Xổ Số Minh Ngọc™ » Kết quả xổ số trực tiếp » XSMN » XSMB » XSMT - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.11% (3 lượt)
01
   1.48% (4 lượt)
02
   1.11% (3 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
04
   0.37% (1 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   1.11% (3 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   1.85% (5 lượt)
11
   1.11% (3 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.48% (4 lượt)
16
   1.85% (5 lượt)
17
   0.37% (1 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   0.74% (2 lượt)
20
   2.96% (8 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   1.85% (5 lượt)
23
   0.37% (1 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   1.48% (4 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
30
   0.37% (1 lượt)
31
   1.48% (4 lượt)
32
   1.11% (3 lượt)
33
   1.85% (5 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   1.48% (4 lượt)
37
   0.37% (1 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
42
   1.85% (5 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
45
   1.85% (5 lượt)
46
   1.48% (4 lượt)
47
   1.11% (3 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   1.85% (5 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   1.85% (5 lượt)
54
   1.48% (4 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   0.74% (2 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
59
   1.85% (5 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   0.74% (2 lượt)
62
   1.11% (3 lượt)
64
   1.85% (5 lượt)
65
   0.37% (1 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   0.74% (2 lượt)
69
   1.11% (3 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   2.22% (6 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   1.48% (4 lượt)
74
   0.74% (2 lượt)
75
   1.85% (5 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   0.74% (2 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   1.48% (4 lượt)
81
   0.37% (1 lượt)
82
   2.59% (7 lượt)
83
   1.11% (3 lượt)
84
   0.74% (2 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   0.74% (2 lượt)
89
   1.11% (3 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
92
   1.85% (5 lượt)
93
   0.74% (2 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   0.37% (1 lượt)
96
   0.37% (1 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   0.37% (1 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 07/10/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

20 5 Lần Tăng 1
92 5 Lần Tăng 2
33 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Không tăng
10 3 Lần Không tăng
15 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Giảm 2
26 3 Lần Không tăng
36 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Tăng 1
59 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Giảm 1
80 3 Lần Tăng 1
82 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

20 8 Lần Tăng 1
82 7 Lần Không tăng
71 6 Lần Không tăng
09 5 Lần Không tăng
10 5 Lần Giảm 1
16 5 Lần Không tăng
22 5 Lần Tăng 1
33 5 Lần Không tăng
42 5 Lần Giảm 1
45 5 Lần Giảm 1
49 5 Lần Tăng 1
53 5 Lần Không tăng
59 5 Lần Giảm 1
64 5 Lần Giảm 1
75 5 Lần Không tăng
92 5 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

59 15 Lần Không tăng
82 15 Lần Giảm 1
20 14 Lần Tăng 1
56 14 Lần Không tăng
33 13 Lần Không tăng
38 13 Lần Không tăng
40 13 Lần Không tăng
10 12 Lần Không tăng
32 12 Lần Không tăng
55 12 Lần Giảm 1
63 12 Lần Không tăng
72 12 Lần Không tăng
75 12 Lần Không tăng
96 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

20 (2 Ngày) (2 lần)
29 (2 Ngày) (2 lần)
57 (2 Ngày) (2 lần)
80 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

39      19 lần
91      19 lần
51      13 lần
43      12 lần
58      12 lần
41      10 lần
63      10 lần
30      9 lần
77      9 lần
81      9 lần
95      9 lần
88      8 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 3
0 16 Lần 1
18 Lần 3
1 12 Lần 6
15 Lần 2
2 17 Lần 1
16 Lần 4
3 12 Lần 1
11 Lần 1
4 15 Lần 4
14 Lần 1
5 11 Lần 0
13 Lần 7
6 18 Lần 3
11 Lần 1
7 10 Lần 5
14 Lần 3
8 9 Lần 4
10 Lần 4
9 15 Lần 4