www.minhngoc.net.vn - Mạng xổ số Việt Nam - Xổ số Minh Ngọc™ - Đổi Số Trúng

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

01
   1.48% (2 lượt)
02
   2.96% (4 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   2.22% (3 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.22% (3 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
41
   2.22% (3 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   1.48% (2 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
83
   2.96% (4 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   2.22% (3 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 15/10/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 4 Lần Không tăng
83 4 Lần Tăng 1
06 3 Lần Giảm 1
09 3 Lần Tăng 1
12 3 Lần Tăng 1
19 3 Lần Giảm 1
21 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Tăng 1
52 3 Lần Không tăng
68 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

19 8 Lần Tăng 1
52 7 Lần Tăng 1
12 6 Lần Tăng 1
99 6 Lần Giảm 1
02 5 Lần Giảm 1
45 5 Lần Giảm 1
47 5 Lần Giảm 1
48 5 Lần Tăng 1
64 5 Lần Không tăng
69 5 Lần Không tăng
70 5 Lần Không tăng
73 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 16 Lần Không tăng
19 15 Lần Tăng 1
64 14 Lần Không tăng
99 14 Lần Không tăng
43 13 Lần Không tăng
63 13 Lần Không tăng
86 13 Lần Giảm 1
29 12 Lần Giảm 1
41 12 Lần Không tăng
47 12 Lần Tăng 1
52 12 Lần Tăng 1
68 12 Lần Giảm 1
94 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

09 (3 Ngày) (3 lần)
12 (3 Ngày) (3 lần)
11 (2 Ngày) (2 lần)
19 (2 Ngày) (2 lần)
83 (2 Ngày) (2 lần)
95 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

18      14 lần
24      14 lần
26      14 lần
56      12 lần
76      12 lần
91      11 lần
08      9 lần
81      9 lần
82      9 lần
00      7 lần
16      7 lần
55      7 lần
58      7 lần
80      7 lần
94      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 1
0 9 Lần 0
16 Lần 4
1 16 Lần 4
12 Lần 5
2 15 Lần 3
14 Lần 4
3 19 Lần 6
16 Lần 3
4 10 Lần 2
10 Lần 2
5 13 Lần 4
18 Lần 4
6 7 Lần 0
12 Lần 2
7 16 Lần 5
11 Lần 2
8 10 Lần 1
10 Lần 0
9 20 Lần 2