Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  29/03/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/03/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  7368
  B
  3697
  C
  7060
  D
  6356
  E
  4395
  G
  8930
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  E
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00054 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 7368
 • 48 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3697
 • 4395
 • 19 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7060
 • 6356
 • 8930
 • 26 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 368
 • 329 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 2,184 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/03/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4566
   B
   6232
   C
   1872
   D
   4430
   E
   9664
   G
   4076
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00053 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4566
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6232
 • 1872
 • 87 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4430
 • 9664
 • 4076
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 566
 • 81 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 1,078 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/03/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0938
   B
   8276
   C
   7768
   D
   8122
   E
   7263
   G
   7050
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00052 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8122
 • 18 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0938
 • 7263
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8276
 • 7768
 • 7050
 • 30 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 122
 • 191 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 1,514 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/03/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8212
   B
   2319
   C
   3271
   D
   3187
   E
   6119
   G
   4026
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00051 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3187
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8212
 • 6119
 • 19 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2319
 • 3271
 • 4026
 • 72 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 187
 • 59 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 1,101 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/03/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0470
   B
   7192
   C
   7913
   D
   7587
   E
   4244
   G
   4792
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00050 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7192
 • 19 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0470
 • 4792
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7913
 • 7587
 • 4244
 • 78 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 192
 • 101 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 92
 • 1,095 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/03/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3421
   B
   0351
   C
   1564
   D
   0536
   E
   8564
   G
   5342
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00049 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1564
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5342
 • 0351
 • 45 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3421
 • 0536
 • 8564
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 564
 • 112 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 64
 • 1,364 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/03/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4287
   B
   6065
   C
   7209
   D
   3041
   E
   7168
   G
   5943
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00048 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6065
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7209
 • 3041
 • 44 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4287
 • 7168
 • 5943
 • 50 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 065
 • 108 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 65
 • 1,256 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/03/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1592
   B
   3645
   C
   9773
   D
   8792
   E
   7084
   G
   6729
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00047 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3645
 • 21 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9773
 • 1592
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8792
 • 7084
 • 6729
 • 27 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 645
 • 102 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 1,387 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/03/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1117
   B
   7300
   C
   5520
   D
   3087
   E
   1055
   G
   2570
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00046 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2570
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7300
 • 3087
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1117
 • 5520
 • 1055
 • 57 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 570
 • 112 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 70
 • 1,103 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/03/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6984
   B
   8584
   C
   2236
   D
   3998
   E
   4197
   G
   7980
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00045 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8584
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3998
 • 4197
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6984
 • 2236
 • 7980
 • 42 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 584
 • 72 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 84
 • 1,100 vé