Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  26/06/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01051 | Ngày quay thưởng 22/06/2024

 • 17
 • 25
 • 31
 • 35
 • 41
 • 42
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 76,722,113,100đ
Jackpot 2         0 3,970,457,500đ
Giải nhất       29 40,000,000đ
Giải nhì      1,120 500,000đ
Giải ba     21,119 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01050 | Ngày quay thưởng 20/06/2024

 • 01
 • 10
 • 29
 • 34
 • 43
 • 55
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 74,105,630,400đ
Jackpot 2         0 3,679,737,200đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      956 500,000đ
Giải ba     19,508 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01049 | Ngày quay thưởng 18/06/2024

 • 20
 • 23
 • 27
 • 36
 • 38
 • 44
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,914,719,100đ
Jackpot 2         0 3,325,191,500đ
Giải nhất       21 40,000,000đ
Giải nhì      1,184 500,000đ
Giải ba     22,913 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01048 | Ngày quay thưởng 15/06/2024

 • 05
 • 10
 • 14
 • 20
 • 26
 • 51
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,987,995,600đ
Jackpot 2         1 3,966,842,450đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      927 500,000đ
Giải ba     20,160 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01047 | Ngày quay thưởng 13/06/2024

 • 08
 • 39
 • 45
 • 47
 • 49
 • 51
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,999,817,400đ
Jackpot 2         0 3,634,822,650đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      789 500,000đ
Giải ba     16,402 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01046 | Ngày quay thưởng 11/06/2024

 • 13
 • 16
 • 21
 • 30
 • 32
 • 39
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,127,460,650đ
Jackpot 2         0 3,315,671,900đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      887 500,000đ
Giải ba     18,295 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01045 | Ngày quay thưởng 08/06/2024

 • 13
 • 16
 • 32
 • 33
 • 35
 • 43
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 59,286,413,550đ
Jackpot 2         1 3,583,225,100đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      914 500,000đ
Giải ba     17,872 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #01044 | Ngày quay thưởng 06/06/2024

 • 18
 • 26
 • 38
 • 39
 • 47
 • 51
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,657,129,250đ
Jackpot 2         0 3,291,082,400đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      772 500,000đ
Giải ba     17,171 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 04/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #01043 | Ngày quay thưởng 04/06/2024

 • 01
 • 02
 • 07
 • 10
 • 13
 • 19
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 54,037,387,650đ
Jackpot 2         1 3,553,778,750đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      1,221 500,000đ
Giải ba     21,813 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 01/06/2024
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #01042 | Ngày quay thưởng 01/06/2024

 • 06
 • 24
 • 30
 • 31
 • 47
 • 49
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,723,546,150đ
Jackpot 2         0 3,296,685,250đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      706 500,000đ
Giải ba     14,445 50,000đ