www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   1.48% (2 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   2.22% (3 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
12
   3.70% (5 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
24
   2.22% (3 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   3.70% (5 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   2.96% (4 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   2.22% (3 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
62
   2.96% (4 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
67
   2.22% (3 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   2.22% (3 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   2.22% (3 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
84
   2.22% (3 lượt)
85
   2.22% (3 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 04/03/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

12 5 Lần Tăng 1
31 5 Lần Không tăng
45 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Tăng 1
08 3 Lần Giảm 1
14 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Tăng 1
24 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Giảm 1
50 3 Lần Tăng 1
67 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Tăng 1
79 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Không tăng
85 3 Lần Giảm 1
97 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

31 9 Lần Tăng 1
85 8 Lần Không tăng
12 7 Lần Không tăng
17 6 Lần Không tăng
72 6 Lần Không tăng
76 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

12 18 Lần Không tăng
31 17 Lần Tăng 2
02 15 Lần Giảm 1
85 15 Lần Giảm 1
47 14 Lần Không tăng
70 14 Lần Không tăng
99 14 Lần Không tăng
08 13 Lần Không tăng
19 13 Lần Không tăng
62 13 Lần Tăng 1
68 13 Lần Không tăng
69 13 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

62 (4 Ngày) (4 lần)
12 (3 Ngày) (4 lần)
67 (3 Ngày) (3 lần)
76 (3 Ngày) (3 lần)
17 (2 Ngày) (2 lần)
22 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

15      20 lần
41      20 lần
23      17 lần
83      17 lần
96      14 lần
03      12 lần
49      12 lần
20      11 lần
52      11 lần
05      8 lần
48      8 lần
51      8 lần
58      8 lần
92      8 lần
93      8 lần
13      7 lần
16      7 lần
19      7 lần
44      7 lần
82      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
18 Lần 7
0 14 Lần 5
16 Lần 4
1 15 Lần 9
10 Lần 4
2 18 Lần 4
18 Lần 6
3 5 Lần 1
11 Lần 1
4 17 Lần 3
7 Lần 1
5 12 Lần 1
16 Lần 3
6 10 Lần 3
20 Lần 8
7 21 Lần 1
12 Lần 1
8 14 Lần 2
7 Lần 0
9 9 Lần 0