Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  24/05/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/05/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  7723
  B
  1462
  C
  3796
  D
  1737
  E
  7493
  G
  3824
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  D
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00077 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 1462
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3824
 • 1737
 • 34 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7723
 • 3796
 • 7493
 • 56 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 462
 • 70 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 62
 • 1,212 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/05/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4119
   B
   7064
   C
   1738
   D
   7118
   E
   3898
   G
   0826
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00076 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7064
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1738
 • 3898
 • 45 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4119
 • 7118
 • 0826
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 064
 • 97 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 64
 • 1,648 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/05/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6696
   B
   8562
   C
   1143
   D
   2218
   E
   1778
   G
   7339
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00075 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1143
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7339
 • 6696
 • 74 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8562
 • 2218
 • 1778
 • 30 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 143
 • 107 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 43
 • 1,404 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/05/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5523
   B
   0854
   C
   4514
   D
   4834
   E
   9283
   G
   1816
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00075 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5523
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4834
 • 0854
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4514
 • 9283
 • 1816
 • 23 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 523
 • 113 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 23
 • 1,815 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/05/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3800
   B
   9466
   C
   4957
   D
   2657
   E
   7532
   G
   1428
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00074 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7532
 • 26 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3800
 • 2657
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9466
 • 4957
 • 1428
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 532
 • 225 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 32
 • 1,501 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/05/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1266
   B
   3965
   C
   1311
   D
   9022
   E
   5524
   G
   5845
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00073 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9022
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1311
 • 1266
 • 49 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3965
 • 5524
 • 5845
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 022
 • 220 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 1,474 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/05/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0139
   B
   7707
   C
   8614
   D
   6566
   E
   9966
   G
   8959
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00072 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7707
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0139
 • 8959
 • 55 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8614
 • 6566
 • 9966
 • 27 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 707
 • 254 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 07
 • 931 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/05/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4465
   B
   8721
   C
   5065
   D
   8484
   E
   5633
   G
   6247
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00071 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5633
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8721
 • 5065
 • 19 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4465
 • 8484
 • 6247
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 633
 • 134 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 33
 • 1,866 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/05/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9737
   B
   9730
   C
   1608
   D
   5197
   E
   3424
   G
   3693
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00070 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9730
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3424
 • 3693
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9737
 • 1608
 • 5197
 • 20 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 730
 • 206 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 1,180 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/04/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2051
   B
   5510
   C
   6473
   D
   9943
   E
   6196
   G
   0782
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00069 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6196
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0782
 • 2051
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5510
 • 6473
 • 9943
 • 39 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 196
 • 66 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 812 vé