Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
 THÔNG BÁO: Tạm dừng dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 góp phần phòng chống dịch Covid - 19 
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  01/04/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/03/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  1257
  B
  7366
  C
  2635
  D
  7548
  E
  4980
  G
  4906
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  C
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00520 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 1257
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7548
 • 2635
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7366
 • 4980
 • 4906
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 257
 • 28 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 57
 • 279 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 21/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5001
   B
   7155
   C
   4250
   D
   4147
   E
   2280
   G
   8886
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00519 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4147
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5001
 • 2280
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7155
 • 4250
 • 8886
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 147
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 47
 • 392 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 19/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2317
   B
   3168
   C
   1658
   D
   5555
   E
   5145
   G
   0846
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00518 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0846
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5145
 • 5555
 • 18 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2317
 • 3168
 • 1658
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 846
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 46
 • 295 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5115
   B
   8910
   C
   9064
   D
   9725
   E
   1900
   G
   3737
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00517 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3737
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9064
 • 1900
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5115
 • 8910
 • 9725
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 737
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 37
 • 266 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4959
   B
   9617
   C
   2028
   D
   3114
   E
   3225
   G
   6167
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00516 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3225
 • 6 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9617
 • 4959
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2028
 • 3114
 • 6167
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 225
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 25
 • 327 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3001
   B
   7194
   C
   4166
   D
   3319
   E
   8157
   G
   0923
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00515 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7194
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3001
 • 8157
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4166
 • 3319
 • 0923
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 194
 • 76 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 202 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8612
   B
   6323
   C
   4685
   D
   4009
   E
   3005
   G
   9726
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00514 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9726
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4685
 • 4009
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8612
 • 6323
 • 3005
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 726
 • 33 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 413 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7134
   B
   4972
   C
   9894
   D
   2271
   E
   7900
   G
   7207
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00513 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4972
 • 16 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2271
 • 7134
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9894
 • 7900
 • 7207
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 972
 • 48 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 72
 • 423 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5357
   B
   3238
   C
   1308
   D
   8902
   E
   0258
   G
   0242
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00512 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5357
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0258
 • 0242
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3238
 • 1308
 • 8902
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 357
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 57
 • 376 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/03/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7980
   B
   0317
   C
   0938
   D
   2136
   E
   5314
   G
   2056
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00511 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2136
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2056
 • 5314
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7980
 • 0317
 • 0938
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 136
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 36
 • 315 vé