Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

00
   1.48% (2 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
11
   0.74% (1 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   0.74% (1 lượt)
15
   3.70% (5 lượt)
16
   2.96% (4 lượt)
17
   2.22% (3 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   2.96% (4 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   1.48% (2 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
35
   1.48% (2 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   1.48% (2 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
62
   2.22% (3 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   2.22% (3 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
77
   2.22% (3 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
87
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   2.22% (3 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   2.96% (4 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 17/02/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

15 5 Lần Không tăng
16 4 Lần Tăng 1
21 4 Lần Tăng 2
91 4 Lần Không tăng
17 3 Lần Giảm 1
39 3 Lần Không tăng
42 3 Lần Tăng 1
62 3 Lần Tăng 2
65 3 Lần Giảm 1
77 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Tăng 2
90 3 Lần Không tăng
95 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

89 8 Lần Tăng 2
16 6 Lần Tăng 1
94 6 Lần Tăng 1
12 5 Lần Không tăng
15 5 Lần Không tăng
21 5 Lần Tăng 2
32 5 Lần Tăng 1
33 5 Lần Không tăng
41 5 Lần Không tăng
44 5 Lần Không tăng
62 5 Lần Tăng 2
65 5 Lần Giảm 2
69 5 Lần Không tăng
80 5 Lần Không tăng
95 5 Lần Tăng 1
96 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

24 17 Lần Không tăng
80 15 Lần Không tăng
65 14 Lần Không tăng
69 14 Lần Không tăng
33 13 Lần Tăng 1
89 13 Lần Tăng 1
91 13 Lần Không tăng
97 13 Lần Giảm 1
10 12 Lần Không tăng
12 12 Lần Tăng 1
44 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Không tăng
58 12 Lần Không tăng
87 12 Lần Không tăng
94 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

16 (4 Ngày) (4 lần)
21 (3 Ngày) (4 lần)
12 (2 Ngày) (2 lần)
18 (2 Ngày) (2 lần)
33 (2 Ngày) (2 lần)
42 (2 Ngày) (3 lần)
62 (2 Ngày) (3 lần)
89 (2 Ngày) (3 lần)
92 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

48      17 lần
02      16 lần
46      13 lần
50      11 lần
60      11 lần
54      10 lần
61      10 lần
01      9 lần
09      8 lần
56      8 lần
71      8 lần
78      8 lần
34      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 5
0 12 Lần 2
21 Lần 1
1 15 Lần 4
17 Lần 6
2 16 Lần 6
17 Lần 3
3 10 Lần 1
11 Lần 1
4 13 Lần 5
8 Lần 3
5 16 Lần 1
14 Lần 4
6 15 Lần 6
12 Lần 2
7 15 Lần 3
10 Lần 1
8 9 Lần 2
17 Lần 1
9 14 Lần 1