Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  13/06/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/05/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  7975
  B
  5253
  C
  3760
  D
  6024
  E
  3012
  G
  8732
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  B
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00683 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3760
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6024
 • 5253
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7975
 • 3012
 • 8732
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 760
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 60
 • 268 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/05/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0312
   B
   0913
   C
   9360
   D
   4215
   E
   7609
   G
   9441
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00682 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0913
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0312
 • 7609
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9360
 • 4215
 • 9441
 • 1 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 913
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 13
 • 490 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/05/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3380
   B
   6756
   C
   4173
   D
   0184
   E
   9709
   G
   8485
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00681 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8485
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9709
 • 3380
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6756
 • 4173
 • 0184
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 485
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 85
 • 186 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0372
   B
   2092
   C
   2718
   D
   9697
   E
   4411
   G
   0469
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00680 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2092
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0469
 • 4411
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0372
 • 2718
 • 9697
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 092
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 92
 • 307 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6183
   B
   7225
   C
   8250
   D
   5067
   E
   5239
   G
   1876
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00679 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6183
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8250
 • 5067
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7225
 • 5239
 • 1876
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 183
 • 67 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 83
 • 537 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6920
   B
   8545
   C
   6757
   D
   4537
   E
   1688
   G
   8974
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00678 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4537
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1688
 • 6920
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8545
 • 6757
 • 8974
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 537
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 289 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0747
   B
   0753
   C
   7026
   D
   6023
   E
   4423
   G
   9877
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00677 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0753
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7026
 • 0747
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6023
 • 4423
 • 9877
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 753
 • 75 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 335 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4767
   B
   1857
   C
   5424
   D
   9049
   E
   4752
   G
   2869
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00676 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4767
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2869
 • 1857
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5424
 • 9049
 • 4752
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 767
 • 94 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 430 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0839
   B
   0016
   C
   8132
   D
   5863
   E
   3758
   G
   0075
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00675 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5863
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0839
 • 0075
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0016
 • 8132
 • 3758
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 863
 • 66 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 63
 • 426 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/04/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5368
   B
   8020
   C
   9436
   D
   0797
   E
   7682
   G
   6443
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00674 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7682
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6443
 • 5368
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8020
 • 9436
 • 0797
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 682
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 436 vé