Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  21/06/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ ba

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6494
  B
  9745
  C
  8136
  D
  9552
  E
  1412
  G
  5234
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  D
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00401 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6494
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1412
 • 9552
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9745
 • 8136
 • 5234
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 494
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 353 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7644
   B
   8758
   C
   5386
   D
   9405
   E
   2461
   G
   1669
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00398 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8758
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1669
 • 2461
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7644
 • 5386
 • 9405
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 758
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 548 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3181
   B
   7325
   C
   3031
   D
   5618
   E
   0066
   G
   1468
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00395 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3181
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1468
 • 0066
 • 28 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7325
 • 3031
 • 5618
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 181
 • 106 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 81
 • 572 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1199
   B
   6921
   C
   2875
   D
   0432
   E
   3589
   G
   5320
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00392 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3589
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6921
 • 5320
 • 19 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1199
 • 2875
 • 0432
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 589
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 89
 • 666 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4630
   B
   3239
   C
   8715
   D
   3682
   E
   8647
   G
   1452
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00389 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8647
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3239
 • 4630
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8715
 • 3682
 • 1452
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 647
 • 93 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 47
 • 462 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8642
   B
   1511
   C
   1575
   D
   8654
   E
   8060
   G
   6912
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00386 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8654
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1575
 • 6912
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8642
 • 1511
 • 8060
 • 29 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 654
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 421 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6649
   B
   6167
   C
   3269
   D
   9205
   E
   2856
   G
   4409
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00383 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3269
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9205
 • 2856
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6649
 • 6167
 • 4409
 • 27 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 269
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 69
 • 792 vé