Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  10/07/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/06/2020
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  4333
  B
  5091
  C
  3746
  D
  2059
  E
  7855
  G
  6566
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  B
  G
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00552 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6566
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3746
 • 5091
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4333
 • 2059
 • 7855
 • 2 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 566
 • 35 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 536 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1128
   B
   8986
   C
   2782
   D
   6393
   E
   6220
   G
   5239
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00551 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2782
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6393
 • 5239
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1128
 • 8986
 • 6220
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 782
 • 16 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 353 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7252
   B
   7552
   C
   7518
   D
   3426
   E
   2803
   G
   8997
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00550 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8997
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3426
 • 7252
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7552
 • 7518
 • 2803
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 997
 • 15 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 291 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5370
   B
   0389
   C
   0357
   D
   6345
   E
   9459
   G
   3750
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00549 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9459
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3750
 • 6345
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5370
 • 0389
 • 0357
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 459
 • 41 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 59
 • 464 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8226
   B
   3598
   C
   0334
   D
   3842
   E
   0454
   G
   7000
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00548 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0334
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3842
 • 3598
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8226
 • 0454
 • 7000
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 334
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 34
 • 337 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5527
   B
   3884
   C
   6127
   D
   4784
   E
   4208
   G
   0244
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00547 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6127
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4208
 • 0244
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5527
 • 3884
 • 4784
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 127
 • 31 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 27
 • 533 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 16/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7611
   B
   3333
   C
   2148
   D
   9980
   E
   6370
   G
   4827
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00546 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3333
 • 23 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7611
 • 2148
 • 3 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9980
 • 6370
 • 4827
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 333
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 33
 • 401 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8125
   B
   8981
   C
   3887
   D
   7490
   E
   5838
   G
   5756
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00545 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7490
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3887
 • 5838
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8125
 • 8981
 • 5756
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 490
 • 20 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 406 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0135
   B
   1082
   C
   0911
   D
   7439
   E
   3042
   G
   3093
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00544 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0135
 • 7 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0911
 • 3093
 • 49 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1082
 • 7439
 • 3042
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 135
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 35
 • 392 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/06/2020
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1814
   B
   5900
   C
   0077
   D
   8927
   E
   7475
   G
   6876
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   A
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00543 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5900
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7475
 • 1814
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0077
 • 8927
 • 6876
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 900
 • 46 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 00
 • 445 vé