Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   2.96% (4 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   2.22% (3 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
29
   2.96% (4 lượt)
30
   3.70% (5 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   0.74% (1 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   0.74% (1 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   2.22% (3 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   2.22% (3 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 13/07/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

30 5 Lần Tăng 3
00 4 Lần Giảm 1
29 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Giảm 1
11 3 Lần Tăng 1
33 3 Lần Không tăng
42 3 Lần Tăng 2
45 3 Lần Tăng 1
51 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Không tăng
68 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Không tăng
95 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

00 7 Lần Giảm 1
29 7 Lần Tăng 1
62 7 Lần Không tăng
02 6 Lần Tăng 1
49 6 Lần Không tăng
54 6 Lần Giảm 1
66 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

51 14 Lần Không tăng
52 14 Lần Giảm 1
66 14 Lần Không tăng
42 13 Lần Tăng 2
43 13 Lần Không tăng
44 13 Lần Tăng 1
00 12 Lần Giảm 1
13 12 Lần Không tăng
30 12 Lần Tăng 2
34 12 Lần Không tăng
54 12 Lần Giảm 1
73 12 Lần Tăng 1
86 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

11 (3 Ngày) (3 lần)
97 (3 Ngày) (3 lần)
02 (2 Ngày) (2 lần)
19 (2 Ngày) (2 lần)
30 (2 Ngày) (4 lần)
45 (2 Ngày) (2 lần)
89 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

14      16 lần
50      15 lần
56      15 lần
76      14 lần
88      14 lần
81      13 lần
17      12 lần
12      11 lần
74      11 lần
24      10 lần
03      9 lần
22      9 lần
47      9 lần
52      8 lần
67      8 lần
69      8 lần
18      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
20 Lần 4
0 17 Lần 5
8 Lần 0
1 10 Lần 0
10 Lần 3
2 13 Lần 3
17 Lần 2
3 11 Lần 2
12 Lần 1
4 11 Lần 1
9 Lần 2
5 17 Lần 3
19 Lần 4
6 14 Lần 4
9 Lần 8
7 11 Lần 2
13 Lần 3
8 16 Lần 4
18 Lần 4
9 15 Lần 3