Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)

00
   2.96% (4 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
03
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
06
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
20
   0.74% (1 lượt)
21
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   0.74% (1 lượt)
31
   2.22% (3 lượt)
32
   0.74% (1 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   2.22% (3 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   1.48% (2 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
45
   1.48% (2 lượt)
46
   0.74% (1 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   1.48% (2 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
51
   2.22% (3 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
55
   2.96% (4 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
59
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   0.74% (1 lượt)
67
   0.74% (1 lượt)
68
   2.22% (3 lượt)
69
   2.22% (3 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   2.22% (3 lượt)
75
   0.74% (1 lượt)
77
   0.74% (1 lượt)
78
   4.44% (6 lượt)
79
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
83
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   2.22% (3 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
94
   1.48% (2 lượt)
95
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 23/11/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

78 6 Lần Tăng 1
00 4 Lần Không tăng
55 4 Lần Không tăng
11 3 Lần Không tăng
14 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Tăng 1
34 3 Lần Tăng 1
42 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Tăng 1
68 3 Lần Tăng 2
69 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Không tăng
73 3 Lần Tăng 2
90 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

78 7 Lần Tăng 1
51 6 Lần Không tăng
55 6 Lần Giảm 1
11 5 Lần Không tăng
14 5 Lần Không tăng
20 5 Lần Không tăng
31 5 Lần Tăng 1
36 5 Lần Không tăng
42 5 Lần Không tăng
45 5 Lần Không tăng
46 5 Lần Không tăng
58 5 Lần Không tăng
68 5 Lần Tăng 2
94 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

13 16 Lần Tăng 1
14 14 Lần Không tăng
48 14 Lần Tăng 1
55 14 Lần Tăng 1
51 13 Lần Tăng 1
57 13 Lần Không tăng
78 13 Lần Tăng 1
04 12 Lần Không tăng
15 12 Lần Không tăng
26 12 Lần Không tăng
90 12 Lần Giảm 1
99 12 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

78 (4 Ngày) (6 lần)
51 (3 Ngày) (3 lần)
03 (2 Ngày) (2 lần)
31 (2 Ngày) (3 lần)
55 (2 Ngày) (3 lần)
73 (2 Ngày) (3 lần)
94 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

44      20 lần
87      18 lần
96      18 lần
27      15 lần
61      14 lần
19      11 lần
54      10 lần
93      10 lần
16      9 lần
76      8 lần
37      7 lần
74      7 lần
97      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 2
0 18 Lần 1
12 Lần 4
1 12 Lần 1
16 Lần 6
2 13 Lần 1
15 Lần 3
3 16 Lần 5
12 Lần 1
4 13 Lần 8
19 Lần 6
5 16 Lần 4
11 Lần 0
6 8 Lần 1
16 Lần 3
7 5 Lần 1
12 Lần 4
8 21 Lần 7
12 Lần 2
9 13 Lần 2