Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  23/02/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/09/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6354
  B
  3075
  C
  0407
  D
  9494
  E
  7019
  G
  4577
  Lần quay xác định ví trí giải:
  G
  E
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00437 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6354
 • 17 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4577
 • 7019
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3075
 • 0407
 • 9494
 • 68 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 354
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 340 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0312
   B
   6234
   C
   4916
   D
   6619
   E
   6266
   G
   1301
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00436 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4916
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6266
 • 1301
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0312
 • 6234
 • 6619
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 916
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 16
 • 246 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0511
   B
   6728
   C
   0250
   D
   5843
   E
   0446
   G
   6755
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00435 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0250
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0511
 • 6755
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6728
 • 5843
 • 0446
 • 24 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 250
 • 55 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 50
 • 359 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5725
   B
   8237
   C
   4738
   D
   8175
   E
   8742
   G
   6853
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00434 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6853
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5725
 • 8742
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8237
 • 4738
 • 8175
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 853
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 355 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2869
   B
   6433
   C
   0252
   D
   9537
   E
   7901
   G
   1930
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00433 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0252
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1930
 • 2869
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6433
 • 9537
 • 7901
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 252
 • 46 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 52
 • 789 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6952
   B
   2367
   C
   2473
   D
   1636
   E
   8951
   G
   1077
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00432 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2367
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8951
 • 2473
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6952
 • 1636
 • 1077
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 367
 • 44 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 355 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4012
   B
   9328
   C
   7962
   D
   1873
   E
   8123
   G
   4545
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00431 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8123
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7962
 • 1873
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4012
 • 9328
 • 4545
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 123
 • 47 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 23
 • 467 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9731
   B
   1599
   C
   4359
   D
   6342
   E
   1566
   G
   3459
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00430 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9731
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3459
 • 1599
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4359
 • 6342
 • 1566
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 731
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 352 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6522
   B
   9696
   C
   1991
   D
   8490
   E
   9608
   G
   2332
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00429 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1991
 • 21 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6522
 • 8490
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9696
 • 9608
 • 2332
 • 41 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 991
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 394 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/08/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9731
   B
   3077
   C
   1525
   D
   7231
   E
   7180
   G
   9583
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00428 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9731
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3077
 • 7231
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1525
 • 7180
 • 9583
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 731
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 443 vé