www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   0.37% (1 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   0.37% (1 lượt)
03
   2.22% (6 lượt)
04
   1.11% (3 lượt)
05
   1.48% (4 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   1.11% (3 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   1.48% (4 lượt)
10
   1.85% (5 lượt)
11
   0.37% (1 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
14
   0.37% (1 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   0.37% (1 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   1.85% (5 lượt)
21
   0.74% (2 lượt)
22
   2.22% (6 lượt)
23
   0.74% (2 lượt)
24
   1.48% (4 lượt)
26
   0.37% (1 lượt)
27
   1.85% (5 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   0.37% (1 lượt)
30
   0.37% (1 lượt)
31
   0.37% (1 lượt)
32
   2.59% (7 lượt)
33
   0.74% (2 lượt)
34
   0.37% (1 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   1.85% (5 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   0.74% (2 lượt)
43
   0.37% (1 lượt)
44
   0.74% (2 lượt)
45
   1.48% (4 lượt)
46
   1.85% (5 lượt)
47
   0.74% (2 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   1.48% (4 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   0.37% (1 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   2.22% (6 lượt)
56
   1.48% (4 lượt)
57
   0.37% (1 lượt)
58
   0.37% (1 lượt)
59
   2.59% (7 lượt)
60
   1.48% (4 lượt)
61
   0.74% (2 lượt)
62
   2.59% (7 lượt)
63
   1.85% (5 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   1.85% (5 lượt)
66
   1.11% (3 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   0.37% (1 lượt)
69
   0.37% (1 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   1.48% (4 lượt)
72
   1.85% (5 lượt)
73
   1.48% (4 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   1.48% (4 lượt)
76
   1.85% (5 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   1.48% (4 lượt)
80
   0.74% (2 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
82
   1.48% (4 lượt)
83
   1.48% (4 lượt)
84
   1.48% (4 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   1.85% (5 lượt)
89
   0.37% (1 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
92
   0.37% (1 lượt)
93
   0.74% (2 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 26/08/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

22 4 Lần Tăng 2
32 4 Lần Không tăng
45 4 Lần Tăng 1
62 4 Lần Tăng 2
71 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 7 Lần Không tăng
59 7 Lần Giảm 1
62 7 Lần Tăng 3
03 6 Lần Tăng 1
22 6 Lần Tăng 2
55 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

63 14 Lần Không tăng
32 13 Lần Giảm 1
55 13 Lần Không tăng
59 13 Lần Không tăng
96 13 Lần Không tăng
38 12 Lần Không tăng
40 12 Lần Giảm 1
45 12 Lần Tăng 1
56 12 Lần Không tăng
62 12 Lần Tăng 3
72 12 Lần Giảm 1
82 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

45 (3 Ngày) (3 lần)
71 (3 Ngày) (4 lần)
82 (3 Ngày) (3 lần)
20 (2 Ngày) (3 lần)
40 (2 Ngày) (2 lần)
84 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

25      13 lần
39      13 lần
91      13 lần
13      11 lần
17      11 lần
50      9 lần
92      9 lần
99      9 lần
57      8 lần
12      7 lần
16      7 lần
34      7 lần
51      7 lần
89      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
18 Lần 7
0 14 Lần 2
8 Lần 0
1 10 Lần 3
14 Lần 3
2 18 Lần 5
7 Lần 4
3 15 Lần 5
18 Lần 4
4 13 Lần 1
11 Lần 2
5 16 Lần 2
11 Lần 0
6 12 Lần 0
21 Lần 4
7 13 Lần 4
21 Lần 10
8 9 Lần 0
6 Lần 1
9 15 Lần 5