Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  15/12/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/12/2018
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  6025
  B
  1689
  C
  7578
  D
  4799
  E
  4631
  G
  3693
  Lần quay xác định ví trí giải:
  C
  D
  G
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00317 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3693
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7578
 • 4799
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6025
 • 1689
 • 4631
 • 4 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 693
 • 93 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 93
 • 386 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4879
   B
   2476
   C
   0415
   D
   9923
   E
   0073
   G
   2666
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00316 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2666
 • 18 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0073
 • 9923
 • 53 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4879
 • 2476
 • 0415
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 666
 • 164 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 66
 • 631 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7294
   B
   7749
   C
   6198
   D
   3159
   E
   5899
   G
   3387
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00315 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3387
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5899
 • 3159
 • 67 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7294
 • 7749
 • 6198
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 387
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 87
 • 525 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 24/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2482
   B
   0515
   C
   4095
   D
   8448
   E
   7676
   G
   9303
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00314 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4095
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0515
 • 7676
 • 67 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2482
 • 8448
 • 9303
 • 25 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 095
 • 34 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 95
 • 525 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4864
   B
   1594
   C
   3807
   D
   6808
   E
   6644
   G
   9896
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00313 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6644
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4864
 • 6808
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1594
 • 3807
 • 9896
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 644
 • 21 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 44
 • 470 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1944
   B
   7107
   C
   4258
   D
   5179
   E
   7871
   G
   3322
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00312 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3322
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7871
 • 4258
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1944
 • 7107
 • 5179
 • 39 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 322
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 538 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 17/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8020
   B
   8253
   C
   6711
   D
   5843
   E
   4408
   G
   6559
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00311 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8253
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8020
 • 6711
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5843
 • 4408
 • 6559
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 253
 • 32 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 53
 • 551 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9926
   B
   1449
   C
   0439
   D
   2990
   E
   1015
   G
   9304
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00310 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0439
 • 10 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1015
 • 1449
 • 119 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9926
 • 2990
 • 9304
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 439
 • 72 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 39
 • 951 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7077
   B
   1222
   C
   5789
   D
   0681
   E
   2459
   G
   2944
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00309 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0681
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 2944
 • 1222
 • 35 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7077
 • 5789
 • 2459
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 681
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 81
 • 720 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 10/11/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4315
   B
   5738
   C
   8702
   D
   1046
   E
   2963
   G
   9723
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   A
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00308 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8702
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 5738
 • 4315
 • 29 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 1046
 • 2963
 • 9723
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 702
 • 75 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 02
 • 471 vé