www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

01
   1.48% (2 lượt)
02
   2.96% (4 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   2.22% (3 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.96% (4 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
19
   2.96% (4 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   2.96% (4 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   2.22% (3 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
83
   2.96% (4 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 22/10/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 4 Lần Không tăng
12 4 Lần Tăng 1
19 4 Lần Tăng 1
33 4 Lần Tăng 2
83 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

19 9 Lần Tăng 1
02 6 Lần Tăng 1
12 6 Lần Không tăng
52 6 Lần Giảm 1
30 5 Lần Tăng 1
33 5 Lần Tăng 2
45 5 Lần Không tăng
47 5 Lần Không tăng
48 5 Lần Không tăng
64 5 Lần Không tăng
69 5 Lần Không tăng
73 5 Lần Không tăng
99 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 17 Lần Tăng 1
19 15 Lần Không tăng
43 14 Lần Tăng 1
99 14 Lần Không tăng
63 13 Lần Không tăng
64 13 Lần Giảm 1
68 13 Lần Tăng 1
29 12 Lần Không tăng
47 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Không tăng
86 12 Lần Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp :

12 (4 Ngày) (4 lần)
19 (3 Ngày) (3 lần)
28 (2 Ngày) (2 lần)
33 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      15 lần
56      13 lần
76      13 lần
91      12 lần
08      10 lần
82      10 lần
00      8 lần
58      8 lần
80      8 lần
94      8 lần
34      7 lần
59      7 lần
92      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
18 Lần 4
0 9 Lần 4
15 Lần 1
1 15 Lần 1
13 Lần 4
2 16 Lần 7
13 Lần 2
3 16 Lần 0
19 Lần 6
4 10 Lần 2
7 Lần 1
5 14 Lần 3
17 Lần 4
6 13 Lần 8
12 Lần 3
7 12 Lần 1
10 Lần 1
8 11 Lần 2
11 Lần 3
9 19 Lần 1