Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/03/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ bảy

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6616
  B
  4052
  C
  4487
  D
  3001
  E
  9713
  G
  9821
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  G
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00364 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 9713
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3001
 • 9821
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6616
 • 4052
 • 4487
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 713
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 13
 • 556 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3098
   B
   6022
   C
   3182
   D
   3197
   E
   1747
   G
   5327
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00361 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6022
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3182
 • 3197
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3098
 • 1747
 • 5327
 • 49 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 022
 • 59 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 642 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1304
   B
   6110
   C
   4145
   D
   2248
   E
   1088
   G
   7625
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00358 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2248
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1304
 • 6110
 • 23 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4145
 • 1088
 • 7625
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 248
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 48
 • 518 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0285
   B
   8732
   C
   7394
   D
   5716
   E
   4079
   G
   5673
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00355 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5673
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0285
 • 7394
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8732
 • 5716
 • 4079
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 673
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 614 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2481
   B
   9940
   C
   3675
   D
   1338
   E
   6616
   G
   7140
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00352 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9940
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1338
 • 6616
 • 31 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2481
 • 3675
 • 7140
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 940
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 40
 • 309 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9677
   B
   3925
   C
   5479
   D
   0328
   E
   5402
   G
   8699
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00349 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5402
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5479
 • 3925
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9677
 • 0328
 • 8699
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 402
 • 64 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 446 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3018
   B
   0983
   C
   2015
   D
   9317
   E
   0299
   G
   2657
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00346 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0299
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9317
 • 3018
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0983
 • 2015
 • 2657
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 299
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 736 vé