Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/05/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  5402
  B
  3742
  C
  8866
  D
  6286
  E
  6140
  G
  6291
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  C
  B
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00327 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3742
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6286
 • 8866
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5402
 • 6140
 • 6291
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 742
 • 148 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 496 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0148
   B
   6418
   C
   9235
   D
   7517
   E
   7765
   G
   3967
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00326 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3967
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0148
 • 7517
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6418
 • 9235
 • 7765
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 967
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 503 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5957
   B
   4445
   C
   2953
   D
   3615
   E
   4900
   G
   8083
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00326 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4445
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8083
 • 2953
 • 72 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5957
 • 3615
 • 4900
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 445
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 417 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9208
   B
   0227
   C
   3214
   D
   6493
   E
   0131
   G
   5608
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00325 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5608
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0131
 • 0227
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9208
 • 3214
 • 6493
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 608
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 545 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3972
   B
   9356
   C
   2073
   D
   7359
   E
   9626
   G
   2937
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00324 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2073
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9626
 • 7359
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3972
 • 9356
 • 2937
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 073
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 824 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7744
   B
   3084
   C
   7135
   D
   4468
   E
   9948
   G
   5122
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00322 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4468
 • 27 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7135
 • 5122
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7744
 • 3084
 • 9948
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 468
 • 83 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 952 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4140
   B
   3960
   C
   4284
   D
   1618
   E
   1003
   G
   4364
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00321 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1003
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1618
 • 4284
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4140
 • 3960
 • 4364
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 003
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 476 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1836
   B
   1137
   C
   2784
   D
   6382
   E
   5873
   G
   1482
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00320 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6382
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1137
 • 2784
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1836
 • 5873
 • 1482
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 382
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 456 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7119
   B
   5390
   C
   7862
   D
   7747
   E
   1325
   G
   6365
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00319 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7119
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5390
 • 7747
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7862
 • 1325
 • 6365
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 119
 • 57 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 874 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2988
   B
   3448
   C
   8973
   D
   6244
   E
   6429
   G
   0875
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00318 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2988
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6244
 • 6429
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3448
 • 8973
 • 0875
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 988
 • 62 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 681 vé