www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   0.74% (2 lượt)
01
   1.85% (5 lượt)
02
   1.85% (5 lượt)
03
   0.37% (1 lượt)
04
   1.11% (3 lượt)
05
   0.37% (1 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   0.74% (2 lượt)
08
   2.59% (7 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   0.37% (1 lượt)
12
   2.22% (6 lượt)
13
   1.11% (3 lượt)
14
   1.11% (3 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   1.85% (5 lượt)
18
   0.37% (1 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   0.37% (1 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   0.37% (1 lượt)
28
   1.48% (4 lượt)
29
   1.11% (3 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   2.96% (8 lượt)
32
   0.37% (1 lượt)
33
   1.85% (5 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   1.48% (4 lượt)
39
   1.11% (3 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
43
   0.74% (2 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
45
   0.37% (1 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   0.74% (2 lượt)
48
   0.74% (2 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   0.37% (1 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   1.48% (4 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   1.11% (3 lượt)
57
   1.48% (4 lượt)
58
   0.74% (2 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
61
   1.85% (5 lượt)
62
   1.48% (4 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   0.37% (1 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   2.59% (7 lượt)
71
   1.11% (3 lượt)
72
   1.48% (4 lượt)
73
   0.37% (1 lượt)
74
   0.74% (2 lượt)
75
   1.48% (4 lượt)
76
   1.48% (4 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
79
   1.48% (4 lượt)
80
   0.74% (2 lượt)
81
   1.48% (4 lượt)
82
   0.74% (2 lượt)
85
   2.96% (8 lượt)
86
   0.74% (2 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   1.85% (5 lượt)
89
   2.22% (6 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   1.48% (4 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
93
   0.74% (2 lượt)
94
   0.37% (1 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   0.37% (1 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   2.22% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 21/01/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

85 5 Lần Tăng 1
09 4 Lần Tăng 1
31 4 Lần Tăng 1
61 4 Lần Không tăng
72 4 Lần Tăng 1
99 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 8 Lần Tăng 2
85 8 Lần Không tăng
08 7 Lần Tăng 1
70 7 Lần Không tăng
12 6 Lần Không tăng
89 6 Lần Không tăng
99 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

99 18 Lần Không tăng
02 17 Lần Không tăng
12 14 Lần Không tăng
31 14 Lần Tăng 2
89 14 Lần Không tăng
19 13 Lần Giảm 1
33 13 Lần Không tăng
68 13 Lần Không tăng
70 13 Lần Không tăng
85 13 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

85 (4 Ngày) (5 lần)
72 (3 Ngày) (3 lần)
01 (2 Ngày) (2 lần)
04 (2 Ngày) (2 lần)
31 (2 Ngày) (3 lần)
88 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

84      18 lần
22      17 lần
15      15 lần
41      15 lần
67      13 lần
23      12 lần
60      12 lần
83      12 lần
42      10 lần
18      9 lần
50      9 lần
96      9 lần
59      8 lần
73      8 lần
77      8 lần
80      8 lần
03      7 lần
06      7 lần
21      7 lần
25      7 lần
29      7 lần
45      7 lần
49      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 4
0 9 Lần 4
15 Lần 4
1 20 Lần 8
6 Lần 1
2 12 Lần 0
17 Lần 6
3 11 Lần 0
10 Lần 4
4 12 Lần 5
9 Lần 0
5 14 Lần 3
13 Lần 2
6 13 Lần 1
16 Lần 3
7 13 Lần 3
18 Lần 4
8 16 Lần 3
15 Lần 3
9 15 Lần 0