Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  03/06/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0591
  B
  4173
  C
  3909
  D
  1301
  E
  3415
  G
  6803
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  D
  E
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00336 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3415
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0591
 • 1301
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4173
 • 3909
 • 6803
 • 28 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 415
 • 70 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 15
 • 963 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 12/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3727
   B
   7390
   C
   1297
   D
   6661
   E
   0420
   G
   8107
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00335 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1297
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 3727
 • 8107
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7390
 • 6661
 • 0420
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 297
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 478 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0393
   B
   7813
   C
   4523
   D
   1373
   E
   8503
   G
   6370
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   G
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00334 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0393
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1373
 • 6370
 • 21 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7813
 • 4523
 • 8503
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 393
 • 53 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 427 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4457
   B
   0639
   C
   4311
   D
   5008
   E
   8580
   G
   2127
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00333 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8580
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5008
 • 4457
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0639
 • 4311
 • 2127
 • 14 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 580
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 80
 • 551 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 05/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6333
   B
   7215
   C
   5042
   D
   2095
   E
   2828
   G
   1503
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00332 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1503
 • Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5042
 • 2828
 • Giải ba
  3,000,000đ
 • 6333
 • 7215
 • 2095
 • Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 503
 • Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 03/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7918
   B
   1521
   C
   4872
   D
   5829
   E
   7376
   G
   1640
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00331 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5829
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7918
 • 1521
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4872
 • 7376
 • 1640
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 829
 • 23 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 29
 • 443 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/01/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3798
   B
   5423
   C
   0221
   D
   1460
   E
   4276
   G
   6160
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00330 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3798
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1460
 • 4276
 • 49 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5423
 • 0221
 • 6160
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 798
 • 51 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 332 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2945
   B
   5398
   C
   8896
   D
   6195
   E
   0349
   G
   8870
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00329 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5398
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0349
 • 8896
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2945
 • 6195
 • 8870
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 398
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 354 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9680
   B
   0959
   C
   1890
   D
   7464
   E
   9222
   G
   7022
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00328 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9222
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1890
 • 7464
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9680
 • 0959
 • 7022
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 222
 • 100 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 782 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5402
   B
   3742
   C
   8866
   D
   6286
   E
   6140
   G
   6291
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00327 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3742
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6286
 • 8866
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5402
 • 6140
 • 6291
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 742
 • 148 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 496 vé