Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/03/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ ba

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  8443
  B
  3611
  C
  2564
  D
  3993
  E
  2719
  G
  8256
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  D
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00362 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3611
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2719
 • 3993
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8443
 • 2564
 • 8256
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 611
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 11
 • 1,134 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0899
   B
   1300
   C
   0387
   D
   8386
   E
   2012
   G
   2249
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00359 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2012
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2249
 • 8386
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0899
 • 1300
 • 0387
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 012
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 1,069 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/03/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9553
   B
   6490
   C
   8552
   D
   6245
   E
   3146
   G
   9913
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00356 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6245
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9553
 • 9913
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6490
 • 8552
 • 3146
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 245
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 403 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0991
   B
   7568
   C
   7532
   D
   1478
   E
   2827
   G
   6457
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00353 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2827
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6457
 • 7568
 • 20 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0991
 • 7532
 • 1478
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 827
 • 87 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 27
 • 760 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7802
   B
   1130
   C
   8632
   D
   3155
   E
   2032
   G
   4493
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00350 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8632
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1130
 • 7802
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3155
 • 2032
 • 4493
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 632
 • 68 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 32
 • 796 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1232
   B
   7077
   C
   6822
   D
   8024
   E
   1956
   G
   6760
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00347 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7077
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8024
 • 1956
 • 42 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1232
 • 6822
 • 6760
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 077
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 698 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1814
   B
   6190
   C
   0523
   D
   7908
   E
   5087
   G
   3485
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00342 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7908
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6190
 • 0523
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1814
 • 5087
 • 3485
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 908
 • 55 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 576 vé