

62 17 Lần Tăng 1
33 16 Lần Không tăng
09 12 Lần Không tăng
10 12 Lần Không tăng
32 12 Lần Tăng 1
41 12 Lần Không tăng
56 12 Lần Tăng 1
16 11 Lần Giảm 1
20 11 Lần Không tăng
75 11 Lần Tăng 1
78 11 Lần Không tăng
92 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

33 (3 Ngày) (4 lần)
60 (3 Ngày) (3 lần)
01 (2 Ngày) (2 lần)
07 (2 Ngày) (2 lần)
39 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

42      20 lần
11      19 lần
04      12 lần
45      12 lần
84      12 lần
16      11 lần
46      11 lần
82      11 lần
21      9 lần
38      9 lần
85      9 lần
05      8 lần
15      8 lần
87      8 lần
14      7 lần
17      7 lần
96      7 lần
97      7 lần
99      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 1
0 18 Lần 2
10 Lần 1
1 13 Lần 5
9 Lần 0
2 17 Lần 6
19 Lần 7
3 19 Lần 4
12 Lần 1
4 12 Lần 8
20 Lần 8
5 8 Lần 1
14 Lần 4
6 11 Lần 4
10 Lần 1
7 9 Lần 1
14 Lần 1
8 17 Lần 2
15 Lần 7
9 11 Lần 2