Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 20/01/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

37 ( 4 Lần ) Tăng 1
11 ( 3 Lần ) Tăng 1
21 ( 3 Lần ) Không tăng
24 ( 3 Lần ) Tăng 1
39 ( 3 Lần ) Tăng 1
50 ( 3 Lần ) Tăng 1
51 ( 3 Lần ) Tăng 1
71 ( 3 Lần ) Giảm 4
72 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

71 ( 8 Lần ) Giảm 1
37 ( 5 Lần ) Giảm 1
81 ( 5 Lần ) Không tăng
11 ( 4 Lần ) Không tăng
12 ( 4 Lần ) Không tăng
18 ( 4 Lần ) Không tăng
20 ( 4 Lần ) Không tăng
21 ( 4 Lần ) Không tăng
24 ( 4 Lần ) Tăng 1
33 ( 4 Lần ) Tăng 1
44 ( 4 Lần ) Không tăng
50 ( 4 Lần ) Tăng 1
51 ( 4 Lần ) Không tăng
64 ( 4 Lần ) Giảm 1
70 ( 4 Lần ) Không tăng
72 ( 4 Lần ) Tăng 2
74 ( 4 Lần ) Giảm 1
89 ( 4 Lần ) Không tăng
97 ( 4 Lần ) Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp:

37 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
50 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
51 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
11 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
24 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79      ( 16 ngày )
66      ( 15 ngày )
25      ( 14 ngày )
87      ( 13 ngày )
52      ( 12 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 0
0 6 Lần 1
9 Lần 3
1 15 Lần 2
9 Lần 0
2 7 Lần 1
14 Lần 2
3 4 Lần 3
9 Lần 3
4 9 Lần 3
9 Lần 3
5 7 Lần 2
4 Lần 0
6 8 Lần 0
10 Lần 5
7 6 Lần 0
5 Lần 1
8 7 Lần 2
6 Lần 1
9 12 Lần 4