Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  26/09/2018

KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 23/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00340 | Ngày quay thưởng 23/09/2018

 • 18
 • 27
 • 32
 • 35
 • 41
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 38,869,967,500đ
Giải nhất       19 10,000,000đ
Giải nhì      1,155 300,000đ
Giải ba     18,958 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 21/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00339 | Ngày quay thưởng 21/09/2018

 • 01
 • 03
 • 11
 • 14
 • 23
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 36,885,341,000đ
Giải nhất       19 10,000,000đ
Giải nhì      1,076 300,000đ
Giải ba     18,688 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 19/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00338 | Ngày quay thưởng 19/09/2018

 • 10
 • 20
 • 22
 • 24
 • 27
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 34,913,441,500đ
Giải nhất       28 10,000,000đ
Giải nhì      1,107 300,000đ
Giải ba     18,883 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 16/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00337 | Ngày quay thưởng 16/09/2018

 • 03
 • 13
 • 17
 • 18
 • 23
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 33,027,155,000đ
Giải nhất       15 10,000,000đ
Giải nhì      1,060 300,000đ
Giải ba     18,140 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 14/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00336 | Ngày quay thưởng 14/09/2018

 • 12
 • 16
 • 17
 • 18
 • 26
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 31,118,111,500đ
Giải nhất       21 10,000,000đ
Giải nhì      1,100 300,000đ
Giải ba     17,553 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 12/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00335 | Ngày quay thưởng 12/09/2018

 • 11
 • 12
 • 13
 • 16
 • 29
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 29,419,428,500đ
Giải nhất       17 10,000,000đ
Giải nhì      1,040 300,000đ
Giải ba     17,826 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 09/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00334 | Ngày quay thưởng 09/09/2018

 • 08
 • 14
 • 18
 • 21
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 27,552,500,500đ
Giải nhất       14 10,000,000đ
Giải nhì      1,024 300,000đ
Giải ba     17,464 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 07/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ sáu Kỳ vé: #00333 | Ngày quay thưởng 07/09/2018

 • 08
 • 10
 • 11
 • 28
 • 42
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 25,630,550,500đ
Giải nhất       27 10,000,000đ
Giải nhì      1,151 300,000đ
Giải ba     18,524 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 05/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ tư Kỳ vé: #00332 | Ngày quay thưởng 05/09/2018

 • 05
 • 06
 • 22
 • 27
 • 34
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 24,112,702,500đ
Giải nhất       19 10,000,000đ
Giải nhì      1,033 300,000đ
Giải ba     17,819 30,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MEGA 6/45 - NGÀY: 02/09/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Chủ nhật Kỳ vé: #00331 | Ngày quay thưởng 02/09/2018

 • 10
 • 12
 • 13
 • 22
 • 26
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot        0 22,424,074,500đ
Giải nhất       21 10,000,000đ
Giải nhì      768 300,000đ
Giải ba     14,328 30,000đ