Xổ Số Minh Ngọc™ » XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp » Đổi Số Trúng » www.minhngoc.net.vn

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thái Bình (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   2.22% (3 lượt)
04
   0.74% (1 lượt)
05
   1.48% (2 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   2.96% (4 lượt)
11
   2.96% (4 lượt)
12
   1.48% (2 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
15
   0.74% (1 lượt)
16
   1.48% (2 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
21
   2.96% (4 lượt)
23
   0.74% (1 lượt)
24
   2.96% (4 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   2.22% (3 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   2.96% (4 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   1.48% (2 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   0.74% (1 lượt)
38
   0.74% (1 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
42
   1.48% (2 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   2.22% (3 lượt)
51
   1.48% (2 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   1.48% (2 lượt)
54
   0.74% (1 lượt)
55
   2.22% (3 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   0.74% (1 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
59
   2.22% (3 lượt)
60
   2.22% (3 lượt)
62
   1.48% (2 lượt)
63
   1.48% (2 lượt)
64
   1.48% (2 lượt)
65
   0.74% (1 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
69
   2.22% (3 lượt)
70
   2.22% (3 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   1.48% (2 lượt)
74
   1.48% (2 lượt)
76
   1.48% (2 lượt)
80
   2.22% (3 lượt)
81
   2.96% (4 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   1.48% (2 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   0.74% (1 lượt)
90
   0.74% (1 lượt)
92
   1.48% (2 lượt)
93
   1.48% (2 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   0.74% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến ngày 19/01/2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

08 4 Lần Giảm 1
11 4 Lần Tăng 2
21 4 Lần Tăng 3
24 4 Lần Tăng 2
29 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

21 7 Lần Tăng 2
08 6 Lần Giảm 1
13 6 Lần Không tăng
24 6 Lần Tăng 2
29 6 Lần Không tăng
50 6 Lần Tăng 1
81 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

24 15 Lần Tăng 2
29 14 Lần Không tăng
69 13 Lần Không tăng
92 13 Lần Không tăng
08 12 Lần Giảm 1
44 12 Lần Không tăng
65 12 Lần Không tăng
70 12 Lần Không tăng
78 12 Lần Không tăng
11 11 Lần Tăng 2
26 11 Lần Giảm 1
34 11 Lần Tăng 2
39 11 Lần Tăng 1
43 11 Lần Không tăng
50 11 Lần Tăng 1
81 11 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

11 (2 Ngày) (3 lần)
24 (2 Ngày) (3 lần)
46 (2 Ngày) (2 lần)
76 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22      12 lần
09      11 lần
45      11 lần
84      11 lần
10      10 lần
17      9 lần
30      9 lần
03      8 lần
79      8 lần
83      8 lần
91      8 lần
18      7 lần
61      7 lần
87      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 5
0 11 Lần 5
11 Lần 4
1 21 Lần 9
20 Lần 5
2 13 Lần 5
12 Lần 7
3 10 Lần 1
10 Lần 0
4 17 Lần 6
18 Lần 2
5 15 Lần 5
14 Lần 0
6 19 Lần 5
12 Lần 5
7 8 Lần 4
9 Lần 4
8 11 Lần 2
13 Lần 3
9 10 Lần 3