Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   0.37% (1 lượt)
01
   2.22% (6 lượt)
02
   0.74% (2 lượt)
03
   1.85% (5 lượt)
04
   1.11% (3 lượt)
05
   2.22% (6 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   0.37% (1 lượt)
10
   1.48% (4 lượt)
11
   0.37% (1 lượt)
12
   1.48% (4 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   1.85% (5 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
17
   1.11% (3 lượt)
18
   1.85% (5 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
23
   0.74% (2 lượt)
24
   0.37% (1 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   0.37% (1 lượt)
28
   2.22% (6 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   0.74% (2 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   0.37% (1 lượt)
37
   2.22% (6 lượt)
38
   1.11% (3 lượt)
39
   1.48% (4 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   0.74% (2 lượt)
44
   0.74% (2 lượt)
45
   0.74% (2 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   0.74% (2 lượt)
48
   1.48% (4 lượt)
49
   1.85% (5 lượt)
50
   1.11% (3 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   1.11% (3 lượt)
53
   2.59% (7 lượt)
54
   1.48% (4 lượt)
55
   1.48% (4 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   1.48% (4 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   1.11% (3 lượt)
60
   0.37% (1 lượt)
62
   0.37% (1 lượt)
63
   0.74% (2 lượt)
64
   1.48% (4 lượt)
65
   1.11% (3 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   0.37% (1 lượt)
70
   1.48% (4 lượt)
71
   0.74% (2 lượt)
73
   0.74% (2 lượt)
74
   0.74% (2 lượt)
75
   1.48% (4 lượt)
76
   0.74% (2 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.85% (5 lượt)
79
   1.11% (3 lượt)
80
   1.48% (4 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
82
   1.11% (3 lượt)
83
   1.48% (4 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   1.48% (4 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   1.48% (4 lượt)
88
   0.37% (1 lượt)
89
   0.37% (1 lượt)
90
   1.85% (5 lượt)
91
   1.85% (5 lượt)
92
   0.74% (2 lượt)
94
   1.85% (5 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   0.37% (1 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   1.85% (5 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 24/10/2016

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

54 ( 3 Lần ) Không tăng
01 ( 2 Lần ) Tăng 2
03 ( 2 Lần ) Không tăng
07 ( 2 Lần ) Tăng 1
10 ( 2 Lần ) Không tăng
13 ( 2 Lần ) Không tăng
15 ( 2 Lần ) Tăng 1
19 ( 2 Lần ) Tăng 1
21 ( 2 Lần ) Tăng 1
28 ( 2 Lần ) Không tăng
57 ( 2 Lần ) Không tăng
78 ( 2 Lần ) Giảm 1
80 ( 2 Lần ) Không tăng
86 ( 2 Lần ) Không tăng
90 ( 2 Lần ) Không tăng
91 ( 2 Lần ) Tăng 2
92 ( 2 Lần ) Tăng 1
99 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

01 ( 5 Lần ) Tăng 2
14 ( 5 Lần ) Không tăng
37 ( 5 Lần ) Không tăng
03 ( 4 Lần ) Không tăng
05 ( 4 Lần ) Không tăng
28 ( 4 Lần ) Không tăng
32 ( 4 Lần ) Không tăng
39 ( 4 Lần ) Không tăng
53 ( 4 Lần ) Giảm 2
54 ( 4 Lần ) Không tăng
70 ( 4 Lần ) Không tăng
75 ( 4 Lần ) Không tăng
78 ( 4 Lần ) Không tăng
83 ( 4 Lần ) Không tăng
94 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

07 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
28 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22      ( 18 ngày )
41      ( 15 ngày )
66      ( 14 ngày )
16      ( 12 ngày )
72      ( 11 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 3
0 10 Lần 2
10 Lần 1
1 8 Lần 4
7 Lần 1
2 7 Lần 1
5 Lần 4
3 8 Lần 4
6 Lần 4
4 8 Lần 0
12 Lần 1
5 8 Lần 2
5 Lần 0
6 5 Lần 1
7 Lần 4
7 9 Lần 0
7 Lần 2
8 8 Lần 0
11 Lần 2
9 10 Lần 0