www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   3.70% (5 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   2.22% (3 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   2.96% (4 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
69
   2.22% (3 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   2.22% (3 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
98
   2.22% (3 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 10/09/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

19 5 Lần Tăng 2
52 4 Lần Tăng 1
12 3 Lần Không tăng
20 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Tăng 1
44 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Giảm 1
47 3 Lần Giảm 1
55 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Tăng 1
64 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 1
73 3 Lần Tăng 2
87 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

99 7 Lần Giảm 1
47 6 Lần Tăng 1
00 5 Lần Không tăng
04 5 Lần Tăng 1
16 5 Lần Không tăng
19 5 Lần Tăng 2
31 5 Lần Tăng 1
34 5 Lần Giảm 1
52 5 Lần Tăng 1
55 5 Lần Không tăng
64 5 Lần Tăng 1
65 5 Lần Tăng 1
86 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

64 17 Lần Không tăng
16 14 Lần Không tăng
86 14 Lần Tăng 1
02 13 Lần Giảm 1
19 13 Lần Tăng 2
43 13 Lần Tăng 1
47 13 Lần Không tăng
94 13 Lần Giảm 1
52 12 Lần Tăng 1
63 12 Lần Không tăng
92 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

52 (3 Ngày) (3 lần)
19 (2 Ngày) (3 lần)
50 (2 Ngày) (2 lần)
61 (2 Ngày) (2 lần)
98 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      23 lần
36      15 lần
23      11 lần
88      10 lần
09      9 lần
18      9 lần
24      9 lần
26      9 lần
84      9 lần
14      8 lần
21      7 lần
41      7 lần
51      7 lần
56      7 lần
57      7 lần
60      7 lần
71      7 lần
76      7 lần
89      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 3
0 15 Lần 2
15 Lần 1
1 8 Lần 1
10 Lần 1
2 19 Lần 4
18 Lần 7
3 10 Lần 3
19 Lần 3
4 16 Lần 4
13 Lần 1
5 16 Lần 5
21 Lần 9
6 9 Lần 2
10 Lần 3
7 15 Lần 3
6 Lần 0
8 12 Lần 2
13 Lần 1
9 15 Lần 1