Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  26/02/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/02/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0592
  B
  7389
  C
  3330
  D
  0086
  E
  7616
  G
  6590
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  E
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00041 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3330
 • 17 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7389
 • 7616
 • 119 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0592
 • 0086
 • 6590
 • 30 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 330
 • 150 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 1,528 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/02/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8722
   B
   2664
   C
   5227
   D
   4002
   E
   2075
   G
   8171
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00040 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5227
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4002
 • 8722
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2664
 • 2075
 • 8171
 • 37 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 227
 • 160 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 27
 • 2,084 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/02/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5928
   B
   7557
   C
   6553
   D
   8347
   E
   0819
   G
   6251
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00039 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6251
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0819
 • 6553
 • 43 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5928
 • 7557
 • 8347
 • 101 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 251
 • 189 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 51
 • 2,108 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/02/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2069
   B
   5035
   C
   6732
   D
   0285
   E
   1841
   G
   6263
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00038 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5035
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0285
 • 6732
 • 59 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2069
 • 1841
 • 6263
 • 60 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 035
 • 88 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 35
 • 2,016 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/02/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8584
   B
   9789
   C
   0540
   D
   6349
   E
   3349
   G
   5135
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00037 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8584
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5135
 • 3349
 • 54 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9789
 • 0540
 • 6349
 • 43 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 584
 • 148 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 84
 • 1,259 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/02/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4402
   B
   8172
   C
   6783
   D
   3246
   E
   3428
   G
   9210
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00036 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3428
 • 19 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9210
 • 8172
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4402
 • 6783
 • 3246
 • 52 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 428
 • 197 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 28
 • 2,850 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/02/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2980
   B
   6644
   C
   1735
   D
   1896
   E
   7109
   G
   8788
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00035 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2980
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8788
 • 1735
 • 39 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6644
 • 1896
 • 7109
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 980
 • 155 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 80
 • 1,053 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/02/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4632
   B
   5632
   C
   3139
   D
   1319
   E
   9418
   G
   7154
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00034 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3139
 • 49 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5632
 • 9418
 • 46 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4632
 • 1319
 • 7154
 • 66 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 139
 • 324 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 39
 • 5,407 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/02/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7686
   B
   8856
   C
   5977
   D
   3654
   E
   4799
   G
   4840
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00033 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4799
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4840
 • 5977
 • 41 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7686
 • 8856
 • 3654
 • 37 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 799
 • 153 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 1,927 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/02/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0530
   B
   9770
   C
   7975
   D
   6803
   E
   1047
   G
   6083
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00032 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0530
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9770
 • 1047
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7975
 • 6803
 • 6083
 • 52 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 530
 • 138 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 1,262 vé