Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  13/12/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ bảy

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4935
  B
  2009
  C
  9954
  D
  5131
  E
  4504
  G
  9249
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  G
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00475 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2009
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4935
 • 9249
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9954
 • 5131
 • 4504
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 009
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 489 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4416
   B
   3400
   C
   7035
   D
   3524
   E
   0454
   G
   0910
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00472 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0454
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0910
 • 3400
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4416
 • 7035
 • 3524
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 454
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 320 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6067
   B
   2117
   C
   5564
   D
   8701
   E
   1977
   G
   8290
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00469 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8290
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8701
 • 1977
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6067
 • 2117
 • 5564
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 290
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 252 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7730
   B
   8010
   C
   1705
   D
   7863
   E
   9507
   G
   6047
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00466 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1705
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9507
 • 6047
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7730
 • 8010
 • 7863
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 705
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 05
 • 197 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3475
   B
   8977
   C
   0144
   D
   7488
   E
   4886
   G
   9627
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00463 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3475
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9627
 • 8977
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0144
 • 7488
 • 4886
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 475
 • 83 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 75
 • 413 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8866
   B
   7159
   C
   8792
   D
   5645
   E
   2141
   G
   9134
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00460 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5645
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8866
 • 8792
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7159
 • 2141
 • 9134
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 645
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 351 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4261
   B
   0823
   C
   1362
   D
   9696
   E
   9359
   G
   7451
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00457 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9696
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9359
 • 1362
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4261
 • 0823
 • 7451
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 696
 • 76 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 183 vé