Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)

01
   0.62% (1 lượt)
02
   0.62% (1 lượt)
03
   1.85% (3 lượt)
04
   0.62% (1 lượt)
05
   2.47% (4 lượt)
06
   1.85% (3 lượt)
07
   0.62% (1 lượt)
08
   1.23% (2 lượt)
09
   0.62% (1 lượt)
10
   1.85% (3 lượt)
11
   0.62% (1 lượt)
12
   1.85% (3 lượt)
14
   1.85% (3 lượt)
15
   1.23% (2 lượt)
16
   0.62% (1 lượt)
17
   1.85% (3 lượt)
20
   2.47% (4 lượt)
21
   1.23% (2 lượt)
22
   0.62% (1 lượt)
23
   1.23% (2 lượt)
24
   1.23% (2 lượt)
25
   1.85% (3 lượt)
28
   0.62% (1 lượt)
29
   0.62% (1 lượt)
30
   0.62% (1 lượt)
32
   1.85% (3 lượt)
33
   0.62% (1 lượt)
34
   1.23% (2 lượt)
35
   0.62% (1 lượt)
36
   0.62% (1 lượt)
38
   0.62% (1 lượt)
39
   0.62% (1 lượt)
41
   1.23% (2 lượt)
42
   0.62% (1 lượt)
43
   1.85% (3 lượt)
44
   1.23% (2 lượt)
45
   0.62% (1 lượt)
46
   0.62% (1 lượt)
48
   1.85% (3 lượt)
49
   1.23% (2 lượt)
50
   1.85% (3 lượt)
51
   0.62% (1 lượt)
53
   0.62% (1 lượt)
54
   1.23% (2 lượt)
55
   0.62% (1 lượt)
56
   0.62% (1 lượt)
57
   0.62% (1 lượt)
58
   1.85% (3 lượt)
59
   1.23% (2 lượt)
60
   0.62% (1 lượt)
62
   2.47% (4 lượt)
63
   0.62% (1 lượt)
64
   1.23% (2 lượt)
65
   2.47% (4 lượt)
66
   0.62% (1 lượt)
67
   1.85% (3 lượt)
68
   1.23% (2 lượt)
69
   1.85% (3 lượt)
70
   1.23% (2 lượt)
71
   0.62% (1 lượt)
72
   1.85% (3 lượt)
73
   1.85% (3 lượt)
74
   1.23% (2 lượt)
75
   1.23% (2 lượt)
76
   1.85% (3 lượt)
78
   3.09% (5 lượt)
79
   0.62% (1 lượt)
80
   0.62% (1 lượt)
82
   1.23% (2 lượt)
83
   1.23% (2 lượt)
84
   0.62% (1 lượt)
86
   1.23% (2 lượt)
87
   1.23% (2 lượt)
88
   1.23% (2 lượt)
89
   0.62% (1 lượt)
90
   1.85% (3 lượt)
91
   0.62% (1 lượt)
93
   1.23% (2 lượt)
94
   1.23% (2 lượt)
95
   0.62% (1 lượt)
96
   1.85% (3 lượt)
97
   1.23% (2 lượt)
99
   1.23% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2-3 đến ngày 22/10/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

78 ( 5 Lần ) Không tăng
05 ( 4 Lần ) Tăng 1
20 ( 4 Lần ) Không tăng
62 ( 4 Lần ) Tăng 1
65 ( 4 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

76 ( 9 Lần ) Không tăng
71 ( 8 Lần ) Giảm 1
78 ( 8 Lần ) Không tăng
12 ( 7 Lần ) Không tăng
29 ( 7 Lần ) Không tăng
44 ( 7 Lần ) Không tăng
88 ( 7 Lần ) Tăng 1
93 ( 7 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

65 ( 5 Ngày ) ( 6 lần )
96 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
50 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
73 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
05 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
12 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
59 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
86 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
94 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37      ( 12 ngày )
40      ( 11 ngày )
18      ( 9 ngày )
13      ( 7 ngày )
81      ( 5 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
17 Lần 0
0 18 Lần 1
16 Lần 1
1 9 Lần 3
16 Lần 3
2 18 Lần 1
11 Lần 2
3 18 Lần 3
15 Lần 3
4 19 Lần 4
15 Lần 2
5 19 Lần 3
21 Lần 4
6 16 Lần 3
22 Lần 5
7 12 Lần 0
13 Lần 0
8 19 Lần 1
16 Lần 2
9 14 Lần 3