www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   2.96% (4 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.96% (4 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   2.96% (4 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   2.22% (3 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   2.96% (4 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
83
   2.22% (3 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 29/10/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 4 Lần Tăng 1
12 4 Lần Không tăng
19 4 Lần Không tăng
68 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Giảm 1
09 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Tăng 1
33 3 Lần Giảm 1
37 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Không tăng
43 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Tăng 2
83 3 Lần Giảm 1
86 3 Lần Tăng 2
87 3 Lần Tăng 2
89 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

19 8 Lần Giảm 1
02 6 Lần Không tăng
12 6 Lần Không tăng
52 6 Lần Không tăng
73 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 17 Lần Không tăng
19 16 Lần Tăng 1
63 14 Lần Tăng 1
86 14 Lần Tăng 2
29 13 Lần Tăng 1
64 13 Lần Không tăng
68 13 Lần Không tăng
99 13 Lần Giảm 1
43 12 Lần Giảm 2
47 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Không tăng
93 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

19 (4 Ngày) (4 lần)
05 (2 Ngày) (2 lần)
24 (2 Ngày) (2 lần)
68 (2 Ngày) (2 lần)
86 (2 Ngày) (3 lần)
87 (2 Ngày) (3 lần)
89 (2 Ngày) (2 lần)
93 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      16 lần
56      14 lần
76      14 lần
91      13 lần
82      11 lần
00      9 lần
58      9 lần
80      9 lần
94      9 lần
34      8 lần
59      8 lần
92      8 lần
65      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 2
0 6 Lần 1
17 Lần 3
1 12 Lần 1
12 Lần 1
2 11 Lần 0
18 Lần 7
3 24 Lần 10
16 Lần 1
4 9 Lần 1
7 Lần 2
5 15 Lần 2
13 Lần 1
6 9 Lần 1
10 Lần 2
7 18 Lần 6
18 Lần 10
8 13 Lần 5
8 Lần 0
9 18 Lần 2