Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)

01
   2.22% (3 lượt)
02
   0.74% (1 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
07
   2.22% (3 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
11
   2.22% (3 lượt)
12
   2.96% (4 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   0.74% (1 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   1.48% (2 lượt)
22
   2.22% (3 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   0.74% (1 lượt)
25
   1.48% (2 lượt)
26
   1.48% (2 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   0.74% (1 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
31
   2.96% (4 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
33
   2.22% (3 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   0.74% (1 lượt)
38
   2.96% (4 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   2.22% (3 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   1.48% (2 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   2.22% (3 lượt)
53
   2.22% (3 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   2.22% (3 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   0.74% (1 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
79
   1.48% (2 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
84
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   2.22% (3 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
97
   1.48% (2 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 26/06/2022

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

12 4 Lần Tăng 2
31 4 Lần Giảm 1
38 4 Lần Tăng 1
48 4 Lần Giảm 1
01 3 Lần Giảm 1
07 3 Lần Không tăng
11 3 Lần Giảm 2
22 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Tăng 2
43 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Giảm 1
52 3 Lần Tăng 1
53 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

11 8 Lần Không tăng
48 8 Lần Không tăng
47 7 Lần Không tăng
52 7 Lần Tăng 1
01 6 Lần Giảm 2
12 6 Lần Tăng 2
43 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

48 20 Lần Không tăng
01 14 Lần Không tăng
18 13 Lần Không tăng
29 13 Lần Không tăng
05 12 Lần Không tăng
25 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Tăng 1
72 12 Lần Không tăng
85 12 Lần Không tăng
12 11 Lần Tăng 2
16 11 Lần Không tăng
22 11 Lần Tăng 1
40 11 Lần Không tăng
49 11 Lần Không tăng
53 11 Lần Tăng 1
69 11 Lần Giảm 1
74 11 Lần Không tăng
94 11 Lần Giảm 1
97 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

22 (3 Ngày) (3 lần)
19 (2 Ngày) (2 lần)
47 (2 Ngày) (2 lần)
52 (2 Ngày) (2 lần)
66 (2 Ngày) (2 lần)
84 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30      16 lần
34      14 lần
87      14 lần
06      13 lần
81      13 lần
89      13 lần
00      12 lần
21      12 lần
75      12 lần
37      11 lần
78      10 lần
20      9 lần
62      9 lần
86      8 lần
14      7 lần
39      7 lần
44      7 lần
60      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
11 Lần 0
0 9 Lần 3
17 Lần 6
1 18 Lần 2
14 Lần 3
2 21 Lần 5
13 Lần 1
3 15 Lần 3
17 Lần 1
4 9 Lần 4
18 Lần 7
5 11 Lần 1
12 Lần 0
6 13 Lần 6
13 Lần 5
7 14 Lần 3
6 Lần 2
8 14 Lần 2
14 Lần 2
9 11 Lần 2