Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/03/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ năm

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6587
  B
  5821
  C
  5468
  D
  5011
  E
  6356
  G
  9558
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  E
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00363 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 5011
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5468
 • 6356
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6587
 • 5821
 • 9558
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 011
 • 62 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 11
 • 696 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6928
   B
   8621
   C
   1619
   D
   3394
   E
   4344
   G
   8332
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00360 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8621
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4344
 • 6928
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1619
 • 3394
 • 8332
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 621
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 21
 • 546 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6355
   B
   6806
   C
   9573
   D
   4580
   E
   1216
   G
   6135
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00357 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6355
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4580
 • 9573
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6806
 • 1216
 • 6135
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 355
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 55
 • 560 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6061
   B
   2822
   C
   5647
   D
   8107
   E
   1428
   G
   0309
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00354 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6061
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5647
 • 0309
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2822
 • 8107
 • 1428
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 061
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 690 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8138
   B
   3921
   C
   1988
   D
   0159
   E
   1684
   G
   6095
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00351 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6095
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3921
 • 8138
 • 14 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1988
 • 0159
 • 1684
 • 34 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 095
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 879 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8949
   B
   6493
   C
   2395
   D
   4342
   E
   9652
   G
   4598
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00348 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9652
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4598
 • 8949
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6493
 • 2395
 • 4342
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 652
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 52
 • 974 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1913
   B
   9696
   C
   4118
   D
   0406
   E
   9579
   G
   3810
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00345 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1913
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4118
 • 0406
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9696
 • 9579
 • 3810
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 913
 • 134 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 13
 • 492 vé