Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  08/07/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4780
  B
  5226
  C
  1089
  D
  3098
  E
  0360
  G
  3757
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  C
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00473 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 5226
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4780
 • 1089
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3098
 • 0360
 • 3757
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 226
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 286 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4416
   B
   3400
   C
   7035
   D
   3524
   E
   0454
   G
   0910
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00472 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0454
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0910
 • 3400
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4416
 • 7035
 • 3524
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 454
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 320 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6890
   B
   4407
   C
   4855
   D
   6121
   E
   3080
   G
   1464
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00471 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4407
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6121
 • 1464
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6890
 • 4855
 • 3080
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 407
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 07
 • 363 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5089
   B
   8361
   C
   3376
   D
   4590
   E
   8866
   G
   0647
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00470 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8361
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3376
 • 0647
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5089
 • 4590
 • 8866
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 361
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 312 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6067
   B
   2117
   C
   5564
   D
   8701
   E
   1977
   G
   8290
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00469 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8290
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8701
 • 1977
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6067
 • 2117
 • 5564
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 290
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 252 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9330
   B
   2607
   C
   3155
   D
   0698
   E
   7003
   G
   3379
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00468 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9330
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3379
 • 0698
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2607
 • 3155
 • 7003
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 330
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 30
 • 328 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8285
   B
   5123
   C
   8300
   D
   9058
   E
   0124
   G
   8689
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00467 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0124
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8689
 • 8300
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8285
 • 5123
 • 9058
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 124
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 24
 • 450 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7730
   B
   8010
   C
   1705
   D
   7863
   E
   9507
   G
   6047
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00466 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1705
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9507
 • 6047
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7730
 • 8010
 • 7863
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 705
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 05
 • 197 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4015
   B
   7402
   C
   6096
   D
   7177
   E
   8059
   G
   2127
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00465 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6096
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2127
 • 8059
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4015
 • 7402
 • 7177
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 096
 • 12 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 398 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7709
   B
   5301
   C
   2406
   D
   7188
   E
   6228
   G
   4016
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00464 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7709
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6228
 • 2406
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5301
 • 7188
 • 4016
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 709
 • 97 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 516 vé