Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   2.22% (3 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   2.96% (4 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.96% (4 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   5.93% (8 lượt)
27
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   2.96% (4 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
37
   2.22% (3 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   2.96% (4 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
54
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
60
   1.48% (2 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   3.70% (5 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   1.48% (2 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   2.96% (4 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 22/07/2017

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

26 8 Lần Tăng 3
81 5 Lần Tăng 1
15 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Không tăng
32 4 Lần Tăng 1
44 4 Lần Tăng 1
86 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

26 9 Lần Tăng 2
32 7 Lần Tăng 1
45 7 Lần Không tăng
00 6 Lần Không tăng
10 6 Lần Tăng 1
44 6 Lần Tăng 2
90 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

26 16 Lần Tăng 3
10 15 Lần Tăng 1
92 15 Lần Không tăng
27 14 Lần Giảm 2
45 13 Lần Không tăng
84 13 Lần Giảm 1
00 12 Lần Không tăng
05 12 Lần Giảm 1
21 12 Lần Không tăng
32 12 Lần Không tăng
36 12 Lần Không tăng
44 12 Lần Tăng 2
60 12 Lần Không tăng
85 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

81 (4 Ngày) (5 lần)
32 (3 Ngày) (4 lần)
54 (3 Ngày) (3 lần)
86 (3 Ngày) (4 lần)
26 (2 Ngày) (5 lần)
49 (2 Ngày) (2 lần)
77 (2 Ngày) (2 lần)
83 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99      17 lần
79      16 lần
39      14 lần
30      13 lần
29      12 lần
40      12 lần
74      11 lần
19      10 lần
96      10 lần
03      9 lần
66      8 lần
67      8 lần
05      7 lần
08      7 lần
33      7 lần
41      7 lần
55      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 3
0 14 Lần 1
18 Lần 6
1 14 Lần 0
15 Lần 1
2 14 Lần 4
15 Lần 3
3 12 Lần 5
10 Lần 1
4 15 Lần 2
10 Lần 3
5 14 Lần 2
11 Lần 2
6 18 Lần 6
12 Lần 5
7 15 Lần 4
19 Lần 4
8 13 Lần 2
14 Lần 1
9 6 Lần 3