Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  25/08/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ ba

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9731
  B
  3077
  C
  1525
  D
  7231
  E
  7180
  G
  9583
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  D
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00428 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 9731
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3077
 • 7231
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1525
 • 7180
 • 9583
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 731
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 443 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8612
   B
   6295
   C
   8177
   D
   7810
   E
   8226
   G
   3447
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00425 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8612
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8226
 • 8177
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6295
 • 7810
 • 3447
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 612
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 635 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5126
   B
   9382
   C
   9677
   D
   6710
   E
   3188
   G
   5553
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00422 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3188
 • 17 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9677
 • 5553
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5126
 • 9382
 • 6710
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 188
 • 25 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 511 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9265
   B
   1009
   C
   4526
   D
   4737
   E
   2757
   G
   6891
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00419 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6891
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4526
 • 4737
 • 33 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9265
 • 1009
 • 2757
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 891
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 388 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9646
   B
   0238
   C
   2906
   D
   4448
   E
   8594
   G
   1284
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00416 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2906
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4448
 • 8594
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9646
 • 0238
 • 1284
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 906
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 06
 • 400 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3745
   B
   2532
   C
   5179
   D
   7909
   E
   5027
   G
   2226
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00413 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2226
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7909
 • 3745
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2532
 • 5179
 • 5027
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 226
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 566 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7288
   B
   9871
   C
   9984
   D
   9749
   E
   8842
   G
   8898
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00410 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9984
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7288
 • 8842
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9871
 • 9749
 • 8898
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 984
 • 69 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 84
 • 563 vé