Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   0.74% (2 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   0.37% (1 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   0.37% (1 lượt)
06
   1.11% (3 lượt)
07
   0.37% (1 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   1.48% (4 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
12
   1.85% (5 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   0.37% (1 lượt)
17
   0.37% (1 lượt)
18
   1.85% (5 lượt)
19
   0.74% (2 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   1.11% (3 lượt)
23
   1.48% (4 lượt)
24
   1.48% (4 lượt)
25
   1.11% (3 lượt)
26
   2.22% (6 lượt)
27
   2.59% (7 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   2.22% (6 lượt)
30
   1.48% (4 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   2.96% (8 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   2.59% (7 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
39
   1.11% (3 lượt)
40
   1.48% (4 lượt)
41
   0.37% (1 lượt)
42
   1.48% (4 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   2.22% (6 lượt)
45
   1.11% (3 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   0.37% (1 lượt)
48
   2.96% (8 lượt)
51
   0.74% (2 lượt)
52
   0.37% (1 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   1.48% (4 lượt)
55
   0.74% (2 lượt)
56
   0.74% (2 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   0.74% (2 lượt)
60
   1.85% (5 lượt)
61
   1.48% (4 lượt)
62
   1.48% (4 lượt)
63
   0.37% (1 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   1.85% (5 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   0.74% (2 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   0.74% (2 lượt)
72
   0.37% (1 lượt)
73
   1.48% (4 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   0.37% (1 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   1.11% (3 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
79
   1.11% (3 lượt)
80
   0.74% (2 lượt)
81
   1.48% (4 lượt)
82
   2.22% (6 lượt)
83
   1.11% (3 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   1.85% (5 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   0.74% (2 lượt)
89
   0.37% (1 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
91
   0.37% (1 lượt)
92
   0.74% (2 lượt)
93
   0.37% (1 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
99
   2.22% (6 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 26/02/2017

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

12 ( 3 Lần ) Tăng 1
27 ( 3 Lần ) Không tăng
29 ( 3 Lần ) Giảm 1
30 ( 3 Lần ) Không tăng
37 ( 3 Lần ) Tăng 1
99 ( 3 Lần ) Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

48 ( 8 Lần ) Không tăng
29 ( 6 Lần ) Tăng 1
27 ( 5 Lần ) Không tăng
32 ( 5 Lần ) Giảm 1
37 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

29 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
12 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
37 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      ( 15 ngày )
11      ( 12 ngày )
35      ( 11 ngày )
86      ( 11 ngày )
98      ( 11 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
4 Lần 2
0 8 Lần 0
5 Lần 1
1 6 Lần 0
14 Lần 3
2 9 Lần 1
11 Lần 1
3 5 Lần 1
6 Lần 1
4 10 Lần 1
6 Lần 1
5 7 Lần 0
8 Lần 0
6 8 Lần 0
11 Lần 1
7 11 Lần 3
6 Lần 3
8 8 Lần 2
10 Lần 3
9 9 Lần 2