Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  18/01/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ năm

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0393
  B
  7813
  C
  4523
  D
  1373
  E
  8503
  G
  6370
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  G
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00334 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0393
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1373
 • 6370
 • 21 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7813
 • 4523
 • 8503
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 393
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 427 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7918
   B
   1521
   C
   4872
   D
   5829
   E
   7376
   G
   1640
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00331 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5829
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7918
 • 1521
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4872
 • 7376
 • 1640
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 829
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 443 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9680
   B
   0959
   C
   1890
   D
   7464
   E
   9222
   G
   7022
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00328 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9222
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1890
 • 7464
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9680
 • 0959
 • 7022
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 222
 • 100 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 782 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5957
   B
   4445
   C
   2953
   D
   3615
   E
   4900
   G
   8083
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00326 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4445
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8083
 • 2953
 • 72 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5957
 • 3615
 • 4900
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 445
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 417 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7744
   B
   3084
   C
   7135
   D
   4468
   E
   9948
   G
   5122
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00322 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4468
 • 27 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7135
 • 5122
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7744
 • 3084
 • 9948
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 468
 • 83 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 952 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7119
   B
   5390
   C
   7862
   D
   7747
   E
   1325
   G
   6365
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00319 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7119
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5390
 • 7747
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7862
 • 1325
 • 6365
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 119
 • 57 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 874 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4879
   B
   2476
   C
   0415
   D
   9923
   E
   0073
   G
   2666
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00316 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2666
 • 18 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0073
 • 9923
 • 53 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4879
 • 2476
 • 0415
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 666
 • 164 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 631 vé