www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.85% (5 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   1.11% (3 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
05
   0.74% (2 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   1.11% (3 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   1.85% (5 lượt)
14
   1.11% (3 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   0.37% (1 lượt)
19
   1.48% (4 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   0.37% (1 lượt)
23
   1.48% (4 lượt)
24
   1.48% (4 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   0.74% (2 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   1.85% (5 lượt)
30
   0.37% (1 lượt)
31
   2.22% (6 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
36
   0.37% (1 lượt)
37
   1.11% (3 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   2.22% (6 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   1.48% (4 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   1.48% (4 lượt)
51
   1.48% (4 lượt)
52
   0.74% (2 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   1.11% (3 lượt)
55
   0.74% (2 lượt)
56
   1.85% (5 lượt)
57
   1.85% (5 lượt)
58
   0.37% (1 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   1.48% (4 lượt)
61
   0.74% (2 lượt)
62
   0.37% (1 lượt)
63
   2.22% (6 lượt)
64
   2.22% (6 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   0.74% (2 lượt)
71
   1.48% (4 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   0.74% (2 lượt)
74
   0.74% (2 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   1.11% (3 lượt)
81
   0.74% (2 lượt)
82
   0.37% (1 lượt)
83
   0.74% (2 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   0.37% (1 lượt)
89
   1.11% (3 lượt)
91
   1.11% (3 lượt)
92
   1.85% (5 lượt)
93
   1.85% (5 lượt)
94
   1.48% (4 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   1.48% (4 lượt)
98
   0.37% (1 lượt)
99
   2.22% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 23/07/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

29 4 Lần Tăng 1
43 4 Lần Không tăng
50 4 Lần Không tăng
99 4 Lần Không tăng
00 3 Lần Tăng 2
11 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Tăng 1
34 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Tăng 1
56 3 Lần Tăng 1
57 3 Lần Tăng 1
60 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Tăng 1
65 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 6 Lần Giảm 1
43 6 Lần Tăng 1
63 6 Lần Không tăng
64 6 Lần Tăng 1
99 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

64 17 Lần Không tăng
29 14 Lần Tăng 1
58 14 Lần Tăng 1
16 13 Lần Không tăng
21 13 Lần Không tăng
94 13 Lần Không tăng
97 13 Lần Không tăng
03 12 Lần Không tăng
43 12 Lần Tăng 1
63 12 Lần Không tăng
86 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

21 (3 Ngày) (3 lần)
76 (3 Ngày) (3 lần)
00 (2 Ngày) (3 lần)
43 (2 Ngày) (2 lần)
56 (2 Ngày) (2 lần)
57 (2 Ngày) (2 lần)
71 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      16 lần
48      14 lần
12      13 lần
13      12 lần
90      11 lần
04      10 lần
39      10 lần
45      10 lần
36      8 lần
62      7 lần
67      7 lần
77      7 lần
83      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 5
0 14 Lần 1
10 Lần 2
1 20 Lần 5
12 Lần 2
2 9 Lần 2
12 Lần 1
3 15 Lần 4
17 Lần 9
4 15 Lần 3
13 Lần 1
5 10 Lần 0
18 Lần 4
6 12 Lần 3
14 Lần 6
7 16 Lần 7
12 Lần 3
8 10 Lần 1
13 Lần 4
9 14 Lần 1