Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
  LỊCH TẾT: Miền Nam & Miền Trung mở thưởng như thường lệ, Miền Bắc nghỉ 4 ngày từ 24 đến 27/01/2019 (30 đến hết mùng 3 âm lịch -> Mùng 4 mở lại), Vietlott nghỉ 24 và 25/02/2019 
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  29/01/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/01/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0079
  B
  4473
  C
  8943
  D
  0451
  E
  6797
  G
  0198
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  A
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00496 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8943
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0198
 • 0079
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4473
 • 0451
 • 6797
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 943
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 43
 • 291 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1849
   B
   4239
   C
   8656
   D
   4366
   E
   8360
   G
   8459
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00495 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8459
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8360
 • 8656
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1849
 • 4239
 • 4366
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 459
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 59
 • 534 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5125
   B
   3051
   C
   0024
   D
   8074
   E
   1618
   G
   6176
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00494 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0024
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1618
 • 5125
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3051
 • 8074
 • 6176
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 024
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 24
 • 455 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0896
   B
   0468
   C
   2008
   D
   9074
   E
   5777
   G
   5352
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00493 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2008
 • 40 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0896
 • 9074
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0468
 • 5777
 • 5352
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 008
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 671 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5176
   B
   8569
   C
   2202
   D
   2739
   E
   6666
   G
   5450
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00492 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5450
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6666
 • 2202
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5176
 • 8569
 • 2739
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 450
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 50
 • 353 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1188
   B
   6116
   C
   9803
   D
   4930
   E
   0376
   G
   5227
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00491 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6116
 • 39 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5227
 • 0376
 • 24 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1188
 • 9803
 • 4930
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 116
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 16
 • 300 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2515
   B
   7042
   C
   3164
   D
   8363
   E
   2588
   G
   4494
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00490 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7042
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2515
 • 3164
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8363
 • 2588
 • 4494
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 042
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 348 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2198
   B
   1435
   C
   7588
   D
   6599
   E
   2239
   G
   5458
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00489 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1435
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5458
 • 2198
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7588
 • 6599
 • 2239
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 435
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 35
 • 329 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4111
   B
   6355
   C
   2153
   D
   2469
   E
   2508
   G
   1276
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00488 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4111
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6355
 • 2153
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2469
 • 2508
 • 1276
 • 30 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 111
 • 85 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 11
 • 577 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/01/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7142
   B
   8711
   C
   4345
   D
   4335
   E
   0756
   G
   7159
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00487 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0756
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4345
 • 7142
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8711
 • 4335
 • 7159
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 756
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 56
 • 363 vé