Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.11% (3 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   1.85% (5 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   1.11% (3 lượt)
05
   1.85% (5 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   0.37% (1 lượt)
08
   1.85% (5 lượt)
09
   0.74% (2 lượt)
10
   1.85% (5 lượt)
11
   0.37% (1 lượt)
12
   1.11% (3 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   2.59% (7 lượt)
17
   1.48% (4 lượt)
18
   1.11% (3 lượt)
19
   0.74% (2 lượt)
20
   1.11% (3 lượt)
21
   0.37% (1 lượt)
22
   0.74% (2 lượt)
23
   0.74% (2 lượt)
24
   0.37% (1 lượt)
25
   1.48% (4 lượt)
26
   1.85% (5 lượt)
27
   0.74% (2 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
30
   1.48% (4 lượt)
31
   0.37% (1 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   3.33% (9 lượt)
34
   0.37% (1 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
37
   0.37% (1 lượt)
38
   1.48% (4 lượt)
39
   0.74% (2 lượt)
40
   0.74% (2 lượt)
41
   2.96% (8 lượt)
43
   1.85% (5 lượt)
44
   0.74% (2 lượt)
45
   0.74% (2 lượt)
46
   1.48% (4 lượt)
47
   0.37% (1 lượt)
48
   0.74% (2 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
55
   0.37% (1 lượt)
56
   1.48% (4 lượt)
57
   1.48% (4 lượt)
59
   1.11% (3 lượt)
60
   0.74% (2 lượt)
61
   1.85% (5 lượt)
62
   2.96% (8 lượt)
64
   1.85% (5 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   1.11% (3 lượt)
70
   0.74% (2 lượt)
71
   1.11% (3 lượt)
72
   0.74% (2 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
75
   1.85% (5 lượt)
76
   0.37% (1 lượt)
77
   1.11% (3 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   1.11% (3 lượt)
80
   0.74% (2 lượt)
81
   1.48% (4 lượt)
82
   0.74% (2 lượt)
83
   0.37% (1 lượt)
84
   1.48% (4 lượt)
85
   1.85% (5 lượt)
86
   0.37% (1 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   0.37% (1 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   0.74% (2 lượt)
92
   1.85% (5 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   0.74% (2 lượt)
97
   0.37% (1 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 25/11/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

62 6 Lần Giảm 2
02 4 Lần Tăng 1
08 4 Lần Tăng 2
33 4 Lần Giảm 2
38 4 Lần Tăng 2
41 4 Lần Giảm 2
84 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

33 9 Lần Giảm 1
41 8 Lần Không tăng
62 8 Lần Không tăng
16 7 Lần Giảm 1
02 5 Lần Tăng 1
05 5 Lần Không tăng
08 5 Lần Tăng 2
10 5 Lần Không tăng
26 5 Lần Không tăng
43 5 Lần Tăng 1
61 5 Lần Tăng 1
64 5 Lần Tăng 1
75 5 Lần Không tăng
85 5 Lần Không tăng
92 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

62 16 Lần Không tăng
33 15 Lần Không tăng
56 15 Lần Tăng 1
10 14 Lần Không tăng
38 14 Lần Không tăng
78 14 Lần Không tăng
82 14 Lần Không tăng
20 13 Lần Không tăng
41 13 Lần Giảm 1
59 13 Lần Không tăng
75 13 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

02 (4 Ngày) (4 lần)
56 (3 Ngày) (3 lần)
08 (2 Ngày) (3 lần)
25 (2 Ngày) (2 lần)
27 (2 Ngày) (2 lần)
38 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

58      19 lần
63      17 lần
50      11 lần
74      11 lần
42      10 lần
54      10 lần
11      9 lần
13      9 lần
37      8 lần
72      8 lần
24      7 lần
29      7 lần
80      7 lần
89      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 0
0 7 Lần 0
14 Lần 2
1 17 Lần 4
8 Lần 2
2 20 Lần 6
19 Lần 7
3 15 Lần 5
14 Lần 4
4 11 Lần 1
9 Lần 4
5 14 Lần 0
20 Lần 2
6 14 Lần 3
14 Lần 4
7 12 Lần 3
11 Lần 1
8 16 Lần 2
12 Lần 3
9 9 Lần 3