Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  18/01/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ bảy

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  3727
  B
  7390
  C
  1297
  D
  6661
  E
  0420
  G
  8107
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  G
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00335 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 1297
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3727
 • 8107
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7390
 • 6661
 • 0420
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 297
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 478 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6333
   B
   7215
   C
   5042
   D
   2095
   E
   2828
   G
   1503
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00332 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1503
 • Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5042
 • 2828
 • Giải ba
  3,000,000đ
 • 6333
 • 7215
 • 2095
 • Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 503
 • Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2945
   B
   5398
   C
   8896
   D
   6195
   E
   0349
   G
   8870
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00329 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5398
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0349
 • 8896
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2945
 • 6195
 • 8870
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 398
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 354 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0148
   B
   6418
   C
   9235
   D
   7517
   E
   7765
   G
   3967
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00326 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3967
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0148
 • 7517
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6418
 • 9235
 • 7765
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 967
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 503 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3972
   B
   9356
   C
   2073
   D
   7359
   E
   9626
   G
   2937
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00324 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2073
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9626
 • 7359
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3972
 • 9356
 • 2937
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 073
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 824 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1836
   B
   1137
   C
   2784
   D
   6382
   E
   5873
   G
   1482
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00320 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6382
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1137
 • 2784
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1836
 • 5873
 • 1482
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 382
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 456 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6025
   B
   1689
   C
   7578
   D
   4799
   E
   4631
   G
   3693
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00317 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3693
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7578
 • 4799
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6025
 • 1689
 • 4631
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 693
 • 93 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 386 vé