Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.48% (4 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   0.74% (2 lượt)
03
   1.85% (5 lượt)
04
   1.85% (5 lượt)
05
   1.85% (5 lượt)
06
   2.22% (6 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   0.37% (1 lượt)
11
   1.11% (3 lượt)
12
   1.48% (4 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   0.37% (1 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
16
   0.74% (2 lượt)
17
   1.85% (5 lượt)
18
   1.48% (4 lượt)
19
   0.37% (1 lượt)
20
   2.22% (6 lượt)
21
   0.37% (1 lượt)
22
   1.11% (3 lượt)
23
   1.11% (3 lượt)
24
   0.37% (1 lượt)
25
   1.11% (3 lượt)
26
   0.74% (2 lượt)
27
   1.48% (4 lượt)
28
   1.11% (3 lượt)
29
   0.37% (1 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.85% (5 lượt)
33
   1.48% (4 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   1.48% (4 lượt)
37
   1.85% (5 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
39
   0.37% (1 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
42
   2.22% (6 lượt)
43
   0.74% (2 lượt)
44
   1.48% (4 lượt)
45
   0.74% (2 lượt)
46
   0.37% (1 lượt)
47
   0.37% (1 lượt)
48
   0.74% (2 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   1.11% (3 lượt)
51
   1.11% (3 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   0.37% (1 lượt)
56
   1.11% (3 lượt)
57
   2.59% (7 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   1.85% (5 lượt)
60
   0.74% (2 lượt)
61
   0.74% (2 lượt)
62
   0.74% (2 lượt)
63
   0.37% (1 lượt)
64
   0.37% (1 lượt)
65
   0.37% (1 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   0.74% (2 lượt)
69
   0.74% (2 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   0.74% (2 lượt)
72
   0.37% (1 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
74
   0.74% (2 lượt)
75
   1.48% (4 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
78
   0.74% (2 lượt)
79
   1.85% (5 lượt)
80
   1.11% (3 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
82
   1.48% (4 lượt)
83
   1.85% (5 lượt)
84
   1.48% (4 lượt)
85
   2.22% (6 lượt)
86
   0.74% (2 lượt)
87
   0.37% (1 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   1.11% (3 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
93
   0.37% (1 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   1.85% (5 lượt)
96
   0.74% (2 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   1.11% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 21/09/2016

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

95 5 Lần Không tăng
12 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Tăng 1
27 3 Lần Giảm 1
33 3 Lần Không tăng
42 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Tăng 1
57 3 Lần Giảm 3
70 3 Lần Tăng 2
75 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Tăng 1
83 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

57 7 Lần Không tăng
06 6 Lần Không tăng
20 6 Lần Không tăng
42 6 Lần Không tăng
85 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

83 15 Lần Không tăng
06 14 Lần Không tăng
39 14 Lần Không tăng
18 13 Lần Tăng 1
57 13 Lần Không tăng
98 13 Lần Không tăng
07 12 Lần Tăng 1
09 12 Lần Tăng 1
37 12 Lần Giảm 1
75 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

18 (3 Ngày) (3 lần)
32 (2 Ngày) (2 lần)
44 (2 Ngày) (2 lần)
92 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

66      16 lần
97      14 lần
77      12 lần
91      11 lần
41      10 lần
29      9 lần
48      9 lần
14      8 lần
19      8 lần
35      8 lần
55      7 lần
90      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
22 Lần 10
0 13 Lần 4
12 Lần 2
1 8 Lần 3
13 Lần 3
2 15 Lần 1
11 Lần 0
3 17 Lần 2
13 Lần 3
4 12 Lần 5
12 Lần 2
5 18 Lần 1
9 Lần 2
6 14 Lần 4
15 Lần 1
7 13 Lần 3
18 Lần 5
8 10 Lần 0
10 Lần 1
9 15 Lần 4
WWW . ĐỔI SỐ TRÚNG . COM