Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   1.85% (5 lượt)
01
   1.48% (4 lượt)
02
   0.37% (1 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   0.74% (2 lượt)
05
   0.37% (1 lượt)
06
   1.85% (5 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   2.59% (7 lượt)
09
   0.37% (1 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   1.11% (3 lượt)
12
   1.11% (3 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   0.37% (1 lượt)
17
   1.11% (3 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   0.74% (2 lượt)
22
   2.22% (6 lượt)
23
   1.11% (3 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   2.22% (6 lượt)
26
   0.37% (1 lượt)
27
   0.74% (2 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   1.11% (3 lượt)
31
   1.11% (3 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
35
   0.37% (1 lượt)
36
   0.37% (1 lượt)
37
   0.37% (1 lượt)
38
   1.11% (3 lượt)
39
   1.48% (4 lượt)
40
   0.74% (2 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   0.37% (1 lượt)
43
   0.37% (1 lượt)
44
   2.22% (6 lượt)
45
   1.85% (5 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   0.37% (1 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
51
   0.74% (2 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   1.48% (4 lượt)
55
   0.74% (2 lượt)
56
   1.11% (3 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   0.74% (2 lượt)
59
   1.11% (3 lượt)
60
   1.85% (5 lượt)
61
   1.48% (4 lượt)
62
   1.11% (3 lượt)
63
   0.74% (2 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   2.22% (6 lượt)
67
   1.48% (4 lượt)
68
   0.37% (1 lượt)
69
   2.22% (6 lượt)
70
   0.74% (2 lượt)
71
   0.37% (1 lượt)
72
   0.74% (2 lượt)
73
   2.22% (6 lượt)
74
   0.37% (1 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   1.48% (4 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   1.85% (5 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   0.74% (2 lượt)
82
   0.74% (2 lượt)
83
   0.37% (1 lượt)
84
   0.74% (2 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   0.74% (2 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   0.37% (1 lượt)
89
   1.85% (5 lượt)
90
   1.48% (4 lượt)
91
   1.85% (5 lượt)
92
   1.48% (4 lượt)
93
   1.85% (5 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   1.11% (3 lượt)
96
   0.74% (2 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   1.85% (5 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 18/01/2017

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 4 Lần Tăng 1
08 4 Lần Giảm 2
22 4 Lần Không tăng
25 4 Lần Tăng 2
61 4 Lần Tăng 1
73 4 Lần Tăng 1
76 4 Lần Không tăng
99 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 7 Lần Giảm 1
22 6 Lần Giảm 1
25 6 Lần Tăng 2
44 6 Lần Giảm 1
66 6 Lần Tăng 1
69 6 Lần Không tăng
73 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

44 18 Lần Không tăng
00 15 Lần Tăng 1
59 14 Lần Tăng 1
52 13 Lần Tăng 1
83 13 Lần Không tăng
04 12 Lần Không tăng
06 12 Lần Tăng 2
32 12 Lần Giảm 1
45 12 Lần Tăng 1
07 11 Lần Tăng 1
22 11 Lần Không tăng
73 11 Lần Tăng 1
85 11 Lần Tăng 1
89 11 Lần Không tăng
98 11 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

73 (3 Ngày) (3 lần)
06 (2 Ngày) (3 lần)
29 (2 Ngày) (2 lần)
31 (2 Ngày) (2 lần)
66 (2 Ngày) (3 lần)
99 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

20      13 lần
13      12 lần
21      11 lần
14      10 lần
30      10 lần
05      9 lần
47      9 lần
27      8 lần
43      8 lần
68      8 lần
84      8 lần
97      8 lần
09      7 lần
42      7 lần
46      7 lần
50      7 lần
57      7 lần
67      7 lần
70      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 4
0 10 Lần 2
9 Lần 3
1 16 Lần 5
11 Lần 2
2 13 Lần 2
15 Lần 5
3 10 Lần 2
7 Lần 1
4 10 Lần 0
11 Lần 3
5 16 Lần 6
24 Lần 5
6 18 Lần 5
11 Lần 3
7 6 Lần 1
9 Lần 2
8 18 Lần 2
21 Lần 5
9 18 Lần 6