Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  13/12/2019

Kết quả xổ số Max 4D - Thứ ba

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9545
  B
  5407
  C
  3189
  D
  1192
  E
  0022
  G
  5255
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  G
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00476 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0022
 • 17 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1192
 • 5255
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9545
 • 5407
 • 3189
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 022
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 373 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4780
   B
   5226
   C
   1089
   D
   3098
   E
   0360
   G
   3757
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00473 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5226
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4780
 • 1089
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3098
 • 0360
 • 3757
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 226
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 286 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5089
   B
   8361
   C
   3376
   D
   4590
   E
   8866
   G
   0647
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00470 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8361
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3376
 • 0647
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5089
 • 4590
 • 8866
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 361
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 312 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8285
   B
   5123
   C
   8300
   D
   9058
   E
   0124
   G
   8689
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00467 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0124
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8689
 • 8300
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8285
 • 5123
 • 9058
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 124
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 24
 • 450 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7709
   B
   5301
   C
   2406
   D
   7188
   E
   6228
   G
   4016
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00464 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7709
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6228
 • 2406
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5301
 • 7188
 • 4016
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 709
 • 97 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 516 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5396
   B
   8224
   C
   9631
   D
   9101
   E
   4317
   G
   8803
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00461 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5396
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9631
 • 8803
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8224
 • 9101
 • 4317
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 396
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 269 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0959
   B
   1095
   C
   9071
   D
   0017
   E
   0059
   G
   6295
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00458 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6295
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1095
 • 9071
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0959
 • 0017
 • 0059
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 295
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 345 vé