Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   2.22% (3 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   2.96% (4 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   5.19% (7 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   1.48% (2 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   2.96% (4 lượt)
67
   2.22% (3 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   4.44% (6 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 19/01/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

48 7 Lần Không tăng
73 6 Lần Tăng 1
24 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Tăng 1
09 3 Lần Giảm 1
15 3 Lần Không tăng
18 3 Lần Tăng 1
26 3 Lần Tăng 2
31 3 Lần Không tăng
34 3 Lần Tăng 1
38 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Giảm 1
56 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

48 12 Lần Tăng 1
73 8 Lần Tăng 1
09 7 Lần Không tăng
24 7 Lần Giảm 1
00 6 Lần Không tăng
15 6 Lần Giảm 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 20 Lần Tăng 1
66 15 Lần Tăng 1
09 14 Lần Không tăng
23 14 Lần Không tăng
24 14 Lần Không tăng
57 14 Lần Tăng 1
93 14 Lần Không tăng
30 13 Lần Giảm 1
31 13 Lần Không tăng
15 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Không tăng
56 12 Lần Không tăng
73 12 Lần Tăng 1
75 12 Lần Giảm 1
81 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

48 (3 Ngày) (5 lần)
66 (3 Ngày) (4 lần)
73 (3 Ngày) (6 lần)
31 (2 Ngày) (2 lần)
34 (2 Ngày) (2 lần)
64 (2 Ngày) (2 lần)
67 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

16      28 lần
97      14 lần
94      12 lần
82      11 lần
62      9 lần
95      9 lần
72      8 lần
27      7 lần
29      7 lần
60      7 lần
84      7 lần
87      7 lần
88      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 2
0 13 Lần 5
15 Lần 2
1 13 Lần 2
13 Lần 3
2 8 Lần 0
18 Lần 7
3 19 Lần 4
14 Lần 1
4 18 Lần 5
21 Lần 6
5 15 Lần 5
14 Lần 2
6 14 Lần 4
15 Lần 4
7 9 Lần 3
7 Lần 1
8 17 Lần 1
6 Lần 1
9 9 Lần 2