Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  12/08/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00334 | Ngày quay thưởng 21/09/2019

 • 02
 • 05
 • 23
 • 30
 • 42
 • 45
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,806,645,750đ
Jackpot 2         0 3,703,452,100đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      638 500,000đ
Giải ba     11,813 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00333 | Ngày quay thưởng 19/09/2019

 • 02
 • 08
 • 22
 • 34
 • 39
 • 41
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 69,277,580,400đ
Jackpot 2         0 3,533,555,950đ
Giải nhất       15 40,000,000đ
Giải nhì      570 500,000đ
Giải ba     11,156 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00332 | Ngày quay thưởng 17/09/2019

 • 03
 • 14
 • 26
 • 38
 • 43
 • 47
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 67,885,940,550đ
Jackpot 2         0 3,378,929,300đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      637 500,000đ
Giải ba     12,121 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00331 | Ngày quay thưởng 14/09/2019

 • 10
 • 36
 • 42
 • 44
 • 45
 • 54
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 66,202,794,750đ
Jackpot 2         0 3,191,913,100đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      412 500,000đ
Giải ba     10,149 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00330 | Ngày quay thưởng 12/09/2019

 • 18
 • 29
 • 32
 • 33
 • 45
 • 49
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,475,576,850đ
Jackpot 2         1 3,179,297,550đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      524 500,000đ
Giải ba     10,196 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00329 | Ngày quay thưởng 10/09/2019

 • 06
 • 09
 • 19
 • 39
 • 50
 • 54
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 62,861,898,900đ
Jackpot 2         1 4,443,960,950đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      749 500,000đ
Giải ba     13,886 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00328 | Ngày quay thưởng 07/09/2019

 • 07
 • 17
 • 31
 • 35
 • 38
 • 46
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 61,549,528,800đ
Jackpot 2         0 4,298,142,050đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      477 500,000đ
Giải ba     10,562 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00327 | Ngày quay thưởng 05/09/2019

 • 20
 • 24
 • 27
 • 30
 • 33
 • 45
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 60,028,396,500đ
Jackpot 2         0 4,129,127,350đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      413 500,000đ
Giải ba     9,396 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 03/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00326 | Ngày quay thưởng 03/09/2019

 • 13
 • 14
 • 29
 • 35
 • 41
 • 55
 • 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,394,904,150đ
Jackpot 2         0 3,947,628,200đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      445 500,000đ
Giải ba     9,859 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 31/08/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00325 | Ngày quay thưởng 31/08/2019

 • 13
 • 20
 • 23
 • 32
 • 51
 • 52
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,692,930,350đ
Jackpot 2         0 3,758,520,000đ
Giải nhất       4 40,000,000đ
Giải nhì      425 500,000đ
Giải ba     9,668 50,000đ