Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   0.74% (2 lượt)
01
   1.48% (4 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
04
   0.37% (1 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
07
   1.11% (3 lượt)
08
   1.48% (4 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   1.48% (4 lượt)
11
   0.74% (2 lượt)
12
   0.37% (1 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   1.85% (5 lượt)
15
   1.85% (5 lượt)
16
   0.37% (1 lượt)
17
   0.37% (1 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   2.22% (6 lượt)
20
   1.48% (4 lượt)
21
   1.48% (4 lượt)
22
   0.37% (1 lượt)
23
   2.22% (6 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   1.48% (4 lượt)
26
   0.74% (2 lượt)
27
   1.85% (5 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   0.37% (1 lượt)
34
   1.85% (5 lượt)
35
   0.37% (1 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   1.11% (3 lượt)
39
   0.74% (2 lượt)
40
   1.48% (4 lượt)
41
   2.96% (8 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   2.59% (7 lượt)
45
   1.11% (3 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   0.37% (1 lượt)
50
   1.48% (4 lượt)
51
   1.11% (3 lượt)
52
   1.48% (4 lượt)
53
   1.48% (4 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   0.37% (1 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   0.74% (2 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   0.74% (2 lượt)
61
   1.48% (4 lượt)
62
   1.85% (5 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   1.48% (4 lượt)
72
   1.85% (5 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
75
   1.48% (4 lượt)
76
   0.37% (1 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   0.74% (2 lượt)
79
   1.11% (3 lượt)
81
   1.48% (4 lượt)
82
   1.85% (5 lượt)
83
   0.37% (1 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
86
   2.22% (6 lượt)
87
   1.11% (3 lượt)
88
   0.74% (2 lượt)
89
   1.48% (4 lượt)
90
   1.11% (3 lượt)
91
   0.37% (1 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
95
   1.11% (3 lượt)
96
   0.74% (2 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   1.48% (4 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 17/05/2017

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 5 Lần Tăng 1
01 4 Lần Tăng 1
32 4 Lần Không tăng
71 4 Lần Không tăng
14 3 Lần Không tăng
19 3 Lần Giảm 1
21 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Tăng 2
61 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Giảm 1
63 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Tăng 2
72 3 Lần Tăng 1
81 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

41 8 Lần Giảm 1
44 7 Lần Tăng 2
19 6 Lần Không tăng
23 6 Lần Không tăng
86 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

08 16 Lần Không tăng
19 15 Lần Không tăng
44 15 Lần Tăng 1
41 14 Lần Không tăng
25 13 Lần Không tăng
27 13 Lần Không tăng
32 13 Lần Không tăng
61 13 Lần Tăng 1
72 13 Lần Tăng 1
86 13 Lần Không tăng
91 13 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

92 (3 Ngày) (3 lần)
01 (2 Ngày) (3 lần)
61 (2 Ngày) (2 lần)
63 (2 Ngày) (2 lần)
70 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

74      16 lần
02      13 lần
06      13 lần
47      13 lần
80      11 lần
93      11 lần
85      10 lần
94      10 lần
56      9 lần
35      8 lần
49      8 lần
55      8 lần
66      8 lần
91      8 lần
97      8 lần
04      7 lần
16      7 lần
28      7 lần
77      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 16 Lần 9
16 Lần 4
1 18 Lần 0
18 Lần 4
2 19 Lần 1
14 Lần 6
3 15 Lần 2
12 Lần 2
4 16 Lần 7
14 Lần 4
5 10 Lần 2
16 Lần 3
6 9 Lần 2
12 Lần 2
7 7 Lần 3
12 Lần 1
8 13 Lần 4
11 Lần 4
9 12 Lần 3