www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.48% (4 lượt)
01
   0.37% (1 lượt)
02
   2.22% (6 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   1.48% (4 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   1.85% (5 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   0.37% (1 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   1.11% (3 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.85% (5 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   0.37% (1 lượt)
18
   0.37% (1 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   1.11% (3 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   1.11% (3 lượt)
23
   0.74% (2 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   1.11% (3 lượt)
26
   0.37% (1 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   1.48% (4 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
31
   1.11% (3 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.85% (5 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
37
   1.48% (4 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
40
   0.37% (1 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   1.48% (4 lượt)
43
   2.22% (6 lượt)
44
   0.74% (2 lượt)
45
   1.11% (3 lượt)
46
   0.37% (1 lượt)
47
   1.85% (5 lượt)
48
   0.37% (1 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   1.48% (4 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   0.74% (2 lượt)
53
   1.48% (4 lượt)
54
   0.37% (1 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   1.11% (3 lượt)
57
   1.11% (3 lượt)
58
   0.74% (2 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   1.11% (3 lượt)
62
   0.37% (1 lượt)
63
   2.22% (6 lượt)
64
   1.85% (5 lượt)
65
   1.85% (5 lượt)
66
   1.48% (4 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   1.85% (5 lượt)
69
   1.85% (5 lượt)
70
   1.85% (5 lượt)
71
   0.74% (2 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
74
   0.74% (2 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   0.74% (2 lượt)
81
   1.48% (4 lượt)
82
   0.37% (1 lượt)
83
   0.37% (1 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   1.11% (3 lượt)
86
   1.85% (5 lượt)
87
   1.48% (4 lượt)
88
   0.37% (1 lượt)
89
   0.74% (2 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
91
   1.11% (3 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   1.48% (4 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   2.22% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 20/08/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 4 Lần Không tăng
04 4 Lần Không tăng
00 3 Lần Giảm 1
05 3 Lần Tăng 1
16 3 Lần Tăng 1
45 3 Lần Tăng 1
47 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Tăng 2
68 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 1
86 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 6 Lần Không tăng
43 6 Lần Không tăng
63 6 Lần Không tăng
99 6 Lần Không tăng
07 5 Lần Không tăng
15 5 Lần Tăng 1
34 5 Lần Tăng 1
47 5 Lần Không tăng
64 5 Lần Tăng 2
65 5 Lần Giảm 1
68 5 Lần Giảm 1
69 5 Lần Tăng 1
70 5 Lần Tăng 1
86 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

64 18 Lần Tăng 1
02 14 Lần Không tăng
16 14 Lần Tăng 1
86 14 Lần Không tăng
29 13 Lần Không tăng
94 13 Lần Không tăng
00 12 Lần Không tăng
03 12 Lần Không tăng
43 12 Lần Giảm 1
63 12 Lần Không tăng
68 12 Lần Không tăng
97 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

45 (3 Ngày) (3 lần)
27 (2 Ngày) (2 lần)
69 (2 Ngày) (2 lần)
70 (2 Ngày) (2 lần)
87 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      20 lần
13      16 lần
39      14 lần
36      12 lần
73      10 lần
17      8 lần
23      8 lần
28      8 lần
54      8 lần
80      8 lần
11      7 lần
59      7 lần
88      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
20 Lần 2
0 13 Lần 4
12 Lần 6
1 11 Lần 2
8 Lần 2
2 17 Lần 2
18 Lần 10
3 12 Lần 1
12 Lần 0
4 13 Lần 4
10 Lần 2
5 18 Lần 6
16 Lần 2
6 13 Lần 1
12 Lần 2
7 17 Lần 5
10 Lần 1
8 12 Lần 2
17 Lần 2
9 9 Lần 0