Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  21/08/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/02/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00239 | Ngày quay thưởng 12/02/2019

 • 01
 • 12
 • 17
 • 34
 • 48
 • 49
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 48,334,463,400đ
Jackpot 2         0 5,485,187,800đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      836 500,000đ
Giải ba     15,780 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/02/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00238 | Ngày quay thưởng 09/02/2019

 • 02
 • 14
 • 15
 • 44
 • 46
 • 50
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 46,036,778,250đ
Jackpot 2         0 5,229,889,450đ
Giải nhất       2 40,000,000đ
Giải nhì      307 500,000đ
Giải ba     7,734 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/02/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00237 | Ngày quay thưởng 07/02/2019

 • 20
 • 27
 • 28
 • 32
 • 47
 • 50
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 44,397,880,500đ
Jackpot 2         0 5,047,789,700đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      382 500,000đ
Giải ba     8,264 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/02/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00236 | Ngày quay thưởng 02/02/2019

 • 11
 • 23
 • 27
 • 35
 • 36
 • 46
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 42,935,678,850đ
Jackpot 2         0 4,885,322,850đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      525 500,000đ
Giải ba     10,836 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 31/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00235 | Ngày quay thưởng 31/01/2019

 • 10
 • 19
 • 20
 • 28
 • 34
 • 44
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 41,293,427,700đ
Jackpot 2         0 4,702,850,500đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      486 500,000đ
Giải ba     10,752 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 29/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00234 | Ngày quay thưởng 29/01/2019

 • 15
 • 20
 • 26
 • 41
 • 45
 • 55
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 39,668,776,950đ
Jackpot 2         0 4,522,333,750đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      461 500,000đ
Giải ba     10,784 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00233 | Ngày quay thưởng 26/01/2019

 • 20
 • 27
 • 33
 • 43
 • 53
 • 54
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 37,689,645,000đ
Jackpot 2         0 4,302,430,200đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      398 500,000đ
Giải ba     8,306 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00232 | Ngày quay thưởng 24/01/2019

 • 31
 • 35
 • 38
 • 44
 • 49
 • 55
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 36,240,081,150đ
Jackpot 2         0 4,141,367,550đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      325 500,000đ
Giải ba     8,630 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00231 | Ngày quay thưởng 22/01/2019

 • 01
 • 14
 • 22
 • 40
 • 52
 • 55
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 34,615,289,550đ
Jackpot 2         0 3,960,835,150đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      385 500,000đ
Giải ba     9,470 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00230 | Ngày quay thưởng 19/01/2019

 • 13
 • 29
 • 42
 • 46
 • 51
 • 53
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 32,903,474,700đ
Jackpot 2         0 3,770,633,500đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      314 500,000đ
Giải ba     7,444 50,000đ