Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/08/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ năm

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6522
  B
  9696
  C
  1991
  D
  8490
  E
  9608
  G
  2332
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  D
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00429 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 1991
 • 21 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6522
 • 8490
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9696
 • 9608
 • 2332
 • 41 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 991
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 394 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3784
   B
   4244
   C
   2282
   D
   7257
   E
   3060
   G
   2444
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00426 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2282
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3784
 • 7257
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4244
 • 3060
 • 2444
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 282
 • 55 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 437 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8562
   B
   7886
   C
   0705
   D
   2252
   E
   8028
   G
   2508
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00423 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7886
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8562
 • 2252
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0705
 • 8028
 • 2508
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 886
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 86
 • 616 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9627
   B
   8023
   C
   2540
   D
   0591
   E
   6332
   G
   8325
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00420 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2540
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9627
 • 8023
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0591
 • 6332
 • 8325
 • 52 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 540
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 40
 • 287 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2568
   B
   5561
   C
   8288
   D
   0355
   E
   2304
   G
   8116
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00417 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2304
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2568
 • 8288
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5561
 • 0355
 • 8116
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 304
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 342 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8150
   B
   0091
   C
   5732
   D
   5755
   E
   0092
   G
   0080
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00414 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5732
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5755
 • 0091
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8150
 • 0092
 • 0080
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 732
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 32
 • 568 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0653
   B
   8383
   C
   6247
   D
   1983
   E
   1877
   G
   3959
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00411 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6247
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1877
 • 3959
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0653
 • 8383
 • 1983
 • 32 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 247
 • 38 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 47
 • 408 vé