Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  21/04/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/04/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0087
  B
  2780
  C
  3447
  D
  9847
  E
  9709
  G
  0935
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  C
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00376 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0087
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0935
 • 3447
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2780
 • 9847
 • 9709
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 087
 • 137 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 431 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1972
   B
   6072
   C
   5088
   D
   3754
   E
   5338
   G
   4729
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00375 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5338
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3754
 • 1972
 • 37 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6072
 • 5088
 • 4729
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 338
 • 64 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 38
 • 735 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5079
   B
   1159
   C
   3131
   D
   5020
   E
   3290
   G
   3813
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00374 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3290
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3131
 • 3813
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5079
 • 1159
 • 5020
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 290
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 403 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8688
   B
   8891
   C
   9886
   D
   0131
   E
   0315
   G
   5969
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00373 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0315
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8891
 • 5969
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8688
 • 9886
 • 0131
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 315
 • 72 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 15
 • 491 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1764
   B
   6669
   C
   4700
   D
   9042
   E
   9072
   G
   2580
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00372 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9042
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2580
 • 1764
 • 23 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6669
 • 4700
 • 9072
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 042
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 404 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8575
   B
   4974
   C
   4270
   D
   9913
   E
   3602
   G
   5983
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00371 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3602
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4974
 • 5983
 • 23 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8575
 • 4270
 • 9913
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 602
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 404 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6960
   B
   9233
   C
   6938
   D
   3033
   E
   2919
   G
   3308
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00370 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2919
 • 20 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6960
 • 3308
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9233
 • 6938
 • 3033
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 919
 • 99 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 848 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9896
   B
   5748
   C
   6852
   D
   6514
   E
   5734
   G
   6176
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00369 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6176
 • 22 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5748
 • 6514
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9896
 • 6852
 • 5734
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 176
 • 79 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 76
 • 508 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/04/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0092
   B
   6975
   C
   7620
   D
   4374
   E
   6399
   G
   2418
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00368 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6399
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4374
 • 6975
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0092
 • 7620
 • 2418
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 399
 • 61 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 620 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7651
   B
   5973
   C
   9537
   D
   7383
   E
   0189
   G
   0942
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00367 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7651
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5973
 • 7383
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9537
 • 0189
 • 0942
 • 20 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 651
 • 96 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 51
 • 859 vé