KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 16/12/2021
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 16/12/2021
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
[CHI_NGAY_THANG]
[CHI_NAM]
Các đại lý cần so lại fax biên bản kết quả xổ số của Công Ty
T.Năm
16/12/2021
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
ĐB
Tây Ninh
12K3
25
553
2029
0211
2181
4146
90971
52457
06670
03636
06328
95420
53003
39742
01773
73189
33312
395180
An Giang
AG-12K3
87
814
6645
6420
1391
4691
94766
59328
39247
31837
08330
64193
55672
75274
99148
60038
32450
414784
Bình Thuận
12K3
36
713
0617
6444
0306
0350
03206
17384
49417
47440
64174
12573
93716
76069
38279
15644
70520
094807
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT 0973 777779 - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 16/12/2021
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 16/12/2021
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
[CHI_NGAY_THANG]
[CHI_NAM]
Các đại lý cần so lại fax biên bản kết quả xổ số của Công Ty
T.Năm
16/12/2021
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
ĐB
Tây Ninh
12K3
25
553
2029
0211
2181
4146
90971
52457
06670
03636
06328
95420
53003
39742
01773
73189
33312
395180
An Giang
AG-12K3
87
814
6645
6420
1391
4691
94766
59328
39247
31837
08330
64193
55672
75274
99148
60038
32450
414784
Bình Thuận
12K3
36
713
0617
6444
0306
0350
03206
17384
49417
47440
64174
12573
93716
76069
38279
15644
70520
094807
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT 0973 777779 - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 16/12/2021
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 16/12/2021
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
[CHI_NGAY_THANG]
[CHI_NAM]
Các đại lý cần so lại fax biên bản kết quả xổ số của Công Ty
T.Năm
16/12/2021
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
ĐB
Tây Ninh
12K3
25
553
2029
0211
2181
4146
90971
52457
06670
03636
06328
95420
53003
39742
01773
73189
33312
395180
An Giang
AG-12K3
87
814
6645
6420
1391
4691
94766
59328
39247
31837
08330
64193
55672
75274
99148
60038
32450
414784
Bình Thuận
12K3
36
713
0617
6444
0306
0350
03206
17384
49417
47440
64174
12573
93716
76069
38279
15644
70520
094807
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT 0973 777779 - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 16/12/2021
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam 16/12/2021
www.minhngoc.net - www.minhngoc.net.vn - www.xoso.net
[CHI_NGAY_THANG]
[CHI_NAM]
Các đại lý cần so lại fax biên bản kết quả xổ số của Công Ty
T.Năm
16/12/2021
Giải 8
Giải 7
Giải 6
Giải 5
Giải 4
Giải 3
Giải 2
Giải 1
ĐB
Tây Ninh
12K3
25
553
2029
0211
2181
4146
90971
52457
06670
03636
06328
95420
53003
39742
01773
73189
33312
395180
An Giang
AG-12K3
87
814
6645
6420
1391
4691
94766
59328
39247
31837
08330
64193
55672
75274
99148
60038
32450
414784
Bình Thuận
12K3
36
713
0617
6444
0306
0350
03206
17384
49417
47440
64174
12573
93716
76069
38279
15644
70520
094807
ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT 0973 777779 - www.xoso.net