www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

01
   1.48% (2 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   2.96% (4 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
19
   2.96% (4 lượt)
20
   2.22% (3 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   2.96% (4 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   2.22% (3 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   2.22% (3 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   2.22% (3 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   2.96% (4 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 01/10/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 4 Lần Tăng 1
19 4 Lần Không tăng
52 4 Lần Không tăng
73 4 Lần Không tăng
02 3 Lần Không tăng
12 3 Lần Tăng 1
20 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Không tăng
50 3 Lần Không tăng
61 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Tăng 1
69 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 7 Lần Không tăng
19 6 Lần Không tăng
45 6 Lần Tăng 1
47 6 Lần Không tăng
52 6 Lần Tăng 1
96 6 Lần Tăng 1
99 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 15 Lần Không tăng
64 15 Lần Không tăng
86 14 Lần Không tăng
19 13 Lần Không tăng
63 13 Lần Không tăng
94 13 Lần Không tăng
99 13 Lần Tăng 1
29 12 Lần Tăng 1
52 12 Lần Không tăng
68 12 Lần Tăng 1
73 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

89 (3 Ngày) (3 lần)
45 (2 Ngày) (2 lần)
57 (2 Ngày) (2 lần)
64 (2 Ngày) (2 lần)
69 (2 Ngày) (2 lần)
73 (2 Ngày) (2 lần)
78 (2 Ngày) (2 lần)
99 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95      26 lần
36      18 lần
23      14 lần
18      12 lần
24      12 lần
26      12 lần
56      10 lần
71      10 lần
76      10 lần
91      9 lần
08      7 lần
25      7 lần
67      7 lần
77      7 lần
81      7 lần
82      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 4
0 15 Lần 3
12 Lần 1
1 10 Lần 0
11 Lần 2
2 19 Lần 1
10 Lần 3
3 16 Lần 3
18 Lần 7
4 9 Lần 0
14 Lần 1
5 12 Lần 6
19 Lần 7
6 11 Lần 4
14 Lần 5
7 13 Lần 5
11 Lần 2
8 12 Lần 3
12 Lần 1
9 18 Lần 2