Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  15/07/2020

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 09/07/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

  A
  7288
  B
  9871
  C
  9984
  D
  9749
  E
  8842
  G
  8898
  Lần quay xác định ví trí giải:
  A
  E
  C
   
  ?
  Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
Thứ ba Kỳ vé: #00410 SL
Giải nhất
15,000,000đ
 • 9984
 • 8 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7288
 • 8842
 • 6 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9871
 • 9749
 • 8898
 • 15 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 984
 • 69 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 84
 • 563 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 06/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   5007
   B
   4434
   C
   6538
   D
   8143
   E
   2733
   G
   8501
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   B
   E
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00409 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 2733
 • 3 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8501
 • 4434
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 5007
 • 6538
 • 8143
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 733
 • 65 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 33
 • 580 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 04/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6585
   B
   7425
   C
   6625
   D
   6123
   E
   0554
   G
   1140
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00408 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6585
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 7425
 • 0554
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6625
 • 6123
 • 1140
 • 6 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 585
 • 29 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 85
 • 443 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 02/07/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6946
   B
   1570
   C
   9636
   D
   6474
   E
   6652
   G
   9396
   Lần quay xác định ví trí giải:
   D
   C
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00407 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 9396
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6474
 • 9636
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6946
 • 1570
 • 6652
 • 150 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 396
 • 54 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 96
 • 445 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 29/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   0756
   B
   4436
   C
   6168
   D
   7258
   E
   0393
   G
   0716
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   B
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00406 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 7258
 • 5 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 0756
 • 4436
 • 1 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 6168
 • 0393
 • 0716
 • 11 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 258
 • 39 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 58
 • 391 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 27/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8786
   B
   3855
   C
   4482
   D
   1055
   E
   1770
   G
   9747
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   D
   C
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00405 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 4482
 • 9 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 8786
 • 1055
 • 4 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3855
 • 1770
 • 9747
 • 7 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 482
 • 66 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 82
 • 382 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 25/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   3984
   B
   4361
   C
   3192
   D
   3175
   E
   6462
   G
   8912
   Lần quay xác định ví trí giải:
   B
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00404 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8912
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 4361
 • 6462
 • 8 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 3984
 • 3192
 • 3175
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 912
 • 61 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 12
 • 529 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 22/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   8454
   B
   1074
   C
   6597
   D
   3271
   E
   8541
   G
   6173
   Lần quay xác định ví trí giải:
   G
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ bảy Kỳ vé: #00403 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 3271
 • 0 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 6173
 • 6597
 • 11 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 8454
 • 1074
 • 8541
 • 13 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 271
 • 27 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 71
 • 309 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 20/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   1984
   B
   0109
   C
   7226
   D
   0316
   E
   6121
   G
   8609
   Lần quay xác định ví trí giải:
   A
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ năm Kỳ vé: #00402 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 8609
 • 2 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1984
 • 6121
 • 25 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 0109
 • 7226
 • 0316
 • 18 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 609
 • 50 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 09
 • 452 vé

  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D - NGÀY: 18/06/2019
  Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

   A
   6494
   B
   9745
   C
   8136
   D
   9552
   E
   1412
   G
   5234
   Lần quay xác định ví trí giải:
   E
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.
  Thứ ba Kỳ vé: #00401 SL
  Giải nhất
  15,000,000đ
 • 6494
 • 1 vé
  Giải nhì
  6,500,000đ
 • 1412
 • 9552
 • 5 vé
  Giải ba
  3,000,000đ
 • 9745
 • 8136
 • 5234
 • 33 vé
  Giải KK 1
  1,000,000đ
 • 494
 • 26 vé
  Giải KK 2
  100,000đ
 • 94
 • 353 vé