Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  03/03/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/03/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01003 | Ngày quay thưởng 02/03/2024

 • 01
 • 19
 • 21
 • 31
 • 50
 • 55
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 164,593,876,350đ
Jackpot 2         0 6,237,897,400đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      1,622 500,000đ
Giải ba     31,683 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 29/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01002 | Ngày quay thưởng 29/02/2024

 • 04
 • 11
 • 20
 • 38
 • 52
 • 53
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 153,346,722,600đ
Jackpot 2         0 4,988,213,650đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      1,435 500,000đ
Giải ba     31,785 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 27/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01001 | Ngày quay thưởng 27/02/2024

 • 01
 • 04
 • 06
 • 08
 • 24
 • 35
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 142,673,643,750đ
Jackpot 2         0 3,802,316,000đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      2,068 500,000đ
Giải ba     36,946 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01000 | Ngày quay thưởng 24/02/2024

 • 01
 • 03
 • 22
 • 27
 • 38
 • 40
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 135,452,799,750đ
Jackpot 2         1 3,569,068,200đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      1,569 500,000đ
Giải ba     29,741 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00999 | Ngày quay thưởng 22/02/2024

 • 08
 • 19
 • 24
 • 31
 • 35
 • 55
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 130,331,185,950đ
Jackpot 2         1 3,419,717,350đ
Giải nhất       48 40,000,000đ
Giải nhì      1,511 500,000đ
Giải ba     30,793 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00998 | Ngày quay thưởng 20/02/2024

 • 34
 • 46
 • 50
 • 51
 • 52
 • 55
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 126,553,729,800đ
Jackpot 2         1 3,628,934,550đ
Giải nhất       27 40,000,000đ
Giải nhì      1,586 500,000đ
Giải ba     30,486 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00997 | Ngày quay thưởng 17/02/2024

 • 08
 • 12
 • 17
 • 27
 • 38
 • 55
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 120,893,318,850đ
Jackpot 2         3 1,815,013,083đ
Giải nhất       22 40,000,000đ
Giải nhì      1,568 500,000đ
Giải ba     33,396 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00996 | Ngày quay thưởng 15/02/2024

 • 03
 • 07
 • 08
 • 18
 • 21
 • 26
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 116,463,068,400đ
Jackpot 2         0 4,952,789,200đ
Giải nhất       27 40,000,000đ
Giải nhì      1,590 500,000đ
Giải ba     33,383 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00995 | Ngày quay thưởng 13/02/2024

 • 08
 • 17
 • 22
 • 31
 • 34
 • 49
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 112,343,407,950đ
Jackpot 2         0 4,495,049,150đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      1,305 500,000đ
Giải ba     27,701 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/02/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00994 | Ngày quay thưởng 08/02/2024

 • 22
 • 31
 • 35
 • 36
 • 38
 • 42
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 107,397,479,550đ
Jackpot 2         0 3,945,501,550đ
Giải nhất       21 40,000,000đ
Giải nhì      1,225 500,000đ
Giải ba     26,108 50,000đ