Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Năm

Thứ năm
16/2/2017
Tây Ninh
09 - 15
An Giang
26 - 39
Bình Thuận
39 - 67
Thứ năm
9/2/2017
Tây Ninh
50 - 72
An Giang
46 - 49
Bình Thuận
54 - 35
Thứ năm
2/2/2017
Tây Ninh
44 - 69
An Giang
15 - 18
Bình Thuận
05 - 95
Thứ năm
26/1/2017
Tây Ninh
43 - 90
An Giang
20 - 48
Bình Thuận
68 - 63
Thứ năm
19/1/2017
Tây Ninh
71 - 26
An Giang
65 - 54
Bình Thuận
53 - 97
Thứ năm
12/1/2017
Tây Ninh
67 - 90
An Giang
49 - 70
Bình Thuận
25 - 25
Thứ năm
5/1/2017
Tây Ninh
31 - 76
An Giang
04 - 12
Bình Thuận
99 - 52
Thứ năm
29/12/2016
Tây Ninh
85 - 60
An Giang
08 - 55
Bình Thuận
59 - 90
Thứ năm
22/12/2016
Tây Ninh
08 - 31
An Giang
59 - 86
Bình Thuận
34 - 08
Thứ năm
15/12/2016
Tây Ninh
55 - 17
An Giang
53 - 46
Bình Thuận
50 - 89
Thứ năm
8/12/2016
Tây Ninh
77 - 80
An Giang
62 - 62
Bình Thuận
20 - 24
Thứ năm
1/12/2016
Tây Ninh
13 - 93
An Giang
99 - 42
Bình Thuận
78 - 59
Thứ năm
24/11/2016
Tây Ninh
02 - 37
An Giang
44 - 21
Bình Thuận
23 - 88
Thứ năm
17/11/2016
Tây Ninh
42 - 11
An Giang
99 - 35
Bình Thuận
29 - 41
Thứ năm
10/11/2016
Tây Ninh
60 - 58
An Giang
95 - 09
Bình Thuận
21 - 64
Thứ năm
3/11/2016
Tây Ninh
62 - 42
An Giang
42 - 51
Bình Thuận
99 - 27
Thứ năm
27/10/2016
Tây Ninh
84 - 34
An Giang
59 - 99
Bình Thuận
98 - 87
Thứ năm
20/10/2016
Tây Ninh
13 - 58
An Giang
40 - 61
Bình Thuận
58 - 01
Thứ năm
13/10/2016
Tây Ninh
30 - 40
An Giang
02 - 19
Bình Thuận
55 - 05
Thứ năm
6/10/2016
Tây Ninh
15 - 03
An Giang
23 - 57
Bình Thuận
44 - 03
Thứ năm
29/9/2016
Tây Ninh
93 - 75
An Giang
77 - 06
Bình Thuận
48 - 12
Thứ năm
22/9/2016
Tây Ninh
11 - 60
An Giang
66 - 38
Bình Thuận
74 - 91
Thứ năm
15/9/2016
Tây Ninh
63 - 31
An Giang
14 - 74
Bình Thuận
29 - 81
Thứ năm
8/9/2016
Tây Ninh
57 - 08
An Giang
53 - 99
Bình Thuận
79 - 73
Thứ năm
1/9/2016
Tây Ninh
66 - 91
An Giang
96 - 26
Bình Thuận
59 - 61
Thứ năm
25/8/2016
Tây Ninh
88 - 08
An Giang
06 - 81
Bình Thuận
90 - 47
Thứ năm
18/8/2016
Tây Ninh
37 - 24
An Giang
93 - 71
Bình Thuận
44 - 48
Thứ năm
11/8/2016
Tây Ninh
52 - 47
An Giang
58 - 97
Bình Thuận
65 - 07
Thứ năm
4/8/2016
Tây Ninh
73 - 49
An Giang
84 - 16
Bình Thuận
44 - 14
Thứ năm
28/7/2016
Tây Ninh
13 - 09
An Giang
57 - 96
Bình Thuận
73 - 69