Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  30/09/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 14/12/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  5406
  B
  6066
  C
  9194
  D
  2802
  E
  8582
  G
  5808
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  B
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00478 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 2802
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5406
 • 6066
 • 17 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9194
 • 8582
 • 5808
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 802
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 299 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6019
   B
   6150
   C
   6241
   D
   8217
   E
   7794
   G
   2082
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00477 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6019
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8217
 • 7794
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6150
 • 6241
 • 2082
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 019
 • 117 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 583 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9545
   B
   5407
   C
   3189
   D
   1192
   E
   0022
   G
   5255
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00476 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0022
 • 17 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1192
 • 5255
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9545
 • 5407
 • 3189
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 022
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 373 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 07/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4935
   B
   2009
   C
   9954
   D
   5131
   E
   4504
   G
   9249
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00475 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2009
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4935
 • 9249
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9954
 • 5131
 • 4504
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 009
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 489 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4190
   B
   8356
   C
   1601
   D
   0832
   E
   2838
   G
   2572
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00474 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2838
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4190
 • 8356
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1601
 • 0832
 • 2572
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 838
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 38
 • 560 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/12/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4780
   B
   5226
   C
   1089
   D
   3098
   E
   0360
   G
   3757
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00473 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5226
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4780
 • 1089
 • 27 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3098
 • 0360
 • 3757
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 226
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 26
 • 286 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 30/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4416
   B
   3400
   C
   7035
   D
   3524
   E
   0454
   G
   0910
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00472 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0454
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0910
 • 3400
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4416
 • 7035
 • 3524
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 454
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 54
 • 320 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 28/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6890
   B
   4407
   C
   4855
   D
   6121
   E
   3080
   G
   1464
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00471 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4407
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6121
 • 1464
 • 12 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6890
 • 4855
 • 3080
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 407
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 07
 • 363 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 26/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5089
   B
   8361
   C
   3376
   D
   4590
   E
   8866
   G
   0647
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00470 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8361
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3376
 • 0647
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5089
 • 4590
 • 8866
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 361
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 61
 • 312 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 23/11/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6067
   B
   2117
   C
   5564
   D
   8701
   E
   1977
   G
   8290
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00469 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8290
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8701
 • 1977
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6067
 • 2117
 • 5564
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 290
 • 36 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 90
 • 252 vé