www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   2.96% (4 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   2.22% (3 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   2.96% (4 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.96% (4 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
91
   2.96% (4 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   4.44% (6 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 22/04/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

96 6 Lần Không tăng
00 4 Lần Không tăng
25 4 Lần Không tăng
33 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

96 9 Lần Tăng 1
12 6 Lần Không tăng
17 6 Lần Giảm 1
79 6 Lần Tăng 1
86 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 17 Lần Không tăng
85 17 Lần Không tăng
31 15 Lần Không tăng
17 14 Lần Không tăng
33 14 Lần Tăng 1
08 13 Lần Không tăng
09 13 Lần Không tăng
70 13 Lần Tăng 1
86 13 Lần Tăng 1
77 12 Lần Không tăng
89 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

04 (2 Ngày) (2 lần)
21 (2 Ngày) (2 lần)
33 (2 Ngày) (3 lần)
60 (2 Ngày) (2 lần)
86 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

52      18 lần
44      14 lần
06      10 lần
10      9 lần
68      9 lần
07      8 lần
01      7 lần
02      7 lần
22      7 lần
62      7 lần
67      7 lần
71      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 1
0 12 Lần 1
10 Lần 0
1 8 Lần 1
17 Lần 2
2 10 Lần 7
13 Lần 3
3 18 Lần 6
9 Lần 1
4 12 Lần 2
13 Lần 4
5 24 Lần 6
11 Lần 1
6 17 Lần 1
16 Lần 7
7 9 Lần 2
19 Lần 8
8 12 Lần 3
15 Lần 2
9 13 Lần 4