www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   2.22% (6 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   1.48% (4 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   1.11% (3 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   1.48% (4 lượt)
12
   1.11% (3 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   1.85% (5 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   0.37% (1 lượt)
20
   1.85% (5 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   2.59% (7 lượt)
23
   1.48% (4 lượt)
24
   2.96% (8 lượt)
25
   1.85% (5 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   1.48% (4 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   1.11% (3 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   1.11% (3 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.48% (4 lượt)
35
   2.22% (6 lượt)
36
   1.85% (5 lượt)
37
   1.48% (4 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
39
   1.48% (4 lượt)
40
   0.37% (1 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
43
   0.74% (2 lượt)
44
   1.85% (5 lượt)
45
   0.37% (1 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   0.37% (1 lượt)
48
   0.37% (1 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   0.74% (2 lượt)
51
   1.48% (4 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   1.11% (3 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   1.85% (5 lượt)
62
   3.70% (10 lượt)
63
   0.37% (1 lượt)
64
   0.74% (2 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   1.11% (3 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   0.37% (1 lượt)
69
   0.74% (2 lượt)
70
   0.74% (2 lượt)
71
   0.37% (1 lượt)
72
   1.48% (4 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
75
   0.37% (1 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   1.11% (3 lượt)
78
   0.74% (2 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   1.85% (5 lượt)
83
   1.48% (4 lượt)
84
   0.37% (1 lượt)
85
   1.48% (4 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   0.37% (1 lượt)
89
   1.11% (3 lượt)
90
   0.37% (1 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
93
   0.74% (2 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   1.11% (3 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   1.48% (4 lượt)
98
   0.37% (1 lượt)
99
   1.48% (4 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 06/07/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

22 ( 3 Lần ) Không tăng
09 ( 2 Lần ) Không tăng
12 ( 2 Lần ) Tăng 1
14 ( 2 Lần ) Tăng 1
16 ( 2 Lần ) Không tăng
27 ( 2 Lần ) Không tăng
29 ( 2 Lần ) Không tăng
33 ( 2 Lần ) Tăng 1
35 ( 2 Lần ) Tăng 1
36 ( 2 Lần ) Tăng 1
39 ( 2 Lần ) Không tăng
41 ( 2 Lần ) Không tăng
51 ( 2 Lần ) Giảm 1
61 ( 2 Lần ) Giảm 1
81 ( 2 Lần ) Tăng 1
85 ( 2 Lần ) Tăng 1
92 ( 2 Lần ) Không tăng
93 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

24 ( 7 Lần ) Không tăng
62 ( 6 Lần ) Không tăng
09 ( 5 Lần ) Không tăng
14 ( 5 Lần ) Tăng 1
22 ( 5 Lần ) Giảm 1
44 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

12 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

52      ( 16 ngày )
58      ( 16 ngày )
74      ( 12 ngày )
04      ( 10 ngày )
42      ( 10 ngày )
82      ( 10 ngày )
91      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 Lần 1
0 7 Lần 3
9 Lần 3
1 12 Lần 3
12 Lần 4
2 9 Lần 3
12 Lần 1
3 7 Lần 1
6 Lần 2
4 7 Lần 3
5 Lần 2
5 7 Lần 2
6 Lần 4
6 9 Lần 3
6 Lần 3
7 7 Lần 0
9 Lần 4
8 4 Lần 1
9 Lần 2
9 12 Lần 1