Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)

00
   1.48% (8 lượt)
01
   2.22% (12 lượt)
02
   0.74% (4 lượt)
03
   0.74% (4 lượt)
04
   1.30% (7 lượt)
05
   0.93% (5 lượt)
06
   1.11% (6 lượt)
07
   1.30% (7 lượt)
08
   0.19% (1 lượt)
09
   1.11% (6 lượt)
10
   0.93% (5 lượt)
11
   0.74% (4 lượt)
12
   2.22% (12 lượt)
13
   0.93% (5 lượt)
14
   1.11% (6 lượt)
15
   1.30% (7 lượt)
16
   0.37% (2 lượt)
17
   1.11% (6 lượt)
18
   1.11% (6 lượt)
19
   1.48% (8 lượt)
20
   1.30% (7 lượt)
21
   1.11% (6 lượt)
22
   1.11% (6 lượt)
23
   1.11% (6 lượt)
24
   0.74% (4 lượt)
25
   1.11% (6 lượt)
26
   0.93% (5 lượt)
27
   2.41% (13 lượt)
28
   1.30% (7 lượt)
29
   0.56% (3 lượt)
30
   0.19% (1 lượt)
31
   0.37% (2 lượt)
32
   0.37% (2 lượt)
33
   0.93% (5 lượt)
34
   1.30% (7 lượt)
35
   0.74% (4 lượt)
36
   2.04% (11 lượt)
37
   1.11% (6 lượt)
38
   0.74% (4 lượt)
39
   0.56% (3 lượt)
40
   0.93% (5 lượt)
41
   0.74% (4 lượt)
42
   1.30% (7 lượt)
43
   0.37% (2 lượt)
44
   0.93% (5 lượt)
45
   0.56% (3 lượt)
46
   0.56% (3 lượt)
47
   0.93% (5 lượt)
48
   1.11% (6 lượt)
49
   0.56% (3 lượt)
50
   1.48% (8 lượt)
51
   1.11% (6 lượt)
52
   0.93% (5 lượt)
53
   1.48% (8 lượt)
54
   0.56% (3 lượt)
55
   0.74% (4 lượt)
56
   0.37% (2 lượt)
57
   1.67% (9 lượt)
58
   1.30% (7 lượt)
59
   0.93% (5 lượt)
60
   1.30% (7 lượt)
61
   1.11% (6 lượt)
62
   1.48% (8 lượt)
63
   1.30% (7 lượt)
64
   0.56% (3 lượt)
65
   0.37% (2 lượt)
66
   1.11% (6 lượt)
67
   1.30% (7 lượt)
68
   0.37% (2 lượt)
69
   0.93% (5 lượt)
70
   0.74% (4 lượt)
71
   1.30% (7 lượt)
72
   0.19% (1 lượt)
73
   0.74% (4 lượt)
74
   0.93% (5 lượt)
75
   0.74% (4 lượt)
76
   0.56% (3 lượt)
77
   1.11% (6 lượt)
78
   0.93% (5 lượt)
79
   1.11% (6 lượt)
80
   1.67% (9 lượt)
81
   0.93% (5 lượt)
82
   1.11% (6 lượt)
83
   1.11% (6 lượt)
84
   0.74% (4 lượt)
85
   1.11% (6 lượt)
86
   0.56% (3 lượt)
87
   1.30% (7 lượt)
88
   1.11% (6 lượt)
89
   1.30% (7 lượt)
90
   1.11% (6 lượt)
91
   0.56% (3 lượt)
92
   1.48% (8 lượt)
93
   0.56% (3 lượt)
94
   0.74% (4 lượt)
95
   1.67% (9 lượt)
96
   1.11% (6 lượt)
97
   0.74% (4 lượt)
98
   0.37% (2 lượt)
99
   1.67% (9 lượt)

Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến ngày 09/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

12 4 Lần Không tăng
00 3 Lần Tăng 2
01 3 Lần Tăng 2
15 3 Lần Tăng 1
81 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

00 6 Lần Tăng 2
12 6 Lần Không tăng
95 6 Lần Tăng 1
01 4 Lần Tăng 2
27 4 Lần Tăng 1
34 4 Lần Không tăng
37 4 Lần Tăng 1
57 4 Lần Giảm 1
90 4 Lần Giảm 2
92 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

27 13 Lần Tăng 1
01 12 Lần Tăng 2
12 12 Lần Không tăng
36 11 Lần Không tăng
57 9 Lần Không tăng
80 9 Lần Không tăng
95 9 Lần Tăng 1
99 9 Lần Không tăng
00 8 Lần Tăng 1
19 8 Lần Không tăng
50 8 Lần Giảm 1
53 8 Lần Không tăng
62 8 Lần Không tăng
92 8 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

15 (3 Ngày) (3 lần)
06 (2 Ngày) (2 lần)
88 (2 Ngày) (2 lần)
92 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

08      27 lần
30      23 lần
72      21 lần
98      21 lần
32      19 lần
65      19 lần
91      18 lần
38      16 lần
55      15 lần
02      14 lần
66      14 lần
93      14 lần
28      13 lần
49      13 lần
64      12 lần
05      11 lần
59      11 lần
16      9 lần
24      9 lần
40      9 lần
48      9 lần
71      9 lần
18      8 lần
52      8 lần
54      8 lần
60      8 lần
73      8 lần
03      7 lần
39      7 lần
47      7 lần
76      7 lần
79      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 5
0 10 Lần 2
9 Lần 0
1 13 Lần 4
14 Lần 2
2 12 Lần 1
6 Lần 1
3 10 Lần 3
6 Lần 3
4 10 Lần 3
8 Lần 3
5 10 Lần 2
6 Lần 1
6 8 Lần 1
3 Lần 2
7 9 Lần 3
11 Lần 1
8 4 Lần 2
16 Lần 6
9 4 Lần 1