Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  03/06/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  1836
  B
  1137
  C
  2784
  D
  6382
  E
  5873
  G
  1482
  Lần quay xác định ví trí giải:
  B
  C
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00320 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 6382
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1137
 • 2784
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1836
 • 5873
 • 1482
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 382
 • 43 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 456 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7119
   B
   5390
   C
   7862
   D
   7747
   E
   1325
   G
   6365
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00319 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7119
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5390
 • 7747
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7862
 • 1325
 • 6365
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 119
 • 57 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 19
 • 874 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2988
   B
   3448
   C
   8973
   D
   6244
   E
   6429
   G
   0875
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00318 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2988
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6244
 • 6429
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3448
 • 8973
 • 0875
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 988
 • 62 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 88
 • 681 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6025
   B
   1689
   C
   7578
   D
   4799
   E
   4631
   G
   3693
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00317 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3693
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7578
 • 4799
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6025
 • 1689
 • 4631
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 693
 • 93 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 386 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4879
   B
   2476
   C
   0415
   D
   9923
   E
   0073
   G
   2666
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00316 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2666
 • 18 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0073
 • 9923
 • 53 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4879
 • 2476
 • 0415
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 666
 • 164 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 631 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7294
   B
   7749
   C
   6198
   D
   3159
   E
   5899
   G
   3387
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00315 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3387
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5899
 • 3159
 • 67 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7294
 • 7749
 • 6198
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 387
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 525 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2482
   B
   0515
   C
   4095
   D
   8448
   E
   7676
   G
   9303
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00314 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4095
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0515
 • 7676
 • 67 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2482
 • 8448
 • 9303
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 095
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 525 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4864
   B
   1594
   C
   3807
   D
   6808
   E
   6644
   G
   9896
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00313 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6644
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4864
 • 6808
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1594
 • 3807
 • 9896
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 644
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 44
 • 470 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1944
   B
   7107
   C
   4258
   D
   5179
   E
   7871
   G
   3322
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00312 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3322
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7871
 • 4258
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1944
 • 7107
 • 5179
 • 39 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 322
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 538 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8020
   B
   8253
   C
   6711
   D
   5843
   E
   4408
   G
   6559
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00311 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8253
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8020
 • 6711
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5843
 • 4408
 • 6559
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 253
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 551 vé