Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   3.33% (3 lượt)
11
   2.22% (2 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   3.33% (3 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   3.33% (3 lượt)
28
   2.22% (2 lượt)
29
   4.44% (4 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
32
   1.11% (1 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   1.11% (1 lượt)
51
   2.22% (2 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   3.33% (3 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   4.44% (4 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   3.33% (3 lượt)
88
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)
99
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 22/03/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

29 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Không tăng
22 3 Lần Tăng 1
27 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

44 6 Lần Không tăng
29 5 Lần Giảm 1
69 5 Lần Không tăng
88 5 Lần Không tăng
22 4 Lần Tăng 1
27 4 Lần Tăng 1
28 4 Lần Không tăng
30 4 Lần Không tăng
49 4 Lần Không tăng
54 4 Lần Tăng 1
58 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Giảm 1
92 4 Lần Tăng 1
95 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

55 12 Lần Tăng 1
87 12 Lần Không tăng
28 11 Lần Không tăng
30 10 Lần Không tăng
44 10 Lần Không tăng
73 10 Lần Không tăng
08 9 Lần Không tăng
24 9 Lần Không tăng
64 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

27 (3 Ngày) (3 lần)
22 (2 Ngày) (2 lần)
55 (2 Ngày) (2 lần)
98 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

65      26 lần
23      22 lần
72      19 lần
33      18 lần
07      16 lần
14      15 lần
43      15 lần
70      15 lần
80      14 lần
97      14 lần
04      13 lần
63      13 lần
91      12 lần
05      11 lần
17      11 lần
52      11 lần
67      11 lần
10      9 lần
19      9 lần
47      9 lần
85      9 lần
31      8 lần
39      8 lần
90      8 lần
18      7 lần
20      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 0
0 4 Lần 2
4 Lần 0
1 9 Lần 1
14 Lần 0
2 12 Lần 4
8 Lần 1
3 5 Lần 4
11 Lần 4
4 11 Lần 5
9 Lần 5
5 7 Lần 2
10 Lần 1
6 11 Lần 3
7 Lần 1
7 6 Lần 0
9 Lần 1
8 10 Lần 1
10 Lần 5
9 15 Lần 0