Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  06/12/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  1984
  B
  0109
  C
  7226
  D
  0316
  E
  6121
  G
  8609
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  E
  G
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00402 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 8609
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1984
 • 6121
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0109
 • 7226
 • 0316
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 609
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 452 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6494
   B
   9745
   C
   8136
   D
   9552
   E
   1412
   G
   5234
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00401 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6494
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1412
 • 9552
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9745
 • 8136
 • 5234
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 494
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 353 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4797
   B
   7771
   C
   5043
   D
   6945
   E
   0247
   G
   5224
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00400 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4797
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7771
 • 0247
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5043
 • 6945
 • 5224
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 797
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 459 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9885
   B
   8812
   C
   9281
   D
   3258
   E
   0352
   G
   3604
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00399 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3604
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9281
 • 0352
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9885
 • 8812
 • 3258
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 604
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 328 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7644
   B
   8758
   C
   5386
   D
   9405
   E
   2461
   G
   1669
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00398 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8758
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1669
 • 2461
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7644
 • 5386
 • 9405
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 758
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 548 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3073
   B
   8138
   C
   8310
   D
   7650
   E
   2162
   G
   0794
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00397 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0794
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8310
 • 8138
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3073
 • 7650
 • 2162
 • 87 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 794
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 321 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1910
   B
   1942
   C
   8680
   D
   5325
   E
   7407
   G
   3634
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00396 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1942
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7407
 • 3634
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1910
 • 8680
 • 5325
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 942
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 524 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3181
   B
   7325
   C
   3031
   D
   5618
   E
   0066
   G
   1468
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00395 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3181
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1468
 • 0066
 • 28 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7325
 • 3031
 • 5618
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 181
 • 106 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 81
 • 572 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1010
   B
   1171
   C
   7841
   D
   2426
   E
   1290
   G
   9600
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00394 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9600
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7841
 • 1010
 • 36 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1171
 • 2426
 • 1290
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 600
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 00
 • 429 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/05/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2458
   B
   8716
   C
   2563
   D
   0605
   E
   8189
   G
   7786
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00393 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2563
 • 88 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0605
 • 2458
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8716
 • 8189
 • 7786
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 563
 • 52 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 63
 • 630 vé