Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  28/08/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00322 | Ngày quay thưởng 24/08/2019

 • 19
 • 20
 • 34
 • 40
 • 49
 • 51
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,577,194,000đ
Jackpot 2         0 3,190,104,850đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      406 500,000đ
Giải ba     8,890 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00321 | Ngày quay thưởng 22/08/2019

 • 04
 • 07
 • 16
 • 17
 • 30
 • 39
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,866,250,350đ
Jackpot 2         1 4,174,804,800đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      501 500,000đ
Giải ba     10,439 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00320 | Ngày quay thưởng 20/08/2019

 • 10
 • 30
 • 38
 • 48
 • 54
 • 55
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,546,543,000đ
Jackpot 2         0 4,028,170,650đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      380 500,000đ
Giải ba     9,409 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00319 | Ngày quay thưởng 17/08/2019

 • 09
 • 11
 • 24
 • 26
 • 38
 • 53
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,901,064,450đ
Jackpot 2         0 3,845,339,700đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      507 500,000đ
Giải ba     10,722 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00318 | Ngày quay thưởng 15/08/2019

 • 19
 • 25
 • 31
 • 32
 • 39
 • 47
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 45,290,687,700đ
Jackpot 2         0 3,666,408,950đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      468 500,000đ
Giải ba     9,593 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00317 | Ngày quay thưởng 13/08/2019

 • 04
 • 08
 • 16
 • 27
 • 32
 • 40
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 43,839,772,950đ
Jackpot 2         0 3,505,196,200đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      580 500,000đ
Giải ba     11,066 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00316 | Ngày quay thưởng 10/08/2019

 • 07
 • 17
 • 36
 • 42
 • 43
 • 50
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,504,716,100đ
Jackpot 2         0 3,356,856,550đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      419 500,000đ
Giải ba     9,059 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00315 | Ngày quay thưởng 08/08/2019

 • 01
 • 06
 • 17
 • 18
 • 21
 • 41
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 40,878,482,250đ
Jackpot 2         0 3,176,163,900đ
Giải nhất       3 40,000,000đ
Giải nhì      371 500,000đ
Giải ba     9,075 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00314 | Ngày quay thưởng 06/08/2019

 • 09
 • 11
 • 19
 • 20
 • 26
 • 42
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 39,293,007,150đ
Jackpot 2         1 4,032,556,350đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      621 500,000đ
Giải ba     11,635 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 03/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00313 | Ngày quay thưởng 03/08/2019

 • 13
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 30
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 38,078,447,700đ
Jackpot 2         0 3,897,605,300đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      400 500,000đ
Giải ba     8,435 50,000đ