Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  22/09/2017

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/09/2017
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  8723
  B
  4350
  C
  5967
  D
  2522
  E
  8034
  G
  1006
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  C
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00130 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 4350
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8034
 • 5967
 • 23 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8723
 • 2522
 • 1006
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 350
 • 54 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 50
 • 602 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/09/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5305
   B
   0360
   C
   8727
   D
   6491
   E
   9909
   G
   3894
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00129 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9909
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3894
 • 0360
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5305
 • 8727
 • 6491
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 909
 • 103 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 938 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/09/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0175
   B
   5461
   C
   7522
   D
   0405
   E
   0073
   G
   3083
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00128 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0405
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0175
 • 3083
 • 62 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5461
 • 7522
 • 0073
 • 23 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 405
 • 90 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 05
 • 485 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/09/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9036
   B
   7708
   C
   3401
   D
   0297
   E
   0425
   G
   4015
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00127 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9036
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0297
 • 3401
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7708
 • 0425
 • 4015
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 036
 • 68 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 36
 • 717 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/09/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7201
   B
   1882
   C
   7060
   D
   5759
   E
   0671
   G
   3245
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00126 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0671
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7201
 • 1882
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7060
 • 5759
 • 3245
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 671
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 71
 • 509 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/09/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2972
   B
   2585
   C
   7900
   D
   8184
   E
   4974
   G
   7425
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00125 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2972
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8184
 • 7900
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2585
 • 4974
 • 7425
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 972
 • 98 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 72
 • 720 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/09/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8157
   B
   9504
   C
   0997
   D
   2096
   E
   1504
   G
   2409
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00124 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9504
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1504
 • 0997
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8157
 • 2096
 • 2409
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 504
 • 73 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 426 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/09/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0466
   B
   6825
   C
   0022
   D
   0886
   E
   6830
   G
   4616
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00123 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6830
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0886
 • 0466
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6825
 • 0022
 • 4616
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 830
 • 44 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 627 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/08/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2787
   B
   5295
   C
   3559
   D
   8449
   E
   4555
   G
   4309
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00122 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2787
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4555
 • 3559
 • 40 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5295
 • 8449
 • 4309
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 787
 • 69 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 644 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/08/2017
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1058
   B
   0850
   C
   0025
   D
   6310
   E
   8368
   G
   1600
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00121 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0850
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1600
 • 1058
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0025
 • 6310
 • 8368
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 850
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 50
 • 828 vé