Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy

Thứ bảy
14/7/2018
TP. HCM
39 - 31
Long An
57 - 22
Bình Phước
03 - 79
Hậu Giang
68 - 30
Thứ bảy
7/7/2018
TP. HCM
47 - 15
Long An
73 - 75
Bình Phước
61 - 04
Hậu Giang
90 - 24
Thứ bảy
30/6/2018
TP. HCM
06 - 43
Long An
80 - 45
Bình Phước
65 - 50
Hậu Giang
33 - 75
Thứ bảy
23/6/2018
TP. HCM
55 - 72
Long An
61 - 36
Bình Phước
52 - 60
Hậu Giang
50 - 16
Thứ bảy
16/6/2018
TP. HCM
45 - 40
Long An
95 - 57
Bình Phước
11 - 37
Hậu Giang
05 - 64
Thứ bảy
9/6/2018
TP. HCM
71 - 33
Long An
69 - 52
Bình Phước
06 - 87
Hậu Giang
11 - 10
Thứ bảy
2/6/2018
TP. HCM
71 - 91
Long An
13 - 36
Bình Phước
86 - 84
Hậu Giang
04 - 62
Thứ bảy
26/5/2018
TP. HCM
54 - 45
Long An
55 - 56
Bình Phước
20 - 83
Hậu Giang
20 - 56
Thứ bảy
19/5/2018
TP. HCM
17 - 87
Long An
72 - 50
Bình Phước
73 - 43
Hậu Giang
66 - 61
Thứ bảy
12/5/2018
TP. HCM
44 - 15
Long An
80 - 11
Bình Phước
70 - 83
Hậu Giang
51 - 18
Thứ bảy
5/5/2018
TP. HCM
13 - 55
Long An
06 - 03
Bình Phước
67 - 05
Hậu Giang
33 - 74
Thứ bảy
28/4/2018
TP. HCM
47 - 03
Long An
41 - 78
Bình Phước
89 - 61
Hậu Giang
84 - 75
Thứ bảy
21/4/2018
TP. HCM
42 - 60
Long An
31 - 94
Bình Phước
21 - 50
Hậu Giang
24 - 97
Thứ bảy
14/4/2018
TP. HCM
03 - 16
Long An
01 - 34
Bình Phước
01 - 10
Hậu Giang
63 - 17
Thứ bảy
7/4/2018
TP. HCM
14 - 74
Long An
70 - 43
Bình Phước
91 - 79
Hậu Giang
30 - 62
Thứ bảy
31/3/2018
TP. HCM
76 - 51
Long An
01 - 87
Bình Phước
35 - 91
Hậu Giang
01 - 83
Thứ bảy
24/3/2018
TP. HCM
49 - 46
Long An
60 - 11
Bình Phước
60 - 23
Hậu Giang
18 - 12
Thứ bảy
17/3/2018
TP. HCM
55 - 23
Long An
01 - 71
Bình Phước
82 - 86
Hậu Giang
48 - 68
Thứ bảy
10/3/2018
TP. HCM
66 - 05
Long An
28 - 82
Bình Phước
03 - 87
Hậu Giang
91 - 67
Thứ bảy
3/3/2018
TP. HCM
94 - 65
Long An
35 - 62
Bình Phước
59 - 42
Hậu Giang
76 - 68
Thứ bảy
24/2/2018
TP. HCM
46 - 61
Long An
94 - 93
Bình Phước
92 - 63
Hậu Giang
51 - 65
Thứ bảy
17/2/2018
TP. HCM
29 - 62
Long An
97 - 86
Bình Phước
46 - 55
Hậu Giang
31 - 38
Thứ bảy
10/2/2018
TP. HCM
44 - 23
Long An
62 - 16
Bình Phước
32 - 52
Hậu Giang
76 - 19
Thứ bảy
3/2/2018
TP. HCM
64 - 16
Long An
81 - 69
Bình Phước
61 - 77
Hậu Giang
06 - 84
Thứ bảy
27/1/2018
TP. HCM
10 - 51
Long An
63 - 07
Bình Phước
99 - 42
Hậu Giang
97 - 63
Thứ bảy
20/1/2018
TP. HCM
58 - 90
Long An
16 - 91
Bình Phước
85 - 24
Hậu Giang
96 - 41
Thứ bảy
13/1/2018
TP. HCM
47 - 85
Long An
82 - 08
Bình Phước
96 - 17
Hậu Giang
80 - 73
Thứ bảy
6/1/2018
TP. HCM
52 - 05
Long An
96 - 14
Bình Phước
05 - 37
Hậu Giang
80 - 81
Thứ bảy
30/12/2017
TP. HCM
17 - 70
Long An
78 - 03
Bình Phước
75 - 72
Hậu Giang
02 - 02
Thứ bảy
23/12/2017
TP. HCM
94 - 47
Long An
76 - 84
Bình Phước
14 - 29
Hậu Giang
59 - 49