Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)

02
   0.74% (1 lượt)
04
   2.96% (4 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
06
   1.48% (2 lượt)
07
   2.96% (4 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   0.74% (1 lượt)
10
   2.22% (3 lượt)
11
   1.48% (2 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   2.22% (3 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   3.70% (5 lượt)
27
   2.22% (3 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   1.48% (2 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   2.22% (3 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
43
   1.48% (2 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   2.22% (3 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
51
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
54
   1.48% (2 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
59
   1.48% (2 lượt)
61
   0.74% (1 lượt)
62
   2.96% (4 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
76
   2.22% (3 lượt)
77
   1.48% (2 lượt)
78
   1.48% (2 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   1.48% (2 lượt)
88
   1.48% (2 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
91
   0.74% (1 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Nam Định đến ngày 22/01/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

26 5 Lần Tăng 2
04 4 Lần Tăng 1
07 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Tăng 1
10 3 Lần Tăng 1
22 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Tăng 1
27 3 Lần Giảm 1
38 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Không tăng
45 3 Lần Tăng 2
69 3 Lần Tăng 1
76 3 Lần Giảm 2
80 3 Lần Không tăng
92 3 Lần Không tăng
95 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

44 8 Lần Giảm 1
07 6 Lần Tăng 1
26 6 Lần Tăng 2
62 6 Lần Không tăng
76 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

44 19 Lần Không tăng
45 17 Lần Tăng 2
84 17 Lần Giảm 1
63 14 Lần Giảm 1
11 13 Lần Không tăng
47 13 Lần Không tăng
62 13 Lần Tăng 1
07 12 Lần Tăng 1
27 12 Lần Giảm 1
38 12 Lần Không tăng
94 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

04 (3 Ngày) (4 lần)
22 (3 Ngày) (3 lần)
23 (3 Ngày) (3 lần)
26 (3 Ngày) (5 lần)
07 (2 Ngày) (2 lần)
40 (2 Ngày) (2 lần)
62 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

00      22 lần
74      17 lần
39      15 lần
42      12 lần
12      10 lần
83      10 lần
13      9 lần
14      8 lần
16      8 lần
18      8 lần
36      8 lần
15      7 lần
53      7 lần
60      7 lần
64      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
17 Lần 6
0 12 Lần 4
5 Lần 2
1 10 Lần 1
23 Lần 6
2 19 Lần 6
10 Lần 1
3 8 Lần 1
15 Lần 5
4 16 Lần 6
12 Lần 6
5 16 Lần 7
12 Lần 2
6 13 Lần 2
11 Lần 2
7 19 Lần 3
13 Lần 1
8 8 Lần 5
17 Lần 8
9 14 Lần 2