Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

01
   1.11% (3 lượt)
02
   0.37% (1 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
04
   1.48% (4 lượt)
05
   0.37% (1 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   0.74% (2 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   2.59% (7 lượt)
11
   0.74% (2 lượt)
12
   1.85% (5 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.85% (5 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   0.37% (1 lượt)
18
   1.11% (3 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   1.48% (4 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   1.48% (4 lượt)
23
   1.11% (3 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   1.48% (4 lượt)
27
   0.37% (1 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
31
   1.11% (3 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.85% (5 lượt)
34
   2.96% (8 lượt)
35
   2.22% (6 lượt)
36
   0.74% (2 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   1.48% (4 lượt)
40
   1.48% (4 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   1.48% (4 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
45
   1.11% (3 lượt)
46
   0.37% (1 lượt)
47
   0.74% (2 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   2.22% (6 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
52
   0.74% (2 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   1.48% (4 lượt)
57
   0.37% (1 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   0.74% (2 lượt)
60
   2.96% (8 lượt)
61
   0.74% (2 lượt)
62
   0.74% (2 lượt)
63
   0.74% (2 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   1.11% (3 lượt)
66
   1.48% (4 lượt)
67
   1.11% (3 lượt)
68
   0.74% (2 lượt)
69
   1.11% (3 lượt)
70
   0.74% (2 lượt)
71
   1.11% (3 lượt)
72
   0.37% (1 lượt)
73
   1.48% (4 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   0.37% (1 lượt)
76
   0.74% (2 lượt)
77
   1.48% (4 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
79
   0.37% (1 lượt)
80
   1.11% (3 lượt)
81
   0.37% (1 lượt)
83
   0.74% (2 lượt)
85
   0.37% (1 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   1.48% (4 lượt)
88
   1.48% (4 lượt)
89
   2.22% (6 lượt)
91
   1.48% (4 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
93
   0.74% (2 lượt)
94
   1.48% (4 lượt)
95
   0.74% (2 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 27/03/2017

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

89 ( 4 Lần ) Tăng 2
33 ( 3 Lần ) Tăng 1
40 ( 3 Lần ) Tăng 1
01 ( 2 Lần ) Không tăng
04 ( 2 Lần ) Không tăng
09 ( 2 Lần ) Tăng 1
16 ( 2 Lần ) Không tăng
19 ( 2 Lần ) Tăng 1
24 ( 2 Lần ) Tăng 1
26 ( 2 Lần ) Giảm 1
45 ( 2 Lần ) Tăng 1
53 ( 2 Lần ) Tăng 1
58 ( 2 Lần ) Không tăng
69 ( 2 Lần ) Tăng 1
77 ( 2 Lần ) Tăng 1
87 ( 2 Lần ) Tăng 1
92 ( 2 Lần ) Không tăng
94 ( 2 Lần ) Không tăng
99 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

35 ( 6 Lần ) Không tăng
49 ( 5 Lần ) Giảm 1
60 ( 5 Lần ) Không tăng
04 ( 4 Lần ) Tăng 2
26 ( 4 Lần ) Không tăng
34 ( 4 Lần ) Không tăng
77 ( 4 Lần ) Tăng 2
89 ( 4 Lần ) Tăng 2
94 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

33 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
45 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
53 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
87 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

51      ( 18 ngày )
90      ( 18 ngày )
82      ( 16 ngày )
29      ( 13 ngày )
84      ( 13 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 Lần 2
0 7 Lần 0
8 Lần 1
1 6 Lần 1
8 Lần 0
2 6 Lần 2
8 Lần 4
3 8 Lần 2
7 Lần 4
4 10 Lần 2
8 Lần 2
5 7 Lần 2
8 Lần 3
6 10 Lần 3
7 Lần 2
7 8 Lần 1
8 Lần 2
8 5 Lần 2
9 Lần 0
9 14 Lần 5