Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
25/2/2017
TP. HCM
01 - 53
Long An
14 - 14
Bình Phước
25 - 94
Hậu Giang
96 - 87
Thứ bảy
18/2/2017
TP. HCM
64 - 08
Long An
39 - 76
Bình Phước
64 - 45
Hậu Giang
18 - 08
Thứ bảy
11/2/2017
TP. HCM
07 - 62
Long An
77 - 49
Bình Phước
14 - 33
Hậu Giang
80 - 00
Thứ bảy
4/2/2017
TP. HCM
32 - 64
Long An
85 - 16
Bình Phước
73 - 22
Hậu Giang
62 - 14
Thứ bảy
28/1/2017
TP. HCM
08 - 71
Long An
48 - 78
Bình Phước
61 - 21
Hậu Giang
81 - 52
Thứ bảy
21/1/2017
TP. HCM
33 - 85
Long An
65 - 76
Bình Phước
42 - 79
Hậu Giang
98 - 32
Thứ bảy
14/1/2017
TP. HCM
91 - 99
Long An
72 - 52
Bình Phước
31 - 32
Hậu Giang
17 - 28
Thứ bảy
7/1/2017
TP. HCM
93 - 60
Long An
69 - 44
Bình Phước
88 - 20
Hậu Giang
23 - 19
Thứ bảy
31/12/2016
TP. HCM
93 - 77
Long An
36 - 51
Bình Phước
23 - 61
Hậu Giang
15 - 78
Thứ bảy
24/12/2016
TP. HCM
27 - 03
Long An
43 - 43
Bình Phước
73 - 60
Hậu Giang
42 - 10
Thứ bảy
17/12/2016
TP. HCM
81 - 32
Long An
08 - 07
Bình Phước
89 - 78
Hậu Giang
36 - 96
Thứ bảy
10/12/2016
TP. HCM
96 - 24
Long An
40 - 53
Bình Phước
32 - 88
Hậu Giang
40 - 40
Thứ bảy
3/12/2016
TP. HCM
50 - 50
Long An
55 - 95
Bình Phước
64 - 44
Hậu Giang
31 - 42
Thứ bảy
26/11/2016
TP. HCM
69 - 64
Long An
71 - 89
Bình Phước
23 - 31
Hậu Giang
72 - 55
Thứ bảy
19/11/2016
TP. HCM
22 - 86
Long An
76 - 55
Bình Phước
72 - 94
Hậu Giang
70 - 39
Thứ bảy
12/11/2016
TP. HCM
79 - 22
Long An
04 - 76
Bình Phước
11 - 21
Hậu Giang
71 - 92
Thứ bảy
5/11/2016
TP. HCM
55 - 57
Long An
82 - 91
Bình Phước
90 - 48
Hậu Giang
04 - 21
Thứ bảy
29/10/2016
TP. HCM
39 - 25
Long An
03 - 22
Bình Phước
37 - 50
Hậu Giang
94 - 62
Thứ bảy
22/10/2016
TP. HCM
32 - 43
Long An
56 - 06
Bình Phước
48 - 12
Hậu Giang
46 - 10
Thứ bảy
15/10/2016
TP. HCM
15 - 98
Long An
19 - 58
Bình Phước
23 - 68
Hậu Giang
85 - 65
Thứ bảy
8/10/2016
TP. HCM
35 - 55
Long An
87 - 72
Bình Phước
99 - 20
Hậu Giang
21 - 61
Thứ bảy
1/10/2016
TP. HCM
96 - 14
Long An
30 - 67
Bình Phước
92 - 40
Hậu Giang
26 - 97
Thứ bảy
24/9/2016
TP. HCM
99 - 40
Long An
56 - 97
Bình Phước
13 - 96
Hậu Giang
33 - 53
Thứ bảy
17/9/2016
TP. HCM
77 - 81
Long An
05 - 27
Bình Phước
20 - 22
Hậu Giang
65 - 83
Thứ bảy
10/9/2016
TP. HCM
76 - 95
Long An
07 - 39
Bình Phước
45 - 00
Hậu Giang
72 - 37
Thứ bảy
3/9/2016
TP. HCM
32 - 41
Long An
86 - 07
Bình Phước
83 - 53
Hậu Giang
28 - 11
Thứ bảy
27/8/2016
TP. HCM
32 - 69
Long An
53 - 14
Bình Phước
19 - 57
Hậu Giang
54 - 27
Thứ bảy
20/8/2016
TP. HCM
36 - 58
Long An
54 - 56
Bình Phước
53 - 03
Hậu Giang
48 - 96
Thứ bảy
13/8/2016
TP. HCM
03 - 53
Long An
49 - 86
Bình Phước
62 - 38
Hậu Giang
45 - 62
Thứ bảy
6/8/2016
TP. HCM
24 - 07
Long An
08 - 18
Bình Phước
88 - 41
Hậu Giang
80 - 56