Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  11/12/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ năm

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4190
  B
  8356
  C
  1601
  D
  0832
  E
  2838
  G
  2572
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  B
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00474 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2838
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4190
 • 8356
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1601
 • 0832
 • 2572
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 838
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 38
 • 560 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6890
   B
   4407
   C
   4855
   D
   6121
   E
   3080
   G
   1464
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00471 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4407
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6121
 • 1464
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6890
 • 4855
 • 3080
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 407
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 07
 • 363 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9330
   B
   2607
   C
   3155
   D
   0698
   E
   7003
   G
   3379
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00468 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9330
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3379
 • 0698
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2607
 • 3155
 • 7003
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 330
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 328 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4015
   B
   7402
   C
   6096
   D
   7177
   E
   8059
   G
   2127
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00465 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6096
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2127
 • 8059
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4015
 • 7402
 • 7177
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 096
 • 12 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 398 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1474
   B
   0887
   C
   1896
   D
   2582
   E
   5287
   G
   8296
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00462 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5287
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8296
 • 1896
 • 0 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1474
 • 0887
 • 2582
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 287
 • 56 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 478 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8574
   B
   7329
   C
   6399
   D
   3019
   E
   0764
   G
   2340
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00459 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3019
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2340
 • 8574
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7329
 • 6399
 • 0764
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 019
 • 113 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 563 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7248
   B
   3735
   C
   9021
   D
   9393
   E
   8665
   G
   7399
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00456 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8665
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7399
 • 3735
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7248
 • 9021
 • 9393
 • 26 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 665
 • 25 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 65
 • 321 vé