www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

01
   0.74% (1 lượt)
03
   2.22% (3 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
32
   2.96% (4 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
55
   2.96% (4 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   2.96% (4 lượt)
63
   2.96% (4 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   3.70% (5 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
72
   2.96% (4 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   2.22% (3 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
96
   2.96% (4 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 29/07/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

65 5 Lần Tăng 1
32 4 Lần Tăng 1
55 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Tăng 1
63 4 Lần Tăng 1
72 4 Lần Tăng 1
96 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

56 8 Lần Không tăng
38 7 Lần Tăng 1
55 7 Lần Không tăng
59 7 Lần Tăng 1
32 6 Lần Tăng 2
65 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

63 16 Lần Tăng 1
85 15 Lần Tăng 1
56 14 Lần Tăng 1
72 14 Lần Không tăng
38 13 Lần Tăng 1
40 13 Lần Không tăng
96 13 Lần Tăng 1
04 12 Lần Tăng 2
17 12 Lần Giảm 1
32 12 Lần Tăng 2
55 12 Lần Không tăng
65 12 Lần Tăng 1
76 12 Lần Tăng 1
78 12 Lần Không tăng
81 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

96 (4 Ngày) (4 lần)
59 (3 Ngày) (3 lần)
23 (2 Ngày) (2 lần)
62 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (2 lần)
84 (2 Ngày) (2 lần)
90 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

77      16 lần
68      13 lần
69      13 lần
71      13 lần
00      10 lần
14      9 lần
25      9 lần
31      9 lần
39      9 lần
91      9 lần
02      7 lần
06      7 lần
13      7 lần
17      7 lần
26      7 lần
47      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 1
0 11 Lần 1
8 Lần 0
1 9 Lần 2
12 Lần 1
2 14 Lần 1
13 Lần 5
3 16 Lần 4
13 Lần 5
4 12 Lần 5
15 Lần 3
5 14 Lần 1
18 Lần 3
6 17 Lần 2
16 Lần 4
7 10 Lần 2
16 Lần 1
8 19 Lần 6
15 Lần 6
9 13 Lần 3