Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  06/12/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/06/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  0756
  B
  4436
  C
  6168
  D
  7258
  E
  0393
  G
  0716
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  B
  D
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ bảy Kỳ vé: #00406 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 7258
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0756
 • 4436
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6168
 • 0393
 • 0716
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 258
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 391 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8786
   B
   3855
   C
   4482
   D
   1055
   E
   1770
   G
   9747
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00405 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4482
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8786
 • 1055
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3855
 • 1770
 • 9747
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 482
 • 66 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 382 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3984
   B
   4361
   C
   3192
   D
   3175
   E
   6462
   G
   8912
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00404 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8912
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4361
 • 6462
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3984
 • 3192
 • 3175
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 912
 • 61 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 529 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8454
   B
   1074
   C
   6597
   D
   3271
   E
   8541
   G
   6173
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00403 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3271
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6173
 • 6597
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8454
 • 1074
 • 8541
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 271
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 71
 • 309 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1984
   B
   0109
   C
   7226
   D
   0316
   E
   6121
   G
   8609
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00402 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8609
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1984
 • 6121
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0109
 • 7226
 • 0316
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 609
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 452 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6494
   B
   9745
   C
   8136
   D
   9552
   E
   1412
   G
   5234
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00401 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6494
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1412
 • 9552
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9745
 • 8136
 • 5234
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 494
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 353 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 15/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   4797
   B
   7771
   C
   5043
   D
   6945
   E
   0247
   G
   5224
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00400 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4797
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7771
 • 0247
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5043
 • 6945
 • 5224
 • 16 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 797
 • 49 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 97
 • 459 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 13/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   9885
   B
   8812
   C
   9281
   D
   3258
   E
   0352
   G
   3604
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00399 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3604
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 9281
 • 0352
 • 9 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9885
 • 8812
 • 3258
 • 8 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 604
 • 40 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 04
 • 328 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 11/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   7644
   B
   8758
   C
   5386
   D
   9405
   E
   2461
   G
   1669
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00398 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8758
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1669
 • 2461
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 7644
 • 5386
 • 9405
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 758
 • 37 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 548 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 08/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3073
   B
   8138
   C
   8310
   D
   7650
   E
   2162
   G
   0794
   Lần quay xác định ví trí giải:
   C
   B
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00397 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 0794
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8310
 • 8138
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3073
 • 7650
 • 2162
 • 87 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 794
 • 22 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 321 vé