Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/05/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 01/01/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  3798
  B
  5423
  C
  0221
  D
  1460
  E
  4276
  G
  6160
  Lần quay xác định ví trí giải:
  D
  E
  A
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00330 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 3798
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1460
 • 4276
 • 49 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5423
 • 0221
 • 6160
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 798
 • 51 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 332 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   2945
   B
   5398
   C
   8896
   D
   6195
   E
   0349
   G
   8870
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00329 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5398
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0349
 • 8896
 • 7 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 2945
 • 6195
 • 8870
 • 9 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 398
 • 19 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 98
 • 354 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9680
   B
   0959
   C
   1890
   D
   7464
   E
   9222
   G
   7022
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   D
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00328 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9222
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1890
 • 7464
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9680
 • 0959
 • 7022
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 222
 • 100 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 22
 • 782 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5402
   B
   3742
   C
   8866
   D
   6286
   E
   6140
   G
   6291
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00327 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3742
 • 13 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6286
 • 8866
 • 30 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5402
 • 6140
 • 6291
 • 5 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 742
 • 148 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 42
 • 496 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0148
   B
   6418
   C
   9235
   D
   7517
   E
   7765
   G
   3967
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00326 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3967
 • 11 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0148
 • 7517
 • 2 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6418
 • 9235
 • 7765
 • 17 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 967
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 67
 • 503 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5957
   B
   4445
   C
   2953
   D
   3615
   E
   4900
   G
   8083
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00326 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4445
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8083
 • 2953
 • 72 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5957
 • 3615
 • 4900
 • 12 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 445
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 45
 • 417 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9208
   B
   0227
   C
   3214
   D
   6493
   E
   0131
   G
   5608
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00325 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 5608
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0131
 • 0227
 • 10 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9208
 • 3214
 • 6493
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 608
 • 30 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 08
 • 545 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3972
   B
   9356
   C
   2073
   D
   7359
   E
   9626
   G
   2937
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00324 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2073
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9626
 • 7359
 • 22 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3972
 • 9356
 • 2937
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 073
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 73
 • 824 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7744
   B
   3084
   C
   7135
   D
   4468
   E
   9948
   G
   5122
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   G
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00322 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4468
 • 27 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7135
 • 5122
 • 13 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7744
 • 3084
 • 9948
 • 3 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 468
 • 83 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 68
 • 952 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/12/2018
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4140
   B
   3960
   C
   4284
   D
   1618
   E
   1003
   G
   4364
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00321 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 1003
 • 4 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1618
 • 4284
 • 26 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 4140
 • 3960
 • 4364
 • 10 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 003
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 03
 • 476 vé