Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   2.22% (3 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   1.48% (2 lượt)
15
   1.48% (2 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   1.48% (2 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
26
   2.96% (4 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   2.96% (4 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   2.22% (3 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   2.96% (4 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   2.22% (3 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
81
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   2.96% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 13/01/2018

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

26 4 Lần Giảm 1
53 4 Lần Không tăng
67 4 Lần Giảm 1
96 4 Lần Không tăng
10 3 Lần Không tăng
11 3 Lần Không tăng
12 3 Lần Tăng 1
13 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Không tăng
56 3 Lần Tăng 2
59 3 Lần Tăng 1
63 3 Lần Tăng 2
71 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

72 7 Lần Tăng 1
26 6 Lần Không tăng
59 6 Lần Tăng 1
67 6 Lần Không tăng
22 5 Lần Không tăng
39 5 Lần Không tăng
56 5 Lần Tăng 2
77 5 Lần Không tăng
96 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

26 17 Lần Không tăng
72 14 Lần Không tăng
75 14 Lần Không tăng
30 13 Lần Không tăng
77 13 Lần Không tăng
84 13 Lần Tăng 1
10 12 Lần Không tăng
68 12 Lần Tăng 1
73 12 Lần Không tăng
81 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

13 (2 Ngày) (3 lần)
37 (2 Ngày) (2 lần)
63 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99      16 lần
04      14 lần
65      14 lần
90      13 lần
02      10 lần
27      10 lần
08      9 lần
74      9 lần
06      8 lần
42      8 lần
44      8 lần
55      8 lần
05      7 lần
47      7 lần
80      7 lần
88      7 lần
98      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
3 Lần 1
0 10 Lần 1
21 Lần 5
1 21 Lần 3
18 Lần 2
2 13 Lần 5
16 Lần 1
3 18 Lần 1
9 Lần 0
4 11 Lần 6
18 Lần 6
5 6 Lần 0
16 Lần 4
6 20 Lần 7
15 Lần 3
7 11 Lần 1
9 Lần 2
8 12 Lần 2
10 Lần 3
9 13 Lần 1