Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  07/08/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/08/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  8463
  B
  2658
  C
  0419
  D
  3712
  E
  4382
  G
  7327
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  E
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00567 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2658
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3712
 • 4382
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8463
 • 0419
 • 7327
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 658
 • 94 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 367 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/08/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6105
   B
   7791
   C
   4058
   D
   4744
   E
   7545
   G
   9272
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00566 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4058
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7545
 • 7791
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6105
 • 4744
 • 9272
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 058
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 490 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5189
   B
   6142
   C
   4913
   D
   3022
   E
   6390
   G
   4324
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00565 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4324
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3022
 • 6142
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5189
 • 4913
 • 6390
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 324
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 24
 • 277 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4941
   B
   9921
   C
   5436
   D
   6035
   E
   4205
   G
   4088
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00564 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4941
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4088
 • 6035
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9921
 • 5436
 • 4205
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 941
 • 18 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 237 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6799
   B
   4791
   C
   6156
   D
   0899
   E
   1567
   G
   3734
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00563 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0899
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6799
 • 4791
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6156
 • 1567
 • 3734
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 899
 • 33 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 510 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1168
   B
   0324
   C
   8135
   D
   6241
   E
   7438
   G
   5575
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00562 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8135
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6241
 • 5575
 • 16 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1168
 • 0324
 • 7438
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 135
 • 63 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 35
 • 552 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5179
   B
   9353
   C
   3513
   D
   5935
   E
   5837
   G
   8923
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00561 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5179
 • 19 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5935
 • 8923
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9353
 • 3513
 • 5837
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 179
 • 84 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 79
 • 903 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3923
   B
   7734
   C
   7967
   D
   2462
   E
   1425
   G
   2736
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00560 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2462
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3923
 • 7967
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7734
 • 1425
 • 2736
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 462
 • 16 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 62
 • 254 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9812
   B
   5739
   C
   4523
   D
   1645
   E
   5933
   G
   5496
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00559 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5739
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5933
 • 5496
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9812
 • 4523
 • 1645
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 739
 • 113 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 39
 • 565 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/07/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4013
   B
   8495
   C
   6070
   D
   8072
   E
   1258
   G
   2477
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00558 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4013
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2477
 • 8495
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6070
 • 8072
 • 1258
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 013
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 13
 • 491 vé