Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đà Lạt (đặc biệt)

03
   1.11% (2 lượt)
05
   0.56% (1 lượt)
08
   1.67% (3 lượt)
09
   2.22% (4 lượt)
11
   0.56% (1 lượt)
13
   1.11% (2 lượt)
14
   0.56% (1 lượt)
15
   0.56% (1 lượt)
16
   1.67% (3 lượt)
17
   0.56% (1 lượt)
18
   3.33% (6 lượt)
19
   1.11% (2 lượt)
20
   0.56% (1 lượt)
21
   1.67% (3 lượt)
22
   1.11% (2 lượt)
23
   1.67% (3 lượt)
24
   2.22% (4 lượt)
26
   0.56% (1 lượt)
27
   1.67% (3 lượt)
28
   1.11% (2 lượt)
30
   2.78% (5 lượt)
31
   1.67% (3 lượt)
32
   1.11% (2 lượt)
33
   2.78% (5 lượt)
34
   0.56% (1 lượt)
38
   1.11% (2 lượt)
40
   3.33% (6 lượt)
41
   1.11% (2 lượt)
42
   0.56% (1 lượt)
43
   1.11% (2 lượt)
44
   1.67% (3 lượt)
45
   0.56% (1 lượt)
46
   0.56% (1 lượt)
47
   1.11% (2 lượt)
48
   1.11% (2 lượt)
49
   0.56% (1 lượt)
50
   2.22% (4 lượt)
51
   1.11% (2 lượt)
53
   0.56% (1 lượt)
54
   0.56% (1 lượt)
55
   1.11% (2 lượt)
56
   1.11% (2 lượt)
57
   0.56% (1 lượt)
58
   1.11% (2 lượt)
59
   1.11% (2 lượt)
60
   0.56% (1 lượt)
61
   2.22% (4 lượt)
62
   0.56% (1 lượt)
63
   1.11% (2 lượt)
64
   0.56% (1 lượt)
65
   1.11% (2 lượt)
66
   1.67% (3 lượt)
67
   1.67% (3 lượt)
68
   0.56% (1 lượt)
69
   1.11% (2 lượt)
70
   1.11% (2 lượt)
71
   0.56% (1 lượt)
72
   1.11% (2 lượt)
73
   2.22% (4 lượt)
74
   1.11% (2 lượt)
75
   2.22% (4 lượt)
76
   1.11% (2 lượt)
77
   0.56% (1 lượt)
78
   1.67% (3 lượt)
79
   1.67% (3 lượt)
80
   1.11% (2 lượt)
82
   0.56% (1 lượt)
83
   1.67% (3 lượt)
84
   0.56% (1 lượt)
85
   0.56% (1 lượt)
86
   1.11% (2 lượt)
87
   0.56% (1 lượt)
88
   1.11% (2 lượt)
89
   1.11% (2 lượt)
90
   2.22% (4 lượt)
91
   1.11% (2 lượt)
92
   1.11% (2 lượt)
93
   1.11% (2 lượt)
94
   0.56% (1 lượt)
96
   1.67% (3 lượt)
97
   1.67% (3 lượt)
98
   0.56% (1 lượt)
99
   0.56% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Lạt đến ngày 08/12/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

40 4 Lần Tăng 1
08 3 Lần Tăng 1
73 3 Lần Không tăng
09 2 Lần Không tăng
13 2 Lần Tăng 1
18 2 Lần Giảm 1
21 2 Lần Không tăng
22 2 Lần Không tăng
23 2 Lần Không tăng
27 2 Lần Không tăng
28 2 Lần Không tăng
30 2 Lần Tăng 1
50 2 Lần Giảm 1
59 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Không tăng
63 2 Lần Không tăng
66 2 Lần Không tăng
70 2 Lần Tăng 2
75 2 Lần Không tăng
78 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

18 6 Lần Không tăng
40 6 Lần Tăng 2
30 5 Lần Không tăng
33 5 Lần Tăng 1
09 4 Lần Không tăng
24 4 Lần Không tăng
50 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Tăng 1
75 4 Lần Tăng 1
90 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

75 12 Lần Tăng 1
50 11 Lần Không tăng
90 11 Lần Không tăng
24 10 Lần Không tăng
40 10 Lần Tăng 2
83 10 Lần Không tăng
96 10 Lần Không tăng
09 9 Lần Không tăng
30 9 Lần Tăng 1
59 9 Lần Không tăng
70 9 Lần Tăng 2
99 9 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

40 (2 Ngày) (3 lần)
73 (2 Ngày) (3 lần)
75 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

52      24 lần
10      22 lần
29      19 lần
07      18 lần
00      14 lần
37      14 lần
02      13 lần
01      12 lần
06      12 lần
12      12 lần
25      12 lần
35      12 lần
81      12 lần
95      11 lần
04      10 lần
36      10 lần
39      10 lần
34      9 lần
85      9 lần
49      8 lần
62      7 lần
68      7 lần
93      7 lần
97      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Lạt TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
5 Lần 0
0 13 Lần 5
8 Lần 3
1 7 Lần 1
10 Lần 3
2 6 Lần 0
8 Lần 5
3 16 Lần 6
12 Lần 6
4 4 Lần 2
8 Lần 3
5 6 Lần 3
9 Lần 0
6 9 Lần 2
18 Lần 9
7 7 Lần 2
8 Lần 1
8 13 Lần 3
4 Lần 0
9 9 Lần 0