Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
23/9/2023
TP. HCM
51 - 41
Long An
67 - 24
Bình Phước
89 - 73
Hậu Giang
54 - 81
Thứ bảy
16/9/2023
TP. HCM
51 - 47
Long An
59 - 78
Bình Phước
14 - 68
Hậu Giang
06 - 78
Thứ bảy
9/9/2023
TP. HCM
02 - 75
Long An
92 - 39
Bình Phước
05 - 60
Hậu Giang
95 - 75
Thứ bảy
2/9/2023
TP. HCM
32 - 59
Long An
65 - 73
Bình Phước
25 - 94
Hậu Giang
95 - 99
Thứ bảy
26/8/2023
TP. HCM
99 - 57
Long An
35 - 19
Bình Phước
33 - 64
Hậu Giang
33 - 97
Thứ bảy
19/8/2023
TP. HCM
06 - 37
Long An
36 - 84
Bình Phước
79 - 41
Hậu Giang
69 - 33
Thứ bảy
12/8/2023
TP. HCM
03 - 27
Long An
31 - 21
Bình Phước
49 - 01
Hậu Giang
76 - 91
Thứ bảy
5/8/2023
TP. HCM
14 - 35
Long An
92 - 50
Bình Phước
60 - 37
Hậu Giang
52 - 34
Thứ bảy
29/7/2023
TP. HCM
50 - 73
Long An
90 - 43
Bình Phước
25 - 29
Hậu Giang
65 - 50
Thứ bảy
22/7/2023
TP. HCM
10 - 18
Long An
84 - 49
Bình Phước
30 - 38
Hậu Giang
28 - 76
Thứ bảy
15/7/2023
TP. HCM
81 - 26
Long An
63 - 34
Bình Phước
32 - 01
Hậu Giang
74 - 43
Thứ bảy
8/7/2023
TP. HCM
11 - 63
Long An
06 - 21
Bình Phước
55 - 18
Hậu Giang
63 - 23
Thứ bảy
1/7/2023
TP. HCM
99 - 03
Long An
21 - 77
Bình Phước
57 - 19
Hậu Giang
13 - 40
Thứ bảy
24/6/2023
TP. HCM
57 - 36
Long An
37 - 74
Bình Phước
91 - 83
Hậu Giang
06 - 77
Thứ bảy
17/6/2023
TP. HCM
34 - 22
Long An
65 - 80
Bình Phước
83 - 02
Hậu Giang
81 - 03
Thứ bảy
10/6/2023
TP. HCM
22 - 39
Long An
94 - 26
Bình Phước
32 - 61
Hậu Giang
57 - 59
Thứ bảy
3/6/2023
TP. HCM
20 - 39
Long An
05 - 33
Bình Phước
48 - 75
Hậu Giang
26 - 51
Thứ bảy
27/5/2023
TP. HCM
63 - 72
Long An
89 - 46
Bình Phước
79 - 75
Hậu Giang
20 - 87
Thứ bảy
20/5/2023
TP. HCM
58 - 19
Long An
14 - 04
Bình Phước
54 - 98
Hậu Giang
01 - 41
Thứ bảy
13/5/2023
TP. HCM
99 - 94
Long An
83 - 53
Bình Phước
36 - 03
Hậu Giang
54 - 86
Thứ bảy
6/5/2023
TP. HCM
64 - 97
Long An
67 - 28
Bình Phước
16 - 42
Hậu Giang
29 - 39
Thứ bảy
29/4/2023
TP. HCM
60 - 55
Long An
20 - 45
Bình Phước
12 - 82
Hậu Giang
09 - 05
Thứ bảy
22/4/2023
TP. HCM
68 - 98
Long An
77 - 55
Bình Phước
90 - 49
Hậu Giang
58 - 43
Thứ bảy
15/4/2023
TP. HCM
88 - 09
Long An
08 - 82
Bình Phước
41 - 79
Hậu Giang
92 - 93
Thứ bảy
8/4/2023
TP. HCM
41 - 78
Long An
56 - 80
Bình Phước
05 - 59
Hậu Giang
21 - 96
Thứ bảy
1/4/2023
TP. HCM
94 - 46
Long An
77 - 48
Bình Phước
13 - 08
Hậu Giang
69 - 53
Thứ bảy
25/3/2023
TP. HCM
76 - 61
Long An
18 - 07
Bình Phước
81 - 46
Hậu Giang
88 - 15
Thứ bảy
18/3/2023
TP. HCM
98 - 44
Long An
37 - 75
Bình Phước
37 - 31
Hậu Giang
23 - 03
Thứ bảy
11/3/2023
TP. HCM
58 - 65
Long An
23 - 91
Bình Phước
75 - 53
Hậu Giang
75 - 00
Thứ bảy
4/3/2023
TP. HCM
31 - 47
Long An
91 - 98
Bình Phước
85 - 23
Hậu Giang
33 - 80