Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  03/06/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 27/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00220 | Ngày quay thưởng 27/12/2018

 • 05
 • 20
 • 33
 • 42
 • 43
 • 50
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 60,350,101,500đ
Jackpot 2         0 3,198,677,150đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      604 500,000đ
Giải ba     11,273 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 25/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00219 | Ngày quay thưởng 25/12/2018

 • 03
 • 09
 • 17
 • 21
 • 23
 • 51
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 58,562,007,150đ
Jackpot 2         1 3,763,148,550đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      808 500,000đ
Giải ba     15,688 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 22/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00218 | Ngày quay thưởng 22/12/2018

 • 03
 • 08
 • 16
 • 35
 • 39
 • 52
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 56,763,061,950đ
Jackpot 2         0 3,563,265,750đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      693 500,000đ
Giải ba     13,287 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 20/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00217 | Ngày quay thưởng 20/12/2018

 • 08
 • 17
 • 24
 • 33
 • 34
 • 44
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 55,116,976,800đ
Jackpot 2         0 3,380,367,400đ
Giải nhất       12 40,000,000đ
Giải nhì      618 500,000đ
Giải ba     12,349 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 18/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00216 | Ngày quay thưởng 18/12/2018

 • 01
 • 09
 • 15
 • 17
 • 25
 • 26
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 53,457,332,700đ
Jackpot 2         0 3,195,962,500đ
Giải nhất       13 40,000,000đ
Giải nhì      762 500,000đ
Giải ba     15,129 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 15/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00215 | Ngày quay thưởng 15/12/2018

 • 14
 • 17
 • 49
 • 52
 • 53
 • 55
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 51,693,670,200đ
Jackpot 2         1 4,500,296,150đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      517 500,000đ
Giải ba     11,277 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 13/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00214 | Ngày quay thưởng 13/12/2018

 • 02
 • 11
 • 14
 • 36
 • 49
 • 55
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 49,539,451,350đ
Jackpot 2         0 4,260,938,500đ
Giải nhất       5 40,000,000đ
Giải nhì      498 500,000đ
Giải ba     10,572 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 11/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00213 | Ngày quay thưởng 11/12/2018

 • 01
 • 05
 • 11
 • 37
 • 39
 • 44
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 47,620,664,400đ
Jackpot 2         0 4,047,739,950đ
Giải nhất       7 40,000,000đ
Giải nhì      702 500,000đ
Giải ba     13,818 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 08/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00212 | Ngày quay thưởng 08/12/2018

 • 03
 • 06
 • 09
 • 31
 • 48
 • 54
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 45,711,703,650đ
Jackpot 2         0 3,835,633,200đ
Giải nhất       6 40,000,000đ
Giải nhì      504 500,000đ
Giải ba     10,771 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 06/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00211 | Ngày quay thưởng 06/12/2018

 • 09
 • 13
 • 23
 • 27
 • 39
 • 42
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 43,892,386,050đ
Jackpot 2         0 3,633,486,800đ
Giải nhất       18 40,000,000đ
Giải nhì      712 500,000đ
Giải ba     12,905 50,000đ