Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  20/09/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  9208
  B
  0227
  C
  3214
  D
  6493
  E
  0131
  G
  5608
  Lần quay xác định ví trí giải:
  E
  B
  G
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00325 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 5608
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0131
 • 0227
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9208
 • 3214
 • 6493
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 608
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 545 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3972
   B
   9356
   C
   2073
   D
   7359
   E
   9626
   G
   2937
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00324 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2073
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9626
 • 7359
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3972
 • 9356
 • 2937
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 073
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 824 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7744
   B
   3084
   C
   7135
   D
   4468
   E
   9948
   G
   5122
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00322 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4468
 • 27 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7135
 • 5122
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7744
 • 3084
 • 9948
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 468
 • 83 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 952 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4140
   B
   3960
   C
   4284
   D
   1618
   E
   1003
   G
   4364
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00321 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1003
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1618
 • 4284
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4140
 • 3960
 • 4364
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 003
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 476 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1836
   B
   1137
   C
   2784
   D
   6382
   E
   5873
   G
   1482
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00320 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6382
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1137
 • 2784
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1836
 • 5873
 • 1482
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 382
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 456 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7119
   B
   5390
   C
   7862
   D
   7747
   E
   1325
   G
   6365
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00319 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7119
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5390
 • 7747
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7862
 • 1325
 • 6365
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 119
 • 57 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 874 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2988
   B
   3448
   C
   8973
   D
   6244
   E
   6429
   G
   0875
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00318 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2988
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6244
 • 6429
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3448
 • 8973
 • 0875
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 988
 • 62 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 681 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6025
   B
   1689
   C
   7578
   D
   4799
   E
   4631
   G
   3693
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00317 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3693
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7578
 • 4799
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6025
 • 1689
 • 4631
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 693
 • 93 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 386 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4879
   B
   2476
   C
   0415
   D
   9923
   E
   0073
   G
   2666
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00316 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2666
 • 18 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0073
 • 9923
 • 53 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4879
 • 2476
 • 0415
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 666
 • 164 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 631 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7294
   B
   7749
   C
   6198
   D
   3159
   E
   5899
   G
   3387
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00315 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3387
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5899
 • 3159
 • 67 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7294
 • 7749
 • 6198
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 387
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 525 vé