Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  11/12/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/02/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  3018
  B
  0983
  C
  2015
  D
  9317
  E
  0299
  G
  2657
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  A
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00346 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 0299
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9317
 • 3018
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0983
 • 2015
 • 2657
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 299
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 736 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1913
   B
   9696
   C
   4118
   D
   0406
   E
   9579
   G
   3810
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00345 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1913
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4118
 • 0406
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9696
 • 9579
 • 3810
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 913
 • 134 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 13
 • 492 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/02/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7855
   B
   9660
   C
   7683
   D
   2323
   E
   3695
   G
   7379
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00344 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7379
 • 15 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2323
 • 3695
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7855
 • 9660
 • 7683
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 379
 • 175 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 79
 • 1,261 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4549
   B
   3878
   C
   0077
   D
   8569
   E
   2534
   G
   8408
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00343 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0077
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8569
 • 8408
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4549
 • 3878
 • 2534
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 077
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 752 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1814
   B
   6190
   C
   0523
   D
   7908
   E
   5087
   G
   3485
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00342 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7908
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6190
 • 0523
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1814
 • 5087
 • 3485
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 908
 • 55 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 576 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9662
   B
   9191
   C
   7559
   D
   9095
   E
   3576
   G
   5416
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00341 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9191
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9662
 • 9095
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7559
 • 3576
 • 5416
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 191
 • 69 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 370 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6741
   B
   6252
   C
   8427
   D
   9394
   E
   4282
   G
   5895
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00340 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5895
 • 24 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6741
 • 9394
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6252
 • 8427
 • 4282
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 895
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 375 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3174
   B
   4632
   C
   7330
   D
   2773
   E
   4149
   G
   3436
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00339 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2773
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7330
 • 3174
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4632
 • 4149
 • 3436
 • 22 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 773
 • 69 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 542 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4862
   B
   3902
   C
   3960
   D
   7001
   E
   8546
   G
   3925
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00338 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3960
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8546
 • 7001
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4862
 • 3902
 • 3925
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 960
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 60
 • 322 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7862
   B
   4572
   C
   5350
   D
   4228
   E
   0598
   G
   7147
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00337 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7862
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4228
 • 0598
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4572
 • 5350
 • 7147
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 862
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 62
 • 603 vé