Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  18/01/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ ba

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0591
  B
  4173
  C
  3909
  D
  1301
  E
  3415
  G
  6803
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  D
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00336 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3415
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0591
 • 1301
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4173
 • 3909
 • 6803
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 415
 • 70 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 15
 • 963 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4457
   B
   0639
   C
   4311
   D
   5008
   E
   8580
   G
   2127
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00333 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8580
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5008
 • 4457
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0639
 • 4311
 • 2127
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 580
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 80
 • 551 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3798
   B
   5423
   C
   0221
   D
   1460
   E
   4276
   G
   6160
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00330 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3798
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1460
 • 4276
 • 49 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5423
 • 0221
 • 6160
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 798
 • 51 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 332 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5402
   B
   3742
   C
   8866
   D
   6286
   E
   6140
   G
   6291
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00327 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3742
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6286
 • 8866
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5402
 • 6140
 • 6291
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 742
 • 148 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 496 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9208
   B
   0227
   C
   3214
   D
   6493
   E
   0131
   G
   5608
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00325 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5608
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0131
 • 0227
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9208
 • 3214
 • 6493
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 608
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 545 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4140
   B
   3960
   C
   4284
   D
   1618
   E
   1003
   G
   4364
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00321 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1003
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1618
 • 4284
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4140
 • 3960
 • 4364
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 003
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 476 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2988
   B
   3448
   C
   8973
   D
   6244
   E
   6429
   G
   0875
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00318 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2988
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6244
 • 6429
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3448
 • 8973
 • 0875
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 988
 • 62 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 681 vé