www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   1.85% (5 lượt)
01
   1.11% (3 lượt)
02
   1.48% (4 lượt)
03
   0.37% (1 lượt)
04
   1.48% (4 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   1.11% (3 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   0.74% (2 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   1.11% (3 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
16
   0.74% (2 lượt)
17
   1.11% (3 lượt)
18
   1.11% (3 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   0.37% (1 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   1.85% (5 lượt)
23
   0.37% (1 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   1.85% (5 lượt)
26
   0.74% (2 lượt)
28
   1.85% (5 lượt)
29
   1.48% (4 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   1.48% (4 lượt)
37
   1.48% (4 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
39
   0.74% (2 lượt)
40
   0.74% (2 lượt)
41
   0.74% (2 lượt)
42
   0.74% (2 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   1.48% (4 lượt)
45
   2.59% (7 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   2.22% (6 lượt)
48
   1.48% (4 lượt)
49
   0.37% (1 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
51
   1.48% (4 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   0.37% (1 lượt)
54
   1.85% (5 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   1.11% (3 lượt)
57
   0.37% (1 lượt)
58
   0.37% (1 lượt)
59
   0.74% (2 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   1.48% (4 lượt)
62
   1.85% (5 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   1.11% (3 lượt)
65
   1.11% (3 lượt)
66
   0.37% (1 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   2.22% (6 lượt)
69
   1.85% (5 lượt)
70
   0.74% (2 lượt)
71
   1.11% (3 lượt)
72
   1.48% (4 lượt)
73
   0.37% (1 lượt)
74
   0.37% (1 lượt)
75
   1.11% (3 lượt)
76
   1.48% (4 lượt)
77
   1.11% (3 lượt)
78
   0.74% (2 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   0.74% (2 lượt)
83
   1.11% (3 lượt)
84
   1.11% (3 lượt)
85
   0.37% (1 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   1.85% (5 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   1.48% (4 lượt)
90
   1.11% (3 lượt)
92
   0.37% (1 lượt)
93
   0.74% (2 lượt)
94
   0.37% (1 lượt)
95
   0.37% (1 lượt)
96
   0.74% (2 lượt)
97
   0.37% (1 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 31/10/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

47 ( 4 Lần ) Tăng 2
13 ( 3 Lần ) Không tăng
51 ( 3 Lần ) Tăng 1
08 ( 2 Lần ) Không tăng
29 ( 2 Lần ) Tăng 1
37 ( 2 Lần ) Tăng 1
38 ( 2 Lần ) Không tăng
44 ( 2 Lần ) Không tăng
46 ( 2 Lần ) Không tăng
54 ( 2 Lần ) Không tăng
63 ( 2 Lần ) Tăng 1
64 ( 2 Lần ) Tăng 2
65 ( 2 Lần ) Không tăng
69 ( 2 Lần ) Tăng 1
72 ( 2 Lần ) Không tăng
77 ( 2 Lần ) Không tăng
83 ( 2 Lần ) Không tăng
86 ( 2 Lần ) Không tăng
87 ( 2 Lần ) Giảm 1
88 ( 2 Lần ) Tăng 1
89 ( 2 Lần ) Không tăng
90 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

47 ( 6 Lần ) Tăng 2
00 ( 5 Lần ) Không tăng
45 ( 5 Lần ) Không tăng
68 ( 5 Lần ) Không tăng
09 ( 4 Lần ) Giảm 1
22 ( 4 Lần ) Giảm 1
37 ( 4 Lần ) Tăng 1
51 ( 4 Lần ) Tăng 2
54 ( 4 Lần ) Tăng 2
62 ( 4 Lần ) Không tăng
69 ( 4 Lần ) Tăng 1
72 ( 4 Lần ) Tăng 1
87 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

47 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      ( 14 ngày )
79      ( 11 ngày )
82      ( 11 ngày )
27      ( 10 ngày )
67      ( 9 ngày )
97      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 1
0 6 Lần 1
7 Lần 0
1 7 Lần 1
8 Lần 1
2 3 Lần 1
8 Lần 1
3 12 Lần 1
12 Lần 0
4 8 Lần 1
8 Lần 1
5 7 Lần 2
12 Lần 3
6 7 Lần 2
5 Lần 3
7 10 Lần 1
12 Lần 1
8 11 Lần 1
3 Lần 1
9 10 Lần 1