Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  20/01/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/01/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6707
  B
  2164
  C
  4143
  D
  1456
  E
  3733
  G
  1286
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  G
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00636 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 4143
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6707
 • 1286
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2164
 • 1456
 • 3733
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 143
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 43
 • 311 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6899
   B
   4419
   C
   0622
   D
   3007
   E
   9967
   G
   7147
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00635 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6899
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3007
 • 7147
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4419
 • 0622
 • 9967
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 899
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 99
 • 461 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6390
   B
   8177
   C
   7852
   D
   0025
   E
   7475
   G
   1885
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00634 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7475
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0025
 • 6390
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8177
 • 7852
 • 1885
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 475
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 75
 • 371 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3225
   B
   1652
   C
   3772
   D
   2093
   E
   6767
   G
   2017
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00633 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6767
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1652
 • 3772
 • 76 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3225
 • 2093
 • 2017
 • 20 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 767
 • 42 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 411 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4581
   B
   0367
   C
   6747
   D
   3887
   E
   4260
   G
   8938
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00632 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0367
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3887
 • 4581
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6747
 • 4260
 • 8938
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 367
 • 51 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 380 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9963
   B
   7931
   C
   3479
   D
   1458
   E
   5318
   G
   7979
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00631 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5318
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1458
 • 7931
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9963
 • 3479
 • 7979
 • 54 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 318
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 18
 • 420 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 31/12/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2177
   B
   7638
   C
   4041
   D
   7454
   E
   2808
   G
   5288
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00630 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2808
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4041
 • 2177
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7638
 • 7454
 • 5288
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 808
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 401 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/12/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6011
   B
   9394
   C
   4477
   D
   1522
   E
   2023
   G
   4350
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00629 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4477
 • 19 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6011
 • 2023
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9394
 • 1522
 • 4350
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 477
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 77
 • 404 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/12/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2008
   B
   1088
   C
   9376
   D
   6132
   E
   9009
   G
   1190
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00628 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1088
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9376
 • 2008
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6132
 • 9009
 • 1190
 • 52 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 088
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 655 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/12/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5362
   B
   5678
   C
   2516
   D
   3933
   E
   4647
   G
   4293
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00627 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5678
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3933
 • 2516
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5362
 • 4647
 • 4293
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 678
 • 56 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 78
 • 376 vé