Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  26/06/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ năm

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  1984
  B
  0109
  C
  7226
  D
  0316
  E
  6121
  G
  8609
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  E
  G
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00402 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8609
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1984
 • 6121
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0109
 • 7226
 • 0316
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 609
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 452 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9885
   B
   8812
   C
   9281
   D
   3258
   E
   0352
   G
   3604
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00399 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3604
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9281
 • 0352
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9885
 • 8812
 • 3258
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 604
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 328 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1910
   B
   1942
   C
   8680
   D
   5325
   E
   7407
   G
   3634
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00396 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1942
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7407
 • 3634
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1910
 • 8680
 • 5325
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 942
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 524 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2458
   B
   8716
   C
   2563
   D
   0605
   E
   8189
   G
   7786
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00393 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2563
 • 88 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0605
 • 2458
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8716
 • 8189
 • 7786
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 563
 • 52 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 63
 • 630 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7604
   B
   4100
   C
   3554
   D
   6461
   E
   5888
   G
   0473
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00390 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4100
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7604
 • 3554
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6461
 • 5888
 • 0473
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 100
 • 67 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 00
 • 465 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2847
   B
   3936
   C
   1592
   D
   2781
   E
   4296
   G
   4993
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00387 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4993
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3936
 • 1592
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2847
 • 2781
 • 4296
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 993
 • 96 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 355 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1568
   B
   3209
   C
   2121
   D
   8785
   E
   9505
   G
   5999
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00384 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9505
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8785
 • 3209
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1568
 • 2121
 • 5999
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 505
 • 90 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 05
 • 502 vé