KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 13/01/2018
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 13/01/2018
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
[CHI_NGAY_THANG]
[CHI_NAM]
Soạn COM {Mã Tỉnh} gởi 8577 -> Lấy THỐNG KÊ XỔ SỐ
T.Bảy
13/01/2018
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
ĐB
TP. HCM
1B7
47
991
3978
8725
6029
9969
19162
66393
94516
76063
26654
71388
03383
89213
87026
88661
02819
850085
Long An
1K2
82
549
9115
1239
0790
1329
64113
51576
54463
92473
16231
01989
35105
67623
32920
00201
67734
527008
Bình Phước
1K2
96
020
8948
5620
5594
6652
55584
56304
25821
51892
85690
75238
17382
62162
22443
95339
02889
509417
Hậu Giang
K2T1
80
921
2911
1879
0673
5520
39223
89410
70564
26623
02890
81651
97341
10004
99713
74410
73199
452573
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT 090 363 7779 - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 13/01/2018
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 13/01/2018
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
[CHI_NGAY_THANG]
[CHI_NAM]
Soạn COM {Mã Tỉnh} gởi 8577 -> Lấy THỐNG KÊ XỔ SỐ
T.Bảy
13/01/2018
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
ĐB
TP. HCM
1B7
47
991
3978
8725
6029
9969
19162
66393
94516
76063
26654
71388
03383
89213
87026
88661
02819
850085
Long An
1K2
82
549
9115
1239
0790
1329
64113
51576
54463
92473
16231
01989
35105
67623
32920
00201
67734
527008
Bình Phước
1K2
96
020
8948
5620
5594
6652
55584
56304
25821
51892
85690
75238
17382
62162
22443
95339
02889
509417
Hậu Giang
K2T1
80
921
2911
1879
0673
5520
39223
89410
70564
26623
02890
81651
97341
10004
99713
74410
73199
452573
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT 090 363 7779 - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 13/01/2018
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 13/01/2018
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
[CHI_NGAY_THANG]
[CHI_NAM]
Soạn COM {Mã Tỉnh} gởi 8577 -> Lấy THỐNG KÊ XỔ SỐ
T.Bảy
13/01/2018
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
ĐB
TP. HCM
1B7
47
991
3978
8725
6029
9969
19162
66393
94516
76063
26654
71388
03383
89213
87026
88661
02819
850085
Long An
1K2
82
549
9115
1239
0790
1329
64113
51576
54463
92473
16231
01989
35105
67623
32920
00201
67734
527008
Bình Phước
1K2
96
020
8948
5620
5594
6652
55584
56304
25821
51892
85690
75238
17382
62162
22443
95339
02889
509417
Hậu Giang
K2T1
80
921
2911
1879
0673
5520
39223
89410
70564
26623
02890
81651
97341
10004
99713
74410
73199
452573
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT 090 363 7779 - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 13/01/2018
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 13/01/2018
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
[CHI_NGAY_THANG]
[CHI_NAM]
Soạn COM {Mã Tỉnh} gởi 8577 -> Lấy THỐNG KÊ XỔ SỐ
T.Bảy
13/01/2018
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
ĐB
TP. HCM
1B7
47
991
3978
8725
6029
9969
19162
66393
94516
76063
26654
71388
03383
89213
87026
88661
02819
850085
Long An
1K2
82
549
9115
1239
0790
1329
64113
51576
54463
92473
16231
01989
35105
67623
32920
00201
67734
527008
Bình Phước
1K2
96
020
8948
5620
5594
6652
55584
56304
25821
51892
85690
75238
17382
62162
22443
95339
02889
509417
Hậu Giang
K2T1
80
921
2911
1879
0673
5520
39223
89410
70564
26623
02890
81651
97341
10004
99713
74410
73199
452573
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT 090 363 7779 - www.xoso.net