Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  27/05/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/11/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4864
  B
  1594
  C
  3807
  D
  6808
  E
  6644
  G
  9896
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  D
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ năm Kỳ vé: #00313 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6644
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4864
 • 6808
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1594
 • 3807
 • 9896
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 644
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 44
 • 470 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1944
   B
   7107
   C
   4258
   D
   5179
   E
   7871
   G
   3322
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00312 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3322
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7871
 • 4258
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1944
 • 7107
 • 5179
 • 39 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 322
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 538 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8020
   B
   8253
   C
   6711
   D
   5843
   E
   4408
   G
   6559
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00311 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8253
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8020
 • 6711
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5843
 • 4408
 • 6559
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 253
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 551 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9926
   B
   1449
   C
   0439
   D
   2990
   E
   1015
   G
   9304
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00310 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0439
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1015
 • 1449
 • 119 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9926
 • 2990
 • 9304
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 439
 • 72 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 39
 • 951 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7077
   B
   1222
   C
   5789
   D
   0681
   E
   2459
   G
   2944
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00309 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0681
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2944
 • 1222
 • 35 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7077
 • 5789
 • 2459
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 681
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 81
 • 720 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4315
   B
   5738
   C
   8702
   D
   1046
   E
   2963
   G
   9723
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00308 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8702
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5738
 • 4315
 • 29 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1046
 • 2963
 • 9723
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 702
 • 75 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 471 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4473
   B
   5565
   C
   1917
   D
   4053
   E
   3431
   G
   5469
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00307 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3431
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5565
 • 5469
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4473
 • 1917
 • 4053
 • 19 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 431
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 31
 • 494 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6214
   B
   8461
   C
   8231
   D
   7418
   E
   0700
   G
   2914
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00306 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8461
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7418
 • 0700
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6214
 • 8231
 • 2914
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 461
 • 66 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 426 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4718
   B
   6548
   C
   5010
   D
   5424
   E
   6132
   G
   1406
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00305 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1406
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6548
 • 6132
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4718
 • 5010
 • 5424
 • 54 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 406
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 06
 • 381 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0662
   B
   4014
   C
   2683
   D
   0418
   E
   6238
   G
   8904
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00304 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4014
 • 12 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2683
 • 0418
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0662
 • 6238
 • 8904
 • 21 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 014
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 14
 • 448 vé