Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Sóc Trăng (đặc biệt)

00
   1.30% (7 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   0.56% (3 lượt)
03
   0.93% (5 lượt)
04
   0.56% (3 lượt)
05
   1.11% (6 lượt)
06
   0.37% (2 lượt)
07
   1.30% (7 lượt)
08
   2.04% (11 lượt)
09
   1.11% (6 lượt)
10
   1.85% (10 lượt)
11
   1.11% (6 lượt)
12
   1.11% (6 lượt)
13
   0.74% (4 lượt)
14
   0.93% (5 lượt)
15
   0.93% (5 lượt)
16
   0.93% (5 lượt)
17
   0.93% (5 lượt)
18
   1.48% (8 lượt)
19
   0.74% (4 lượt)
20
   0.74% (4 lượt)
21
   1.11% (6 lượt)
22
   0.93% (5 lượt)
23
   0.93% (5 lượt)
24
   0.56% (3 lượt)
25
   1.30% (7 lượt)
26
   0.56% (3 lượt)
27
   1.11% (6 lượt)
28
   1.11% (6 lượt)
29
   1.11% (6 lượt)
30
   1.30% (7 lượt)
31
   0.56% (3 lượt)
32
   1.11% (6 lượt)
33
   0.93% (5 lượt)
34
   1.30% (7 lượt)
35
   1.11% (6 lượt)
36
   0.93% (5 lượt)
37
   1.11% (6 lượt)
38
   1.11% (6 lượt)
39
   1.48% (8 lượt)
40
   2.22% (12 lượt)
41
   0.56% (3 lượt)
42
   0.74% (4 lượt)
43
   1.48% (8 lượt)
44
   1.30% (7 lượt)
45
   0.56% (3 lượt)
46
   0.74% (4 lượt)
47
   0.93% (5 lượt)
48
   1.30% (7 lượt)
49
   1.30% (7 lượt)
50
   1.11% (6 lượt)
51
   0.74% (4 lượt)
52
   0.93% (5 lượt)
53
   0.56% (3 lượt)
54
   1.48% (8 lượt)
55
   0.37% (2 lượt)
56
   0.93% (5 lượt)
57
   0.56% (3 lượt)
58
   0.19% (1 lượt)
59
   1.48% (8 lượt)
60
   1.11% (6 lượt)
61
   1.30% (7 lượt)
62
   0.93% (5 lượt)
63
   0.74% (4 lượt)
64
   0.74% (4 lượt)
65
   1.11% (6 lượt)
66
   1.48% (8 lượt)
67
   1.11% (6 lượt)
68
   1.67% (9 lượt)
69
   1.67% (9 lượt)
70
   1.30% (7 lượt)
71
   0.37% (2 lượt)
72
   0.93% (5 lượt)
73
   1.67% (9 lượt)
74
   0.56% (3 lượt)
75
   0.93% (5 lượt)
76
   0.93% (5 lượt)
77
   1.67% (9 lượt)
78
   0.56% (3 lượt)
79
   0.93% (5 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   0.93% (5 lượt)
82
   1.11% (6 lượt)
83
   1.67% (9 lượt)
84
   0.56% (3 lượt)
85
   1.11% (6 lượt)
86
   0.56% (3 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   0.74% (4 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   0.56% (3 lượt)
91
   1.11% (6 lượt)
92
   0.93% (5 lượt)
93
   1.48% (8 lượt)
94
   0.19% (1 lượt)
95
   0.93% (5 lượt)
96
   1.11% (6 lượt)
97
   0.37% (2 lượt)
98
   0.56% (3 lượt)
99
   1.48% (8 lượt)

Thống kê - Xổ số Sóc Trăng đến ngày 18/09/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

08 5 Lần Giảm 1
40 4 Lần Không tăng
59 4 Lần Tăng 1
37 3 Lần Tăng 1
52 3 Lần Không tăng
83 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 8 Lần Không tăng
40 5 Lần Giảm 1
73 5 Lần Tăng 1
07 4 Lần Giảm 1
10 4 Lần Không tăng
59 4 Lần Tăng 1
83 4 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

40 12 Lần Không tăng
08 11 Lần Không tăng
10 10 Lần Không tăng
68 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Không tăng
73 9 Lần Tăng 1
77 9 Lần Không tăng
83 9 Lần Tăng 2
18 8 Lần Không tăng
39 8 Lần Không tăng
43 8 Lần Không tăng
54 8 Lần Tăng 1
59 8 Lần Tăng 1
66 8 Lần Không tăng
93 8 Lần Tăng 1
99 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

59 (3 Ngày) (4 lần)
21 (2 Ngày) (2 lần)
37 (2 Ngày) (2 lần)
38 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

94      28 lần
58      24 lần
80      18 lần
71      15 lần
55      14 lần
18      12 lần
33      12 lần
50      12 lần
66      12 lần
87      12 lần
92      12 lần
56      11 lần
65      11 lần
53      10 lần
77      10 lần
79      10 lần
30      9 lần
13      8 lần
61      8 lần
89      8 lần
16      7 lần
24      7 lần
43      7 lần
57      7 lần
64      7 lần
74      7 lần
90      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 0
0 8 Lần 1
9 Lần 4
1 8 Lần 2
13 Lần 3
2 9 Lần 2
9 Lần 2
3 8 Lần 4
10 Lần 2
4 9 Lần 3
8 Lần 0
5 12 Lần 3
3 Lần 1
6 6 Lần 1
7 Lần 1
7 7 Lần 0
10 Lần 7
8 12 Lần 1
7 Lần 2
9 11 Lần 1