Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/05/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/10/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6463
  B
  5920
  C
  8398
  D
  2350
  E
  0341
  G
  1054
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  C
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00453 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 5920
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2350
 • 8398
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6463
 • 0341
 • 1054
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 920
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 20
 • 350 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0579
   B
   3385
   C
   7280
   D
   2386
   E
   2318
   G
   8702
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00452 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2318
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3385
 • 7280
 • 15 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0579
 • 2386
 • 8702
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 318
 • 45 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 18
 • 460 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8619
   B
   5495
   C
   8070
   D
   7439
   E
   4300
   G
   3655
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00451 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8070
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4300
 • 8619
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5495
 • 7439
 • 3655
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 070
 • 25 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 70
 • 297 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7416
   B
   2974
   C
   7587
   D
   9930
   E
   8649
   G
   3772
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00450 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2974
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7416
 • 8649
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7587
 • 9930
 • 3772
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 974
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 74
 • 505 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9974
   B
   0515
   C
   0146
   D
   1384
   E
   8462
   G
   4760
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00449 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4760
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9974
 • 1384
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0515
 • 0146
 • 8462
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 760
 • 13 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 60
 • 212 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5249
   B
   5352
   C
   2887
   D
   1007
   E
   6269
   G
   4214
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00448 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6269
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5352
 • 2887
 • 47 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5249
 • 1007
 • 4214
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 269
 • 71 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 69
 • 621 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5546
   B
   0883
   C
   7719
   D
   8936
   E
   1466
   G
   5092
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00447 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8936
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5092
 • 0883
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5546
 • 7719
 • 1466
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 936
 • 51 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 36
 • 317 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/10/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7620
   B
   5408
   C
   6761
   D
   3025
   E
   8022
   G
   8938
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00446 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3025
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5408
 • 8938
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7620
 • 6761
 • 8022
 • 1 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 025
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 25
 • 660 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4825
   B
   7352
   C
   5484
   D
   5804
   E
   3106
   G
   2497
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00445 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7352
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3106
 • 4825
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5484
 • 5804
 • 2497
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 352
 • 44 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 52
 • 586 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/09/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0673
   B
   3126
   C
   9258
   D
   6500
   E
   0113
   G
   1866
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00444 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9258
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1866
 • 3126
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0673
 • 6500
 • 0113
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 258
 • 33 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 366 vé