www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

01
   0.74% (2 lượt)
02
   2.22% (6 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   0.37% (1 lượt)
05
   1.85% (5 lượt)
06
   1.85% (5 lượt)
07
   0.37% (1 lượt)
08
   1.85% (5 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   0.74% (2 lượt)
12
   1.48% (4 lượt)
13
   1.48% (4 lượt)
14
   1.11% (3 lượt)
15
   0.37% (1 lượt)
16
   1.11% (3 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   1.85% (5 lượt)
20
   0.37% (1 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   0.37% (1 lượt)
23
   0.74% (2 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   1.11% (3 lượt)
26
   0.37% (1 lượt)
27
   0.74% (2 lượt)
28
   1.11% (3 lượt)
29
   1.85% (5 lượt)
30
   1.48% (4 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   1.48% (4 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   0.37% (1 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   1.48% (4 lượt)
39
   1.48% (4 lượt)
40
   0.74% (2 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   1.48% (4 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
45
   1.11% (3 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   1.85% (5 lượt)
48
   1.48% (4 lượt)
49
   1.11% (3 lượt)
50
   0.74% (2 lượt)
51
   1.11% (3 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   0.37% (1 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
57
   1.85% (5 lượt)
60
   0.74% (2 lượt)
61
   1.11% (3 lượt)
62
   0.74% (2 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.85% (5 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   0.37% (1 lượt)
72
   0.37% (1 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   1.48% (4 lượt)
76
   0.37% (1 lượt)
77
   2.22% (6 lượt)
78
   0.74% (2 lượt)
79
   0.37% (1 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   0.74% (2 lượt)
83
   1.85% (5 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   1.85% (5 lượt)
86
   1.85% (5 lượt)
87
   1.48% (4 lượt)
88
   0.74% (2 lượt)
89
   2.22% (6 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
91
   0.37% (1 lượt)
92
   0.37% (1 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
94
   0.37% (1 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   1.48% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 19/11/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

08 5 Lần Tăng 3
77 5 Lần Giảm 1
86 5 Lần Không tăng
32 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 6 Lần Không tăng
77 6 Lần Không tăng
89 6 Lần Không tăng
05 5 Lần Không tăng
06 5 Lần Giảm 1
08 5 Lần Tăng 3
09 5 Lần Không tăng
19 5 Lần Giảm 2
29 5 Lần Tăng 1
47 5 Lần Không tăng
57 5 Lần Tăng 2
68 5 Lần Không tăng
83 5 Lần Không tăng
85 5 Lần Tăng 1
86 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 16 Lần Không tăng
19 15 Lần Không tăng
86 15 Lần Giảm 1
29 14 Lần Tăng 1
47 14 Lần Tăng 1
99 14 Lần Không tăng
43 13 Lần Không tăng
31 12 Lần Tăng 1
63 12 Lần Giảm 1
64 12 Lần Không tăng
68 12 Lần Giảm 1
87 12 Lần Không tăng
93 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

85 (3 Ngày) (3 lần)
18 (2 Ngày) (2 lần)
34 (2 Ngày) (2 lần)
47 (2 Ngày) (3 lần)
57 (2 Ngày) (3 lần)
75 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

56      17 lần
82      14 lần
00      12 lần
58      12 lần
59      11 lần
20      9 lần
72      9 lần
84      9 lần
07      8 lần
22      8 lần
64      7 lần
78      7 lần
79      7 lần
90      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 3
0 8 Lần 2
13 Lần 3
1 9 Lần 6
13 Lần 2
2 9 Lần 1
16 Lần 2
3 16 Lần 3
16 Lần 3
4 10 Lần 3
11 Lần 6
5 16 Lần 1
10 Lần 2
6 14 Lần 3
14 Lần 5
7 19 Lần 2
18 Lần 0
8 18 Lần 5
10 Lần 1
9 16 Lần 3