Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   2.96% (4 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
04
   2.22% (3 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   2.96% (4 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
17
   2.96% (4 lượt)
18
   0.74% (1 lượt)
19
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
40
   2.22% (3 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.22% (3 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   1.48% (2 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
68
   0.74% (1 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
75
   2.22% (3 lượt)
79
   3.70% (5 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
85
   1.48% (2 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   2.96% (4 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   2.22% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 01/08/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

79 5 Lần Tăng 1
01 4 Lần Tăng 3
08 4 Lần Không tăng
17 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

79 8 Lần Tăng 2
08 6 Lần Không tăng
17 6 Lần Không tăng
28 6 Lần Không tăng
40 6 Lần Không tăng
80 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

06 15 Lần Không tăng
15 15 Lần Không tăng
28 13 Lần Giảm 2
40 13 Lần Giảm 1
70 13 Lần Không tăng
79 13 Lần Tăng 2
99 13 Lần Giảm 2
02 12 Lần Không tăng
24 12 Lần Không tăng
30 12 Lần Không tăng
46 12 Lần Giảm 1
48 12 Lần Tăng 1
75 12 Lần Tăng 1
87 12 Lần Tăng 1
91 12 Lần Tăng 1
98 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

79 (3 Ngày) (4 lần)
01 (2 Ngày) (4 lần)
04 (2 Ngày) (2 lần)
48 (2 Ngày) (2 lần)
59 (2 Ngày) (2 lần)
65 (2 Ngày) (2 lần)
69 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

27      21 lần
05      12 lần
24      9 lần
14      8 lần
77      8 lần
38      7 lần
50      7 lần
53      7 lần
67      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
19 Lần 3
0 12 Lần 0
13 Lần 2
1 14 Lần 7
15 Lần 4
2 8 Lần 1
12 Lần 6
3 14 Lần 3
15 Lần 4
4 10 Lần 4
9 Lần 0
5 12 Lần 1
11 Lần 5
6 17 Lần 8
13 Lần 2
7 14 Lần 0
13 Lần 1
8 16 Lần 2
15 Lần 6
9 18 Lần 3