Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  07/03/2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/02/2021
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9491
  B
  0053
  C
  8900
  D
  3496
  E
  3090
  G
  5583
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  B
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00652 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 9491
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3496
 • 0053
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8900
 • 3090
 • 5583
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 491
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 91
 • 390 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3568
   B
   1107
   C
   3451
   D
   6357
   E
   5492
   G
   2641
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00651 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3568
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6357
 • 5492
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1107
 • 3451
 • 2641
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 568
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 687 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2096
   B
   2177
   C
   7534
   D
   1637
   E
   2389
   G
   2692
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00650 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1637
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2389
 • 2177
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2096
 • 7534
 • 2692
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 637
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 391 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0308
   B
   2908
   C
   5982
   D
   9739
   E
   0829
   G
   1731
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00649 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0829
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9739
 • 1731
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0308
 • 2908
 • 5982
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 829
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 318 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9161
   B
   7711
   C
   5662
   D
   6241
   E
   8895
   G
   1377
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00648 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9161
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8895
 • 1377
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7711
 • 5662
 • 6241
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 161
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 309 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8743
   B
   1841
   C
   3317
   D
   8828
   E
   7850
   G
   9304
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00647 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1841
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7850
 • 9304
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8743
 • 3317
 • 8828
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 841
 • 24 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 259 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0673
   B
   6741
   C
   2757
   D
   6279
   E
   6494
   G
   9773
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00646 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6741
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6279
 • 0673
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2757
 • 6494
 • 9773
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 741
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 41
 • 376 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0748
   B
   4097
   C
   1619
   D
   6641
   E
   8094
   G
   7318
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00645 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4097
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8094
 • 1619
 • 16 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0748
 • 6641
 • 7318
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 097
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 386 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/02/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6239
   B
   6385
   C
   8164
   D
   2368
   E
   2499
   G
   3464
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00644 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3464
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6239
 • 6385
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8164
 • 2368
 • 2499
 • 32 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 464
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 64
 • 308 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/01/2021
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3633
   B
   6730
   C
   3983
   D
   8767
   E
   2365
   G
   5650
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00643 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3633
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6730
 • 5650
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3983
 • 8767
 • 2365
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 633
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 33
 • 588 vé