Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  30/09/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 26/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00375 | Ngày quay thưởng 26/12/2019

 • 05
 • 06
 • 12
 • 18
 • 23
 • 54
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 98,509,997,550đ
Jackpot 2         0 3,249,234,850đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      1,127 500,000đ
Giải ba     21,393 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 24/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00374 | Ngày quay thưởng 24/12/2019

 • 03
 • 16
 • 30
 • 34
 • 50
 • 55
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 96,266,883,900đ
Jackpot 2         2 2,050,285,925đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      793 500,000đ
Giải ba     17,237 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00373 | Ngày quay thưởng 21/12/2019

 • 05
 • 08
 • 20
 • 34
 • 37
 • 42
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 93,381,149,550đ
Jackpot 2         0 3,779,934,700đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      742 500,000đ
Giải ba     16,526 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00372 | Ngày quay thưởng 19/12/2019

 • 18
 • 22
 • 25
 • 28
 • 29
 • 34
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 91,007,696,550đ
Jackpot 2         0 3,516,217,700đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      751 500,000đ
Giải ba     15,657 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 17/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00371 | Ngày quay thưởng 17/12/2019

 • 04
 • 05
 • 14
 • 19
 • 22
 • 37
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 88,681,195,200đ
Jackpot 2         0 3,257,717,550đ
Giải nhất       17 40,000,000đ
Giải nhì      886 500,000đ
Giải ba     18,242 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00370 | Ngày quay thưởng 14/12/2019

 • 03
 • 30
 • 33
 • 34
 • 40
 • 47
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 86,361,737,250đ
Jackpot 2         1 4,724,065,750đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      663 500,000đ
Giải ba     13,081 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00369 | Ngày quay thưởng 12/12/2019

 • 01
 • 09
 • 15
 • 42
 • 49
 • 50
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 83,862,112,800đ
Jackpot 2         0 4,446,329,700đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      591 500,000đ
Giải ba     14,279 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 10/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00368 | Ngày quay thưởng 10/12/2019

 • 05
 • 20
 • 33
 • 42
 • 43
 • 49
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 81,294,373,650đ
Jackpot 2         0 4,161,025,350đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      773 500,000đ
Giải ba     16,326 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00367 | Ngày quay thưởng 07/12/2019

 • 07
 • 18
 • 38
 • 42
 • 47
 • 51
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 78,697,118,100đ
Jackpot 2         0 3,872,441,400đ
Giải nhất       19 40,000,000đ
Giải nhì      861 500,000đ
Giải ba     14,872 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00366 | Ngày quay thưởng 05/12/2019

 • 09
 • 11
 • 16
 • 27
 • 35
 • 40
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 76,939,767,750đ
Jackpot 2         0 3,677,180,250đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      662 500,000đ
Giải ba     14,493 50,000đ