Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/08/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ bảy

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  7179
  B
  4601
  C
  3286
  D
  2103
  E
  8976
  G
  5220
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  E
  G
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00427 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 5220
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7179
 • 8976
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4601
 • 3286
 • 2103
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 220
 • 95 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 20
 • 461 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4547
   B
   1208
   C
   7389
   D
   5783
   E
   5225
   G
   6186
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00424 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7389
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1208
 • 6186
 • 54 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4547
 • 5783
 • 5225
 • 83 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 389
 • 150 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 89
 • 636 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8729
   B
   1204
   C
   2374
   D
   3138
   E
   3933
   G
   4318
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00421 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8729
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2374
 • 4318
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1204
 • 3138
 • 3933
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 729
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 494 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0799
   B
   6140
   C
   8754
   D
   8921
   E
   3665
   G
   8354
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00418 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6140
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8921
 • 0799
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8754
 • 3665
 • 8354
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 140
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 40
 • 290 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7891
   B
   1489
   C
   2479
   D
   6963
   E
   6942
   G
   4500
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00415 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1489
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6942
 • 2479
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7891
 • 6963
 • 4500
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 489
 • 60 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 89
 • 577 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6605
   B
   7299
   C
   2186
   D
   0599
   E
   6528
   G
   3920
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00412 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0599
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6605
 • 6528
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7299
 • 2186
 • 3920
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 599
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 574 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5007
   B
   4434
   C
   6538
   D
   8143
   E
   2733
   G
   8501
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00409 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2733
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8501
 • 4434
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5007
 • 6538
 • 8143
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 733
 • 65 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 33
 • 580 vé