www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   2.22% (3 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
58
   2.96% (4 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   2.22% (3 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 16/04/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

58 4 Lần Giảm 1
07 3 Lần Giảm 1
21 3 Lần Tăng 2
22 3 Lần Không tăng
30 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Tăng 1
53 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Không tăng
73 3 Lần Giảm 1
86 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

64 8 Lần Không tăng
82 7 Lần Không tăng
08 6 Lần Tăng 1
16 6 Lần Tăng 1
18 6 Lần Không tăng
21 6 Lần Tăng 2
30 6 Lần Tăng 1
58 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

15 16 Lần Tăng 1
64 15 Lần Không tăng
58 14 Lần Tăng 1
94 14 Lần Giảm 1
22 13 Lần Giảm 1
30 13 Lần Tăng 1
74 13 Lần Giảm 2
98 13 Lần Không tăng
51 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Không tăng
67 12 Lần Không tăng
97 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

15 (2 Ngày) (2 lần)
16 (2 Ngày) (2 lần)
30 (2 Ngày) (2 lần)
41 (2 Ngày) (2 lần)
49 (2 Ngày) (2 lần)
53 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

93      26 lần
81      16 lần
80      15 lần
11      12 lần
69      11 lần
09      10 lần
57      10 lần
01      9 lần
66      8 lần
75      8 lần
24      7 lần
35      7 lần
45      7 lần
61      7 lần
62      7 lần
65      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 6
0 12 Lần 4
15 Lần 4
1 8 Lần 1
16 Lần 4
2 13 Lần 0
12 Lần 1
3 16 Lần 3
14 Lần 3
4 14 Lần 4
19 Lần 7
5 12 Lần 4
8 Lần 0
6 14 Lần 0
14 Lần 3
7 12 Lần 2
12 Lần 1
8 21 Lần 5
12 Lần 0
9 13 Lần 4